Budoucnost úrazové chirurgie u nás


Autoři: F. Vyhnánek
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 4, s. 187-188.
Kategorie: Editorial

Změny, které se udály v naší společnosti v posledních 20 letech, měly svou odezvu i v medicíně. Zvýšení aktivity odborných společností, jejich výborů významně přispělo k řadě organizačních změn v jednotlivých specializacích. Přístup Evropské unie k unifikaci postgraduálního vzdělávání dramaticky zasáhl systém erudice nové generace mladých lékařů, zvláště chirurgických specializací, a to ne zcela pozitivně. Hledání cesty, která by implementovala dřívější dobré zkušenosti se specializační erudicí do současného systému vzdělávání je stále neuzavřený problém. Je proto zcela zásadní role odborné společnosti vytvořit jak vzdělávací program pro úrazovou chirurgii, který by odpovídal současným požadavkům na odbornou úroveň kandidáta, tak i jeho realizaci. Toto je však pouze jeden z bodů, který vstupuje do otázky, jaká bude budoucnost oboru úrazové chirurgie u nás.

Vývoj naší společnosti se též významně projevil i v požadavcích na roli úrazové chirurgie. Prodloužení věku populace, zvýšení počtu dopravních prostředků a s tím spojených i dopravních úrazů jsou dva základní momenty, které se podílejí na charakteristice našich zraněných. V neposlední řadě však i podíl kriminálních úrazů je též nezanedbatelnou skutečností. V současné době jsou vnější příčiny (poranění a otravy) na třetím místě příčin úmrtí občanů ČR. Závažnější poranění i otravy vyžadují hospitalizaci přibližně 1800 pacientů na 100 000 obyvatel.

Úrazová chirurgie stejně jako další chirurgické specializace zaznamenala v posledních 20 letech řadu změn, které přispěly ke zlepšení prognózy zraněného včetně snížení úrazové morbidity a letality. Jako jasně deklarovaný obor jsou náplní traumatologie prevence, diagnostika, konzervativní nebo operační léčba, následná léčba včetně rehabilitace poranění ve všech věkových kategoriích. To představuje zcela jednoznačnou nezastupitelnou roli úrazové chirurgie, odlišnou od ostatních chirurgických specializací, které se zabývají specifickými poraněními jednotlivých orgánů nebo systémů. Úrazová chirurgie zahrnuje péči o zraněného, zvláště pak v časném poúrazovém období. Úrazový chirurg představuje specialistu – lékaře akutní péče o zraněného. Je zodpovědný za zajištění péče o zraněné rozdílné složitosti a neodkladnosti s polytraumatem, kraniocerebráním poraněním, poraněním hrudníku, břicha, páteře, pánve a končetin. Proto je úrazová chirurgie zcela samostatný obor, který nelze zaměnit s chirurgií, ortopedií a dalšími chirurgickými specializacemi, které se podle výskytu typu poranění podílejí na definitivní léčbě. V našich podmínkách, kdy základy úrazové chirurgie jsou nedílnou součástí vzdělávacího programu oboru chirurgie je chirurg-traumatolog pomocným řešením současné praxe v péči o zraněného. Nicméně další vývoj úrazové chirurgie u nás by měl směřovat ke zvýšení počtu traumatologů poskytujících vysoce kvalifikovanou péči především o závažná poranění v traumatologických centrech.

Stejně jako v dalších odbornostech se i pohled na zraněného velmi změnil. Díky výsledkům základního i klinického výzkumu časné poúrazové fáze především úrazového šoku a i orgánového selhání, dále vývoji nových chirurgických technik, progresu ve vizualizaci anatomie pomocí MDCT a NMR znamenající lepší pochopení úrazové léze došlo k signifikantním změnám v diagnostickém a léčebném procesu u zraněného vytvořením jak nového diagnostického, tak i léčebného protokolu. V diagnostice jde o implementaci ultrasonografie i multidetektorové výpočetní tomografie prováděné i v resuscitační fázi. V léčbě jde pak o zavedení postupu „damage control“ chirurgie a ortopedie, miniinvazivní chirurgie, navigace, techniky stabilizace zlomenin a supraselektivní embolizace především u poranění parenchymových orgánů. S tím souvisí i nový pohled na přístup v péči o zraněného jako interdisciplinární aktivní spolupráce oborů, které jednotlivé diagnostické a léčebné postupy provádějí. Mezioborová spolupráce je nezbytným předpokladem dostupnosti fázového ošetření závažných poranění. Mezioborová spolupráce v péči o zraněného však znamená i potřebu jejího zajištění po dobu 24 hodin, což musí vést k nárůstu požadavku na zvýšení počtu lékařů jednotlivých odborností.

K tomu jednoznačně směřuje i centralizace péče v Traumatologických centrech. Traumatologická centra vznikla většinou na bázi traumatologických oddělení krajských nemocnic nebo klinik Fakultních nemocnic. Rozdílné organizační, odborné a materiálně technické předpoklady Traumacenter pro dospělé vedly k restrikci počtu center na 10. Tím došlo i k tomu, že některá z center mají spádovou oblast více než 1 milion obyvatel (optimální počet obyvatel na jedno Traumacentrum). Z toho vyplývá potřeba změn organizace traumatologické péče se zařazením dalších nemocnic, které by zajistily diagnostiku a léčbu méně závažných úrazů, a to v regionech, kde specializované centrum pro úrazy chybí. K tomu byl program traumatologické péče v ČR dále rozpracován výborem České společnosti pro úrazovou chirurgii s návrhem ustanovení Traumacenter II. stupně (Karlovy Vary, Jihlava, Pardubice, Zlín). Cílem je zlepšení dostupnosti péče o zraněné s méně závažnými poraněními. Obdobný trauma systém s organizačním zajištěním několika stupňů péče o zraněné již existuje v dalších zemích .

Postgraduální vzdělávání v úrazové chirurgii je od r. 2012 nově organizováno cestou sedmi lékařských fakult. Pro řízení vzdělávání v oboru úrazové chirurgie byla ustanovena specializační oborová rada (SOR), kde byli ustanoveni garanti z jednotlivých lékařských fakult – prof. MUDr. M. Zeman, DrSc., 1. LF UK Praha, doc. MUDr. T. Trč, CSc., 2. LF UK Praha, doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc., 3. LF UK Praha, doc. MUDr. T. Pavelka, PhD., LF UK Plzeň, a. s., MUDr. T. Dědek, PhD., LF UK Hradec Králové, doc. MUDr. M. Mašek, CSc., LF MU Brno, doc. MUDr. I. Čižmář, CSc., LF PU Olomouc. Náplň vzdělávání v úrazové chirurgii je zajištěna vytvořeným vzdělávacím programem, který je dostupný na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. Přihlásit se do specializačního vzdělávaní v úrazové chirurgii je dnes možné jedině na oddělení vzdělávání děkanátu lékařských fakult, stejně tak i přihlášení k atestační zkoušce. V roce 2012 se bude konat předatestační odborný kurz 21.– 30. 5. 2012 v Brně na LF MU, 12.–19. 11. 2012 v Praze na 3. LF UK a atestační zkouška v jarním termínu 1. 6. 2012 na LF MU v Brně a na podzim 4. 12. 2012 na 3. LF UK v Praze.

Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc

Zálesí 328/78

142 00 Praha 4

e-mail: vyhnanek@fnkv.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se