K nedožitému 100. výročí narození profesora Václava Vojtěcha Tošovského


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 6, s. 352.
Kategorie: Osobní zprávy

Profesor MUDr. Václav Vojtěch Tošovský, DrSc., Rytíř stavu lékařského, se narodil 1. 7. 1912 v Proseči u Skutče. Gymnázium ve Vysokém Mýtě absolvoval na jaře 1932. Po vojenské službě nastoupil 1. 4. 1939 na oddělení dětské chirurgie a ortopedie v Sokolské ulici u primáře MUDr. Václava Kafky seniora. V červenci 1945 přešel na kliniku ortopedie a dětské chirurgie, kterou vedl profesor Jan Zahradníček. V roce 1949 se vrátil zpět na oddělení dětské chirurgie, kde pracoval do roku 1979.


Profesor Tošovský byl spoluzakladatelem moderní české chirurgie a patří k význačným osobnostem českého lékařství. Byl jedním ze zakládajících pedagogů v roce 1953 zřízené Fakulty dětského lékařství (nyní 2. lékařské fakulty) Univerzity Karlovy v Praze, stál u zrodu Fakultní nemocnice v Motole. V letech 1950–1953 byl primářem oddělení dětské a ortopedické chirurgie v původním nalezinci Na Karlově, které bylo roku 1956 ustanoveno Klinikou dětské chirurgie. V následujících letech byl profesor Tošovský vedoucím lékařem jejího traumatologického oddělení a v období let 1970–1979 jejím přednostou. Byl mnoho let předsedou sekce dětské chirurgie České i Československé chirurgické společnosti JEP, které byl čestným členem, a aktivně pracoval i v mnoha zahraničních pediatricko-chirurgických odborných společnostech. Byl členem redakční rady časopisu Rozhledy v chirurgii.

Profesor Tošovský byl nejen vynikajícím odborníkem, ale také oblíbeným učitelem studentů i pracovníků kliniky, ze kterých vzešla celá řada jeho znamenitých následovníků. Odborná činnost profesora Tošovského obsáhla téměř celý obor dětské chirurgie. Věnoval se zejména složitým otázkám náhlých příhod břišních u dětí – jak získaných, tak zvláště náhlých příhod břišních vzniklých na vrozeném podkladě. Velkou zásluhu měl v oblasti dětské kostní traumatologie, zvláště moderní léčby dětských zlomenin.

Své bohaté klinické zkušenosti předával lékařské veřejnosti prostřednictvím četných publikací odborných i populárních. Knižní vydání „Náhlých příhod břišních na vrozeném a získaném podkladě“ vyšlo u nás i v zahraničí v reedicích a bylo základní pomůckou při studiu a terapii dětských pacientů s těmito vadami. Celé generace chirurgů a traumatologů oceňovaly jeho opakovaně vydané „Dětské zlomeniny“, skutečnou bibli lékařů, kteří se zabývali dětskou kostní traumatologií. Napsal toho za svůj život mnoho a bylo to dobré. Byl pilný, systematický a vytrvalý. Jedna z jeho rad, kterou se také sám řídil a kterou nám neustále až do konce svého života opakoval, byla „aspoň deset minut denně studujte“. Profesor MUDr. Václav Tošovský, DrSc. byl již za svého života legendou svého oboru a svým dlouhým, plodným životem vstoupil mezi historické a uznávané osobnosti české dětské chirurgie. Zemřel dne 26. 11. 2007 ve věku 95 let v rodinném kruhu.

Za pracovníky Kliniky dětské chirurgie UK 2. LF a FN Motol a Českou pediatricko-chirurgickou společnost

Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

přednosta Kliniky dětské chirurgie UK 2. LF a FN Motol, předseda České pediatricko- chirurgické společnosti

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2012 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se