XV. Bedrnův den


Autoři: Z. Šubrt
Působiště autorů: Chirurgická klinika Lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové a Katedra vojenské chirurgie FVZ OU vedoucí katedry: plk. doc. MUDr. J. Páral, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2015, roč. 94, č. 6, s. 262-263.
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 15. až 17. 4. 2015 se uskutečnil v Hradci Králové tradiční Bedrnův den, celorepublikový kongres s mezinárodní účastí. Letošní půlkulatý XV. ročník připadl na 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové.

Celý kongres odstartoval již ve středu 15. 4. workshopem 3D endorektální ultrasonografie. Workshop byl pořádán ve spolupráci s firmou Medkonsult CZ a BK Medical. Ústředním přednášejícím a lektorem kurzu byl MUDr. T. Kuruc z Wupperthalu v Německu, který účastníky seznámil na fantomech a jednotlivých simulovaných případech s nejčastějšími patologiemi v oblasti konečníku, jako jsou karcinomy, píštěle, abscesy a poranění sfinkterů.

Samotné slavnostní zahájení kongresu proběhlo za účasti významných hostů, zástupců vedení Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové ve čtvrtek 16. 4. V úvodu prof. V. Palička připomněl několika dobovými fotografiemi osobu a dílo akademika Bedrny. Dále bylo uděleno čestné členství České chirurgické společnosti ČLS JEP dvěma dlouholetým primářům královéhradecké chirurgické kliniky, prim. MUDr. M. Leškovi, Ph.D. a prim. MUDr. T. Dědkovi, Ph.D. Pamětní Bedrnovu medaili převzali prof. Z. Grzebieniak z Wroclavi a prof. Z. Kala z FN Brno Bohunice. Maydlovou cenou za nejlepší chirurgickou knižní publikaci Praktická proktologie byl předsedou ČCHS ČLS JEP prof. M. Ryskou oceněn kolektiv autorů doc. L. Horák, doc. T. Skřička, MUDr. P. Šlauf a MUDr. J. Örhalmi.

Odborný program zahájil přednáškou prof. A. Ferko, kdy poukázal na důležitost sledování a hodnocení kvality práce chirurga, a především na znalost vlastních dat. Podobně jako v minulých ročnících byl odborný program rozdělen na část edukační a vědeckou. Edukační část byla tentokrát věnována problematice karcinomu žaludku a proktologii se zaměřením na léčbu periproktálních píštělí. Vědecká část byla zaměřena na problematiku kolorektálního karcinomu a onkologickou radikalitu laparoskopických výkonů. V úvodních dvou sekcích věnovaných karcinomu žaludku, které byly připraveny ve spolupráci s 2. klinikou všeobecné chirurgie a onkochirurgie Lékařské univerzity ve Wroclawi, zaznělo několik přednášek předních polských odborníků týkajících se komplexního pohledu na karcinom žaludku, od diagnostiky, chirurgické, onkologické léčby až po moderní histopatologické vyšetření. Ústřední pak byla přednáška prof. Han-Kwang Yanga z jihokorejského Soulu, který je vedoucím lékařem oddělení gastrointestinální chirurgie a vedoucím centra pro léčbu karcinomu žaludku v Seul National University Hospital. Jde o pracoviště, které provádí přes 1000 gastrektomií za rok, z toho 60 % laparoskopicky. Je považován za předního světového odborníka zabývajícího se karcinomem žaludku, což dokládají jeho mnohá předsednictví v mezinárodních odborných lékařských společnostech a redakčních radách významných impaktovaných časopisů. O problematiku karcinomu žaludku se zajímá komplexně, včetně základního a aplikovaného výzkumu, je hlavním řešitelem několika grantů a vedoucím multicentrických studií. To také prokázal ve své velmi pěkně edukačně vedené přednášce s celou řadou dobře dokumentovaných intraoperačních videoklipů.

Odpolední program pokračoval problematikou pokročilého karcinomu konečníku. Prof. T. Holm z Karolinska University ve Stockholmu prezentoval možnosti chirurgické léčby včetně extralevátorové amputace konečníku (ELAPE), pánevních exenteračních a multiviscerálních resekčních výkonů. Přednášel jednak o samotné chirurgické technice, ale i o svých zkušenostech a onkologických výsledcích. MUDr. J. Knol z Belgie a prof. Z. Kala z Brna prezentovali problematiku transanální mezorektální excize, tzv. TATME. V další části nechyběly strukturované videoklipy laparoskopických kolorektálních výkonů, které upozornily na některá technická rizika v určitých anatomických situacích a poskytly doporučení, jak se vyvarovat problémů. V závěru prvního dne poté pokračovaly prezentace volných sdělení a edukační přednášky především s molekulárně-biologickou a onkochirurgickou problematikou.

Druhý den kongresu byl zahájen krátkou sekcí volných sdělení od problematiky karcinomu rekta přes karcinom žaludku, ischemický preconditioning před náhradou jícnu žaludkem až po techniku videoasistované retroperitoneální nekrektomie u akutní pankreatitidy. Ústřední částí druhého dne byla ovšem edukační část věnovaná proktologii se zaměřením na léčbu periproktálních píštělí. Po krátkém představení prof. F. Antošem se úvodu do komplexní problematiky periproktálních píštělí ujal prof. R. Phillips ze St. Mark´s Hospital v Londýně s perfektně edukačně vedenou přednáškou. Jednotlivým technikám řešení píštělí se následně věnovali doc. J. Korček ze Slovenska, MUDr. O. Sotona z Hradce Králové a doc. A. Wilhelm z Německa, který prezentoval techniku laserového uzávěru píštěle (FiLAC). Po teoretickém úvodu měli účastníci možnost živě sledovat a diskutovat přenos z operačních sálů, kde doc. J. Korček provedl posuvný slizniční lalok, doc. Wilhelm FiLAC techniku a MUDr. J. Örhlami techniku ligace intersfinkterického fistulového traktu (LIFT).

Neméně významnou součástí byl i společenský program. Společenský večer byl zahájen v historických prostorách městské hudební síně na Velkém náměstí. V úvodu bylo pokřtěno druhé přepracované vydání úspěšné učebnice „Chirurgie v kostce“.

Letošního ročníku se účastnilo přes 230 lékařů a zdravotních sester. V celkem 8 sekcích zaznělo 43 přednášek, z toho ve většině případů šlo o vyzvané přednášky. Odborný program byl doplněn o satelitní sympozium společnosti B.Braun, na kterém byly představeny nové staplery Touchstone. Po celou dobu kongresu bylo také možné prakticky i na simulátoru vyzkoušet nový robotický systém da Vinci Xi v rámci expozice firmy IntuitiveSurgical. Nelze ale zapomenout na další vystavovatele a partnery kongresu, zejména generálního partnera kongresu firmu Johnson&Johnson, bez jejichž finanční pomoci by nebyla organizace kongresu možná.

Celý kongres pak závěrečně shrnul a uzavřel v pátek 17. 4. prof. F. Antoš, který kongres ocenil jak po odborné, tak po společenské a organizační stránce. Za organizační výbor také věříme, že kongres účastníkům přinesl mnoho zajímavých informací, přednášek, předaných zkušeností i přátelských setkání, a že se k nám opět rádi vrátí v dubnu 2017 na XVI. ročník.

Doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.

Pálenecká 726/20c

503 11 Hradec Králové

e-mail: subrt@email.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2015 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×