Zemřel profesor Pavel Firt


Autoři: J. Pirk
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2016, roč. 95, č. 11, s. 405.
Kategorie: Nekrolog

Dne 16. 8. 2016 zemřel prof. MUDr. Pavel Firt, DrSc. Narodil  se 16. 7. 1927 v Praze v Kobylisích jako syn praktického lékaře. Veškeré vzdělání, včetně lékařské fakulty, absolvoval rovněž v Praze. Od roku 1951 pracoval v IKEM, který se tehdy jmenoval ÚKECH v Praze-Krči. Od roku 1979 do roku 1991 jako přednosta kliniky. Již od počátku své profesní kariéry se spolu s profesorem Hejhalem zaměřili na chirurgii kardiovaskulárního systému. V tom dosáhl řady priorit, nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Svědčí o tom i fakt, že již za kandidátskou dizertační práci, ve které vyřešil do té doby zásadní problém velkých transfúzí, dostal Státní cenu Klementa Gottwalda. Za svou vědeckou kariéru byl vyznamenán touto cenou celkem čtyřikrát. U nás byl dále oceněn cenou Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČSR, Maydlovou cenou a v roce 1977 Purkyňovou medailí. V roce 1977 dostal Hufelandovu zlatou medaili Ministerstva zdravotnictví ČSR.

O mezinárodním významu průkopnické práce prof. Firta v oblasti cévní chirurgie svědčí i to, že se stal čestným členem Belgické chirurgické společnosti a Britské společnosti pro výzkum v chirurgii. V roce 1972 dostal Zlatou medaili Italské společnosti kardiovaskulární chirurgie. Samostatnou kapitolou v životě profesora Firta bylo jeho působení v tehdejší Německé demokratické republice, kde se podstatnou měrou podílel na založení cévní chirurgie a položení základů pracoviště, které dodnes provádí tuto chirurgii na nejvyšší úrovni. Německá vláda mu v roce 1965 udělila Vyznamenání za vynikající práci.

Z priorit v kardiovaskulární oblasti je nutno zmínit, že jako prvý u nás provedl v roce 1959 endarterectomii arteria carotis interna, rekonstrukci a. renalis v roce 1961 a konečně první úspěšnou transplantaci srdce v roce 1984.

Jeho organizátorská a pedagogická práce v oblasti kardiovaskulární chirurgie vyústila v založení subkatedry kardiovaskulární chirurgie ILF v roce 1987 a stal se jejím prvním přednostou. Stál také po několik let v čele kardiovaskulární sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP, jejíž založení inicioval. V postgraduální výchově se angažoval na 1. Lékařské fakultě UK v Praze. Výsledkem vědecké činnosti mj. bylo více než 350 vědeckých publikací, uveřejněných v našich, ale zejména v zahraničních časopisech, a přibližně stejné množství přednášek. Je autorem 5 monografií i řady samostatných kapitol monografií a 6 výukových filmů. Členem ČLS JEP byl od roku 1958, od roku 2004 byl čestným členem ČSKVCH.

Závěrem mi dovolte osobní vzpomínky. Profesor, tehdy ještě docent Firt, byl mým školitelem, když jsem v roce 1974 nastoupil do IKEM podle tehdejší nomenklatury jako řádný vědecký aspirant. Nejen, že mi dával náměty na výzkum a kontroloval jeho výsledky, ale přísně dbal, abych se poctivě vzdělával. Nechal mne vyhodit z odborné zkoušky „aspirantského minima“, protože na rozdíl od ostatních členů zkušební komise chtěl, abych to uměl lépe. A pak každý pátek odpoledne, když ostatní šli domů, mne zkoušel.

Na operačním sále vyžadoval klid, hudbu si nehrál. Zdůvodňoval to takto: „Když jsem v lese a bojím se, tak si taky zpívám.“ Jeho chirurgickým krédem byla modifikace zásady − safety first – safety Firt. Nejen, že byl průkopníkem cévní chirurgie Evropského významu, ale i zdatným jachtařem, lyžařem, dobrým hráčem licitovaného mariáše a vynikajícím znalcem Švejka.

Čest jeho památce.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9

140 21 Praha 4

e-mail: jan.pirk@ikem.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2016 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se