Václav Novák a Josef Kalný – dvě nevzpomenutá životní výročí


Autoři: J. Stingl;  P. Kučera
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2014, roč. 93, č. 3, s. 151-152.
Kategorie: Zpráva

Motto

Přísahám při Apollonovi lékaři, při Asklépiovi, Hygiei a Panakei i při všech bozích a bohyních, které si beru za svědky, že splním podle svých schopností i svého úsudku tuto přísahu a tuto smlouvu: toho, kdo mě vyučil tomuto umění, budu považovat za rovného svým rodičům a budu s ním sdílet život, a ocitl-li by se v nouzi, budu mu ku pomoci…

(Hippokrates – Přísaha)

Ročník plzeňských mediků, kteří začali svoje studium lékařství v polovině září 1957, nakonec úspěšně překonal všechna úskalí a mohl slavnostně promovat v Karolinu 27. 6. 1963. Tento ročník patří na plzeňské lékařské fakultě k těm nemnohým, které si svoji soudržnost ze studijních let podržely natrvalo a v toku času se mnohokrát v Plzni sešly na půdě své alma mater k přátelským setkáním. Nebylo proto nijak neobvyklé, že se náš ročník v loňském roce sešel 1. 6. v Šafránkově pavilonu na Lochotíně, aby oslavil již 50. výročí své promoce. Všechna tato setkání jsou krásnou příležitostí ke vzpomínkám na šťastná léta mládí, na studentská „dobrodružství“ a samozřejmě na naše učitele. Především učitelé představují tu podstatnou část každé vysoké školy, která, je-li dobrá, vtiskne svým absolventům svůj charakter a genius loci. A protože i my jsme studovali na dobré škole, patří i při našich setkáních vzpomínání na naše bývalé kantory k nejhezčím okamžikům večera.

Pro tento časopis dnes vybrali dva z nich: Václava Nováka a Josefa Kalného. Životy obou totiž poznamenala nejdříve plzeňská anatomie a posléze chirurgie – a i když data jejich posledních „kulatých“ životních jubileí pominula před nedávnou dobou, chceme jim ještě dodatečně věnovat vřelou vzpomínku. Měli jsme totiž jedinečnou příležitost užít si oba jmenované nejdříve jako své učitele a potom jako kolegy v plzeňském Anatomickém ústavu, který na začátku šedesátých let prožíval zcela jistě svoje nejlepší období. Pak ale přišlo období společenského a politického vření, následované emigracemi a nucenými odchody z fakulty. Navzdory této neblahé době nás ale nakonec všechny spojilo celoživotní upřímné přátelství.

MUDr. Václav Novák, CSc. se narodil 5. 8. 1932 v Dubu u Prachatic. Po maturitě v Prachaticích v roce 1951 studoval Lékařskou fakultu UK v Plzni a promoval v roce 1957. V tamním Anatomickém ústavu pracoval od února 1952 jako demonstrátor, asistent a odborný asistent do prosince 1961, kdy se stal sekundářem Chirurgické kliniky FN v Plzni. V roce 1963 obhájil svoji kandidátskou disertační práci (jíž započal ještě na anatomii) na téma „Cévní zásobení chrupavky“. Jeho chirurgická činnost se od počátku rozvíjela slibně: první atestaci složil v roce 1964 a druhou v roce 1970. Mezitím stačil v období 1968–69 úspěšně absolvovat jednoroční stáž jako Research Fellow v Department of Surgery, School of Medicine, University of Colorado, Denver, Col., USA, kde prošel systematickým zácvikem v transplantaci ledvin. V roce 1972 se zúčastnil první transplantace ledviny v Plzni a dále pak u dalších jedenácti v řadě. Od 1. 9. 1974 byl primářem chirurgického oddělení nemocnice ve Stodě, v roce 1983 přestoupil na chirurgický primariát nemocnice v Domažlicích a působil zde v této funkci až do svého odchodu do důchodu v červenci 1997. V letech 1990–1992 byl členem výboru Chirurgické společnosti ČLS JEP.

MUDr. Josef Kalný, CSc. se narodil 14. 3. 1933 v Čimicích u Sušice. Maturoval v roce 1952 na gymnáziu v Sušici a v letech 1952–1958 studoval Lékařskou fakultu UK v Plzni. I on působil během svého studia v Anatomickém ústavu plzeňské fakulty jako demonstrátor a výpomocný asistent a v letech 1958–1959 jako odborný asistent. V letech 1959–1963 byl sekundářem chirurgického oddělení nemocnice v Sušici (1. atestaci složil v roce 1962) a dále působil ve stejném oboru v Praze: 1963–1978 na Chirurgické klinice Fakulty dětského lékařství UK (2. atestace 1967 a odborný asistent) a 1978–1980 na Chirurgické klinice Hygienické lékařské fakulty UK. V roce 1978 obhájil kandidátskou disertační práci v oboru chirurgie. V roce 1980 emigroval do Švýcarska, kde působil v letech 1980–1989 jako zástupce přednosty chirurgické kliniky v Kantonhospital Baden a 1989–1999 jako vedoucí lékař pooperačního oddělení v Schulthess Klinik Zürich. Po odchodu do důchodu v roce 1999 se vrátil do Čech a působil dále jako chirurg ve Stodě a v posledních letech je stále činný na chirurgickém oddělení nemocnice v Sušici.

Strohý výčet biografických údajů nemůže nikdy postihnout celou hloubku osobnosti, a to plně platí i pro oba nedávné jubilanty. Václav Novák nám jako anatom velmi imponoval svým zaujetím pro obor a vážností, se kterou k výuce přistupoval. Jako učitel byl přísný a náročný, ale tyto jeho vlastnosti byly zárukou, že medici z jeho skupin budou na rigorosum vždy dobře připraveni. Se stejnou vážností a zodpovědností si vedl i po přechodu na chirurgickou kliniku, jejímž přednostou byl od roku 1967 nezapomenutelný profesor Aleš Podzimek. A jak víme od Novákových pozdějších spolupracovníků ve Stodě a v Domažlicích, stejně zodpovědný, svědomitý a pečlivý byl i na obou svých primariátech. Za zdánlivou vážností Novákovy tváře se však skrývá upřímná povaha, přímost a skvělý suchý humor.

Naproti tomu povaha Josefa Kalného je mile extrovertní. I on byl již od svých anatomických začátků výborný učitel, osobně neobyčejně skromný, přátelský, obětavý a vstřícný. Ve stejném duchu vystupoval i po celý svůj další život věnovaný chirurgii. Jeho nadšení pro tento obor jej nikdy neopustilo, stejně jako záliba v zanícených debatách a diskuzích, většinou věnovaných právě chirurgii. Tyto jeho jedinečné vlastnosti nepochybně přivedly k jeho milovanému oboru řadu studentů i mladších kolegů.

Jsme přesvědčeni, že oba naši přátelé se významným způsobem zasloužili o udržování vysoké odborné i lidské kvality české chirurgie všude, kde v ní působili, a proto jim rádi posíláme tuto malou vzpomínku, upřímné poděkování a přání všeho nejlepšího do mnoha dalších let.

Prof. MUDr. J. Stingl, CSc.

Ústav anatomie 3. LF UK v Praze

Ruská 87 100 00 Praha 10

Josef.Stingl@lf3.cuni.cz

Prof. MUDr. P. Kučera, Ph.D.

Départment de physiologie

Faculté de bioglogie et de médecine

Université de Lausanne

Rue du Bugnon 7CH-1005 Lausanne

pavel.kucera@unil.ch


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se