Významné anatomické dielo


Autoři: I.šulla
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 9, s. 480.
Kategorie: Recenze

Topografická anatómia ťažko prístupných a klinicky významných oblastí hlavy – „Topographical Anatomy of Hardly Accessible and Clinically Significant Areas of Head“ od významných predstaviteliek košickej anatomickej školy je jednoznačne pojatá ako vedecká monografia a v tomto duchu aj pripravená. Zaoberá sa klinicky dôležitými, donedávna však aj neurológmi, rádiológmi, otorinolaryngológmi, zubnými lekármi, oftalmológmi, chirurgmi a neurochirurgmi prehliadanýmioblasťami hlavy. Príčinou bola hlavne komplikovaná diagnostika a relatívna neprístupnosť chorobných procesov vznikajúcich priamo v nich, respektíve prenikajúcich tam z okolia. Podľa charakteru patologického substrátu pritom môže ísť o závažné, často život priamo ohrozujúce stavy (napríklad trombózy sinus cavernosus, ktorých zdrojom je malé hnisavé ložisko na hornej pere alebo zhubné nádory), inokedy zase o stavy zásadným spôsobom znižujúce kvalitu života postihnutých (rôzne typy tvárových neuralgií), prípadne o funkčné poruchy spôsobené léziami nervových štruktúr. Z uvedených dôvodov je práca zvlášť cenná a iste vzbudí pozornosť nielen špecialistov už spomínaných lekárskych odborov, ale aj širšej chirurgickej verejnosti, anatómov a študentov medicíny, a to doma i v zahraničí.

Grafická úprava má vysokú profesionálnu úroveň. Text je v slovenskom a súčasne v anglickom jazyku s využitím latinskej aj anglickej anatomickej terminológie. Každá z ôsmich kapitol je vhodne doplnená bibliografickými údajmi v texte spomínaných literárnych prameňov, zoznamu ďalšej použitej literatúry, indexu latinských, slovenských a anglických termínov a poslednej strany, určenej na prípadné poznámky čitateľa. Úvod každej zo spomínaných kapitol obsahuje stručnú charakteristiku a klinický význam príslušnej anatomickej oblasti. Len s úctou je možné hovoriť o množstve práce, ktorú autorky museli vynaložiť na prípravu tejto knihy. Ako jediná pripomienka, ktorá čitateľa napadne, je úvaha, že mimoriadne rozsiahly vlastný materiál použitý v diele by bolo možné rozdeliť a vydať ako samostatnú monografiu.

Lovásová K, Kluchová D.Topografická anatómia ťažko prístupných a klinicky významných oblastí hlavy – Topographical Anatomy of Hardly Accessible and Clinically Significant Areas of Head. Typopress, Košice, 2010, 1. vydanie, 184 strán. ISBN 978-80-8129-001-5.

Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc

ul. Želiarska č. 49

040 13 Košice

e-mail: sullaigorz49@gmail.com


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2012 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se