O právním povědomí chirurgů


Autoři: M. Ryska
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 8, s. 423.
Kategorie: Editorial

Česká lékařská veřejnost má nízké právní povědomí. Je to problém, o kterém se ví, opakovaně se v různých souvislostech na ně poukazuje, ale zlepšení přichází jen velmi pomalu. Hlavním důvodem je, že se lékaři o legislativu, týkající se jejich profese, příliš nezajímají. Výsledkem může být nejen neznalost vlastních práv a povinností, ale i práv pacientů, příbuzných a podobně. Kolikrát jsme svědky neprofesionality v komunikaci s pacientem nebo s kolegou, s pacientem o kolegovi či s pacientem o kvalitě výkonu provedeného na jiném zdravotnickém zařízení. Řada z nás má stále nesprávné představy o tom, co je to vlastně postup lege artis (nedávno nově precizovaný v zákoně o zdravotních službách č. 372/2011) nebo jaký je konkrétní dopad úhradové vyhlášky, kterou jsme v současné době v péči o pacienta často limitováni [1].

Velkou zásluhu na právní edukaci lékařské veřejnosti má ředitel právního oddělení ČLK JUDr. Jan Mach. Upozorňuje na změny v zákonech, vysvětluje jejich význam a dopady na každodenní práci lékařů a zdravotnického personálu na stránkách svých publikací [2], Zdravotnických novin [3] a dalších odborných časopisů. Za co však JUDr. Mach, kterého znám osobně a se kterým spolupracuji na některých soudních případech lékařů i pacientů jako znalec, zasluhuje absolutorium, je jeho neúnavná a trpělivá snaha podílet se na tvorbě zákonů tak, aby se minimalizovala možnost kriminalizace zdravotníků. Aby existoval prostor pro jejich obhajobu, například pro chirurga, který pochybil v rámci zavedeného diagnosticko-léčebného procesu, ale nedopustil se žádného trestného činu (tj. třeba z nedbalosti). Je třeba mít na paměti, že pro pacienta, který se cítí poškozený, ať již odůvodněně či nikoliv, je u nás nejjednodušší, a především nejlevnější, podat na lékaře nebo zdravotnické zařízení trestní oznámení.

Protože se redakční rada Rozhledů v chirurgii domnívá, že medicínskému právu je v procesu postgraduálního vzdělávání věnován malý prostor, pokud vůbec nějaký, rozhodla se zařadit do letošního edičního plánu speciální postgraduál věnovaný výkladu pojmu lege artis, informovanému souhlasu pacienta a ochraně jako soukromí a také výkladu významu práce lékaře pod odborným dohledem. Považuji za velmi přínosné, že se hlavní části postgraduálu ujal právě JUDr. Mach.

Čtenářům našeho časopisu pak doporučuji přečíst si texty velmi pozorně, kromě jiného i proto, že jsou zajímavou a velmi názornou ukázkou rozdílu v chápání medicínského práva chirurgem a právníkem.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

U vojenské nemocnice 1200

160 00 Praha 6

e-mail: miroslav.ryska@uvn.cz


Zdroje

1. Mach J. Krize ve zdravotnictví – pohled právníka. Tempus medicorum 2013; květen:11–13.

2. Mach J. Lékař a právo. Praha, Grada 2010.

3. Mach J. Lege artis – náležitá odborná úroveň. ZN 2012;61:8.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2013 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×