X. Traumatologický den


Autoři: V. Džupa
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2015, roč. 94, č. 6, s. 261.
Kategorie: Zprávy

Traumatologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a Chirurgická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze uspořádaly 14. 5. 2015 jubilejní X. Traumatologický den. Sympózium zaštítili vedoucí představitelé obou institucí, prof. MUDr. M. Anděl, CSc., děkan 3. LF UK, a MUDr. J. Šturma, CSc., ředitel FNKV. Odbornými garanty akce byly Česká chirurgická společnost ČLS JEP a Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, jejichž předsedové prof. MUDr. M. Ryska, CSc. a doc. MUDr. L. Pleva, CSc. se rovněž zúčastnili slavnostního zahájení.

Odborný program zahájil prof. A.B. Pietzman z Pittsburghu, který prezentoval současné trendy při operačním ošetření komplexních poranění jater. Doc. F. Vyhnánek referoval o výsledcích triage pozitivních pacientů ošetřených v Traumacentru FNKV. Prof. R. Gürlich navázal přehledem patofyziologie vzniku traumatických koagulopatií a možnostmi terapeutického zásahu u těchto pacientů. Doc. L. Pleva vymezil zásady při ošetřování polytraumatizovaných pacientů metodou damage control surgery.

Následoval blok přednášek věnovaný poranění hrudníku a problematice břišního kompartment syndromu, který završila bohatě diskutovaná přednáška prim. V. Adámkové věnovaná antibiotické terapii u pacientů s abdominálním kompartment syndromem.

Odpolední část programu pak byla zaměřená na poranění pánve, páteře a končetinový kompartment syndrom. Doc. J. Skála-Rosenbaum upozornil na problém poddiagnostikování atlanto-okcipitální dislokace, jejíž časné rozpoznání a časná operace vedou k velmi dobrým klinickým výsledkům. Diskutované byly přednášky MUDr. M. Rešky o reperfuzním kompartment syndromu po zlomenině pažní kosti a MUDr. J. Konečného o kompartment syndromu na předloktí a ruce. Blok byl ukončen přednáškou MUDr. T. Šebka věnované péči o pacienty po traumatech v rámci pomoci lidem v oblastech postižených přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty organizací Lékaři bez hranic. Auditorium zvyklé na relativní pohodlí našich nemocnic žaslo nad možnostmi, které tito lékaři nabízíejí svým pacientům v odlehlých oblastech světa v improvizovaných podmínkách.

Neméně zajímavé přednášky zazněly v sesterské sekci. Jako červená nit se dopoledním i odpoledním programem táhla problematika polytraumatizovaného pacienta probraná z různých aspektů, tedy z pohledu intenzivní péče, neurochirurgie, nutričního terapeuta, metod bezpečné komunikace, ale i z pohledu organizátorů celopražského cvičení bezpečnostních a zdravotnických složek Metro 2014. Rovněž v sesterské sekci zazněly přednášky týkající se problematiky pomoci lidem v postižených oblastech lékaři a sestrami mezinárodní organizace Lékaři bez hranic.

Závěrečné zhodnocení X. Traumatologického dne provedl již tradičně prof. J. Wechsler. Ocenil přednášející za precizně připravené přednášky, posluchače za bohatou a plodnou diskuzi, ale zejména organizátory vedené doc. F. Vyhnánkem za kvalitní konferenci, která si již získala oblibu u chirurgů všech oborů zabývajících se traumatologií. Připomenul, že i v příštím roce si mají všichni nechat volný termín na druhý květnový čtvrtek, abychom otevřeli druhou desítku Traumatologických dnů. Vysokou odbornou hodnotu akce, které se zúčastnilo 80 lékařů a 60 sester, doplnila milá společenská událost, při které děkan 3. LF UK prof. M. Anděl předal čestnému hostu konference prof. A. B. Pietzmanovi z Pittsburghu Medaili 3. LF UK, která mu byla na návrh doc. F. Vyhnánka udělena Vědeckou radou fakulty za přínos chirurgii, čímž byly současně oceněny léta trvající přátelské a kolegiální vztahy mezi prof. A.B. Pietzmanem a lékaři Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze.

Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV

Šrobárova 50

100 34 Praha 10

e-mail: valer.dzupa@fnkv.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2015 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se