Změny organizace postgraduálního vzdělávání v oboru chirurgie od 1. 1. 2012


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 9, s. 538-539.
Kategorie: Zpráva

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Postgraduální vzdělávání lékařů v ČR zažilo v posledních letech mnoho výrazných změn. Zda byly vždy k lepšímu, může být diskutabilní. Každopádně došlo ke zrušení dvoustupňového systému atestací a převedení na jednostupňový systém, obdobný systému v řadě evropských států. Bohužel v průběhu tohoto přechodu došlo k několikeré novelizaci vyhlášek upravujících postgraduální vzdělávání (nejen v oboru chirurgie) a tak se stalo, že v současné době může být lékař zařazen ve 3 různých postgraduálních programech zakončených atestační zkouškou, která je ale kompatibilní se zkouškou v jiných evropských zemích. Naším štěstím je, že v oboru chirurgie se jednotlivé vzdělávací programy liší minimálně. Nároky kladené na rozsah znalostí a povinnou operativu jsou prakticky identické. Programy se liší především různými rozsahy povinných kurzů nesouvisejících s chirurgií (legislativa, ochrana zdraví apod.).

V roce 2011 došlo k další významné změně v organizaci vzdělávání. Došlo k prolomení dosavadního monopolu IPVZ na postgraduální vzdělávání a převedení této agendy na lékařské fakulty. Tento přechod se týká všech 42 základních oborů. Vzdělávání praktických lékařů a některých nadstavbových specializací zůstává v gesci IPVZ. Tento přechod byl formálně završen 27. 9. 2011, kdy byla podepsána smlouva mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a třemi univerzitami – Karlovou univerzitou, Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého. Tímto podpisem vznikla povinnost lékařským fakultám od 1. 1. 2012 zajistit postgraduální vzdělávání a organizovat atestační zkoušky.

Nově je tedy specializační vzdělávání řízeno MZ ČR a univerzitami. Ke koordinaci je zřízena Koordinační rada pro specializační vzdělávání (KOR), kde jsou zástupci všech lékařských fakult. Prvním předsedou této koordinační rady se stal prof. MUDr. A. Linhart, DrSc. z 1. LF UK. Pro řízení vzdělávání v jednotlivých oborech jsou zřízeny specializační oborové rady (SOR). V těchto radách jsou zastoupeni „garanti“ oboru z jednotlivých fakult. SOR pro obor chirurgie se poprvé sešla v průběhu Kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie v Brně. Členy SOR chirurgie jsou: prof. MUDr. Z. Krška, CSc. – 1. LF UK Praha (předseda), doc. MUDr. Č. Neoral, CSc. – LF UP Olomouc (místopředseda), prof. MUDr. I. Čapov, CSc. – LF MU Brno, prof. MUDr. A. Ferko, CSc. – LF UK Hradec Králové, prof. MUDr. R. Gürlich, CSc. – 3. LF UK Praha, prof. MUDr. J. Hoch, CSc. – 2. LF UK Praha a prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. – LF UK Plzeň. Tato rada rozhoduje mimo jiné o místu, termínech povinných postgraduálních kurzů, atestací a určuje složení atestačních komisí. V době tvorby tohoto příspěvku byla pro postgraduální vzdělávání akreditována jen 1. lékařská fakulta UK v Praze, akreditační proces ostatních probíhá.

Co z těchto změn vyplývá pro chirurgy v přípravě k atestaci? Každý nový zájemce o chirurgii musí požádat o zařazení do oboru na oddělení vzdělávání kterékoli lékařské fakulty. On-line registrace by měla být spuštěna 15. 11. 2011 (takže vy čtenáři už víte, jestli se tak opravdu stalo). Kolegové, kteří jsou již v přípravě, mohou také požádat o přeregistraci na jednotlivé LF nebo mohou zůstat registrováni u IPVZ. Zároveň je možné požádat o změnu vzdělávacího programu (ze starších z roku 2005 a 2009 do nového z roku 2011). Před tímto krokem je třeba zvážit pro a proti a podrobně se seznámit s drobnými rozdíly mezi jednotlivými programy. Prvním stupněm přípravy je absolvování základního kmene v délce 24 měsíců a kmen je zakončený povinným kurzem Novinky v chirurgii. Následuje specializační vzdělávání v délce minimálně 48 měsíců zakončené atestační zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické části. Přesné znění jednotlivých programů, povinných kurzů, stáží a operačních výkonů lze nalézt např. na webových stránkách 1. LF UK (www.lf1.cuni.cz) v oddíle specializační vzdělávání. Po splnění všech podmínek programu se podává přihláška k atestaci. Teoreticky je možné atestovat na kterékoli LF. Členové SOR chirurgie se dohodli na systému rotace jednotlivých fakult jako pořadatelů atestačních zkoušek. Praktickou část atestace (operační výkon) je možné splnit opět na jakékoli LF. Povinnosti splněné na jedné fakultě jsou automaticky uznávané všemi ostatními fakultami. V systému tím vzniká výrazně vyšší nabídka, než byla dříve. Teoreticky je tedy možné být registrován u fakulty A, kurz Novinky v chirurgii absolvovat na fakultě B, praktickou část atestace složit na fakultě C a vlastní zkoušku složit na fakultě D.

Ve snaze o zjednodušení a zefektivnění praktické části atestační zkoušky se členové SOR dohodli na akceptaci praktické zkoušky, obhajoby odborné práce a zpracování traumatologického posudku na jednom z uvedených pracovišť nejblíže pracovišti žadatele. Toto fakultní pracoviště je samozřejmě nutné oslovit včas k uzavření dočasné smlouvy s odpovídající nemocnicí. Uvedená pracoviště mohou pobyt kombinovat s předatestační stáží.

Vlastní specializační kurz Novinky v chirurgii bude probíhat ve stejném rozsahu vždy na tom pracovišti, kde budou probíhat následně atestace. Na přednáškách kurzu se budou rovnoměrně podílet kdekoliv všechny fakulty.

Za kontrolu splnění všech podmínek k atestační zkoušce odpovídá vždy pracoviště, které je určeno jako zkušební. Určených sedm pracovišť se bude pravidelně střídat jak ve vypisování termínu kurzu tak termínu atestační zkoušky. Board přednášejících v kurzu podobně jako zkušebních komisařů zůstává mezifakultní a stejný. Nedojde tak k upřednostňování některé z fakult či jejich pracovníků.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové specializační oborové rady chirurgie si jsou vědomi, že systém postgraduálního vzdělávání není a pravděpodobně nikdy nebude úplně ideální a v budoucnu se ho budou snažit modifikovat tak, aby reflektoval vývoj v oboru chirurgie, spektrum operačních výkonů apod. Zároveň nechceme a nemůžeme snižovat nastavenou laťku tak, abychom se dostali pod požadavky EU a naše atestace by přestala být uznávána v zahraničí.

Prof. MUDr. Z. Krška, CSc.

předseda SOR chirurgie

P. S. Předběžné termíny kurzu Novinky v chirurgii jsou 4. – 8. 6. 2012 na 1. LF UK Praha a 26. – 30. 11. 2012 na LF UP Olomouc. Atestace budou 4. – 8. 6. 2012 na 1. LF UK Praha a 3. – 7. 12. LF UP Olomouc. Pro definitivní potvrzení sledujte webové stránky jednotlivých fakult.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2011 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se