20 let české a moravské miniinvazivní chirurgie


Autoři: J. Dostalík
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 2, s. 66.
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně a kolegové,

druhé číslo Rozhledů v chirurgii je věnováno miniinvazivní chirurgii. Při této příležitosti si dovolím jen stručně připomenout začátky této chirurgie u nás.

První laparoskopická cholecystektomie byla provedena v září 1991 v Českých Budějovicích [1]. V krátkém sledu následovala další pracoviště, převážně mimoklinická, po tehdy celé Československé republice. Boom metody byl závislý na získání laparoskopické věže a laparoskopického instrumentária. V té době byla čekací doba na tuto technologii jeden rok. Uskutečnila se první setkání nadšenců metody v Písnici u Prahy, organizovaná MUDr. Sedláčkem v roce 1992 a následovaly pravidelné konference v Benešově u Prahy, které organizoval primář chirurgického oddělení v Benešově MUDr. Jiří Říha až do roku 2000. Od roku 2004 jsme na tuto tradici navázali každoročním pořádáním dvoudenní konference v Ostravě s tematikou miniinvazivní chirurgie. V listopadu 2011 proběhly 8. ostravské dny miniinvazivní chirurgie.

Postupem doby se rozšiřovala škála laparoskopických a torakoskopických operací, v roce 1999 bylo již 22 % abdominálních operací v České republice provedeno laparoskopicky [2].

V roce 2004 a následně v roce 2006 jsme formou dotazníku obeslali chirurgická pracoviště České republiky. S odstupem dvou let byl zaznamenán největší nárůst v kolorektální chirurgii, ze 7 % v roce 2004 na 15 % v roce 2006 všech operací kolorekta [3, 4]. Při tomto trendu lze předpokládat, že v současné době to bude již 30 %, tj. stejně jako v USA (R. L. Whelan, Ostrava 2011, osobní sdělení). V poslední dotazníkové akci v roce 2006 se 58 % pracovišť přihlásilo k laparoskopické kolorektální chirurgii.

Laparoskopická a torakoskopická chirurgie je jistě nákladnější než chirurgie otevřená. Již v prvním Seznamu výkonů s bodovými hodnotami, vydaném Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 1992, je pod kódem 20030 laparoskopie terapeutická, bez uvedení bodů. Výkon se musel rozepsat a bylo možné k němu vykázat částku za opotřebení přístrojů a nástrojů, v případě cholecystektomie 5040 Kč. V této době, co bylo vykázáno, bylo zaplaceno. V dalších letech se způsob platby několikrát měnil, ale ve všech sazebnících přetrval seznam pomůcek potřebných k laparoskopii, které se dodnes vykazují. Významnou roli při projednávání s pojišťovnou sehrála Sekce miniinvazivní chirurgie, která byla ustavena z pionýrů laparoskopické chirurgie u nás. Zakládající schůze sekce proběhla dne 20. října 1994 v Brně. Předsedové sekce: v letech 1994–1999 prim. MUDr. Michal Vraný, v letech 1999–2004 prim. MUDr. Stanislav Czudek, CSc. a v letech 2004–2010 doc. MUDr. Jan Dostalík CSc., od roku 2010 MUDr. Lubomír Martínek, PhD.

V současné době je snaha o další minimalizaci přístupu k operačnímu poli, je to metoda SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery) a metoda NOTES (Natural Orifice Transluminal Surgery). Můj osobní názor na SILS, kterou jsem vyzkoušel, je dosti kritický. Nevidím v ní žádnou výhodu pro pacienta a pro chirurga je výkon pracnější a časově náročnější. Lze si jistě tuto metodu osvojit. Dvě drobné incize pro 5 mm trokary navíc jsou z kosmetického hlediska únosné i pro modelku. Za absurdní např. považuji provedení sleeve resekce žaludku SILS přístupem. Perspektivu vidím spíše v metodě NOTES, která vyžaduje ještě nové technologie, aby mohla být zavedena do rutinní praxe. Názor na robotickou chirurgii je značně kontroverzní. Jednoznačná výhoda je tam, kde je hodně delikátního šití. Robotický systém v určitých situacích představuje výhodu, ale značnou nevýhodou je ekonomická náročnost provozu systému.

Je zjevné, že i tak mladá chirurgická disciplína, jako je miniinvazivní chirurgie, je stále v pohybu a je stále co se učit. Je také jasné, že tato chirurgie zcela nenahradí otevřené operování některých orgánů a konverze je mnohdy řešením peroperační komplikace operace miniinvazivní.

Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

Rudna 55

700 30 Ostrava

e-mail: jan.dostalik@fno.cz


Zdroje

1. Paťha J, Louda V, Krbec J. Naše první zkušenosti s laparoskopickou cholecystektomií. Rozhl Chir 1992;71,378–381.

2. Duda M, Gryga A, Dlouhý M, Švach I. Současný stav miniinvazivní chirurgie v České republice. Rozhl Chir 1999;78:242–247.

3. Dostalík J, Martínek L, Guňková P, Guňka I. Miniinvazivní chirurgie v České republice. Rozhl Chir 2006,85:361–364.

4. Martínek L, Dostalík J, Guňka I. Miniinazivní chirurgie v České republice. Rozhl Chir 2008;87:563–566.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×