Setkání hrudních chirurgů


Autoři: P. Pafko
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2017, roč. 96, č. 12, s. 521.
Kategorie: Zprávy

Dne 3. listopadu 2017 se uskutečnilo tradiční setkání českých a několika slovenských hrudních chirurgů v posluchárně stomatologické kliniky 1. LF UK v Praze. Přítomných 60 hrudních chirurgů vyslechlo přednášku hosta prof. Dirka van Raemdoncka z univerzity v belgickém Leuvenu, jednoho ze současných vedoucích hrudních chirurgů v Evropě.

Přednášející probral problematiku afekcí mediastina komplexně. Vycházel přitom z velkých zkušeností vlastního pracoviště. Komplexní pohled byl přínosný zejména pro mladší kolegy. Starší uvítali postřehy přednášejícího, který například nepovažuje za potřebné provádět diagnostické biopsie, ale přímo indikuje vyjmutí tumoru, pokud se tyto v CT obraze jeví jako benigní. U thymomů ve stadiu Masaoka II. doporučuje vždy pooperační ozáření. U těch, které jsou generalizované, ať už do plic, nebo na pleuře, v malé sérii operovaných neprokázal vliv pleuropneumonektomie na dlouhodobé přežívání. Při postižení mediastina seminomy vidí úlohu chirurga pouze v diagnostické biopsii a dále pak v odstranění zbytků tkáně po onkologické léčbě. Profesor Raemdonck upozornil na obtížnost radikálního odstranění mediastinální lymphangioleiomyomatózy. U zánětlivých afekcí mediastina, zejména perforací jícnu, se jím doporučované postupy neliší od našich.

Po přednášce v živé diskuzi jsme se dozvěděli, že v Belgii nyní výcvik v hrudní chirurgii trvá tři roky a navazuje na ukončený výcvik ve všeobecné chirurgii. Z mnoha důvodů (jazykové, náboženské atd.) nemá Belgie jednotnou koncepci v této chirurgické disciplíně. V další části setkání profesor Schützner, předseda hrudní sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP, seznámil přítomné s počty hrudních výkonů v naší zemi, kde se ročně provede například 244 resekcí jícnu, 873 plicních lobektomií, 93 pneumonektomií a jenom 21 resekcí průdušnice. Dále jsme se dozvěděli, že k novému zákonu o postgraduálním vzdělávání, který platí od 1. července letošního roku, Ministerstvo zdravotnictví ČR dosud nevydalo prováděcí vyhlášku, takže není jasné, jak se bude prakticky postupovat. Závěrem dovolte poděkovat profesoru Schütznerovi za to, že již několik let tato setkání organizuje a zve na ně přední evropské odborníky. Nepochybně tak pomáhá zvyšovat úroveň v našem oboru.

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

III. chirurgická klinika 1. LF UK a

FN Motol

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

e-mail: pavel.pafko@fnmotol.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×