Zpráva z 21. světového kongresu IASGO – International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 12, s. 705.
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 9. až 12. listopadu 2011 se konal v Tokiu 21. světový kongres IASGO. Prezidentem kongresu byl Wataru Kimura, M.D., Ph.D., a místem konání Keio Plaza Hotel.

Z České republiky bylo pět aktivních účastníků, vyzvané přednášky měli prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., z chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN Praha, doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D., a doc. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D., z chirurgické kliniky 1. LF UK a FTNsP Praha.

MUDr. Martin Varga z kliniky transplantační chirurgie IKEM Praha měl volné sdělení a as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., z chirurgické kliniky 1. LF UK a FTNsP měl poster.

Profesor Ryska přednesl sdělení „Current Results of Multidisciplinary Therapy for Colorectal Liver Metastases in Czech Republic“, kde hodnotil stav léčby kolorektálních jaterních metastáz. Z dostupných čísel je patrné, že počet pacientů, kteří v ČR dostanou šanci být radikálně operováni pro jaterní metastázy z KRC, je stále nedostatečný vzhledem k počtu takto nemocných.

Docent Visokai ve své přednášce „Total Pelvic Exenteration for Advanced Rectal Cancer“ prezentoval soubor pacientů operovaných na chirurgické klinice 1. LF UK a FTNsP pro lokálně pokročilý karcinom rekta. V souboru je 30 nemocných po totální pelvické exenteraci s tříletým přežitím 69 %.

Doc. Lipská ze stejného pracoviště měla přednášku s názvem „Impact of Postoperative Complications on Disease Free Survival in Colorectal Cancer Patients“, zdá se, že závažné septické pooperační komplikace snižují DFI a v multivariační analýze jsou ve faktorech ovlivňujících vznik recidivy hned za TNM stadiem onemocnění.

MUDr. Varga z IKEM ve své přednášce „Cholecystectomy for Acute Cholecystitis After Solid Organ Transplantation“ sdělil zkušenosti pracoviště s problémem cholecystitidy u imunosuprimovaných pacientů po transplantacích. Někteří pacienti mohou profitovat z cholecystektomie u asymptomatické cholecystolitiázy a zůstává otázkou, jak předcházet akalkulózní cholecystitidě.

MUDr. Levý z FTN měl poster „Circulating Cell Free Tumor DNA as a Biomarker of Colorectal Cancer“. Předvedl dosavadní zkušenosti pracoviště se stanovením volné nádorové DNA v různých stadiích KRC a během pooperačního sledování pacientů.

Na kongresu bylo celkem 909 účastníků z 59 zemí. Hlavními tématy byly primární a sekundární nádory jater, karcinom žlučníku a žlučových cest, nádory pankreatu, kolorektální karcinom, nádory jícnu, žaludku, GIST, IBD, nádory v retroperitoneu, transplantace, akutní pankreatitida atd. Největší část sdělení byla chirurgická, část se týkala chemoterapie, endoskopie, intervenční radioterapie.

Rozsah kongresu, počet sdělení a množství přednáškových síní samozřejmě neumožňoval vyslechnout většinu přednášek, proto jsme museli velmi pečlivě volit mezi několika tématy, která nás zajímala. Já osobně jsem se soustředila na problematiku, která je v ČR dlouhodobě trochu opomíjena, což je karcinom žlučníku a žlučových cest, zejména hilové karcinomy. Z našich zkušeností je u nás ve srovnání s americkými, evropskými a zejména japonskými pracovišti doba nutná ke stanovení těchto diagnóz neúnosně dlouhá, a proto je i možnost chirurgické radikální léčby velmi omezená. I v této oblasti platí podobně, jak uvedl profesor Ryska v přednášce o léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu, že chirurgická léčba je zatím jedinou dostupnou léčbou s kurativním potenciálem a přitom se bohužel většina pacientů k chirurgovi nedostane. Na tomto kongresu byly prezentovány sestavy o několika stech radikálně operovaných pacientech z univerzitních nemocnic v Nagoji a Chibě, kde pětileté přežití u hilárních karcinomů je kolem 40 %. Protože jsem měla možnost letos v lednu pobýt dva týdny na HPB chirurgii na Univerzitě v Chibě u profesora Miyazakiho, využili jsme s kolegy z naší kliniky příležitosti, že jsme v Tokiu, a po skončení kongresu jsme chirurgii v Chibě navštívili a připojili se k profesoru Miyazakimu na operaci hilárního karcinomu.

Opět se potvrdilo, že největší rozdíl mezi našimi pracovišti a klinikami v Japonsku spočívá v dokonalosti stanovení rozsahu onemocnění, v zobrazovacích metodách, které poskytují chirurgovi perfektní 3D zobrazení postižené oblasti s vizualizací vztahu nádoru k okolním strukturám a konkrétně u hilárních karcinomů zobrazení portálního řečiště, žlučového stromu, tepen etc. V průběhu operace má chirurg kdykoliv k dispozici obrazovou dokumentaci v nejvyšší technické kvalitě, která mu umožní korigovat strategii operace. Stále ještě platí, že i přes významný pokrok v terapii maligně nemocných zůstává chirurgická léčba i nadále jedinou potenciálně kurativní metodou v léčbě mnoha solidních nádorových onemocnění.

Celkové prostředí na kongresu bylo velmi vlídné a přátelské, tak jak je v Japonsku tradicí. Společenská část kongresu byla také výborně organizovaná a měli jsme možnost plánovat další kontakty s kolegy z IASGO. Protože jsme byli vytížení v několika blocích v předsednictví, v hodnotící komisi posterů atd., naplánovali jsme si po kongresu krátký výlet do Kjóta, které je známé množstvím památek a zejména zahrad pod záštitou UNESCO a rozhodně stojí za vidění.

Doc. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.

Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP

Praha-Krč


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2011 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se