Subperiostálna direktná zlomenina lopatky u dieťaťa


Subperiostal Direct Scapular Fracture in a Child

Isolated scapular fractures are relatively uncommon injuries, the are often associated with other injuries. Isolated volarly displaced scapular fracture in a child with dislocation, which mimic scapular winging, is much more seldom. We present a case of child with above mentioned scapular fracture, which was treated non operatively. Dislocation was reduced in effort to reduce risk of constricted motion in shoulder due to dislocation.

Key words:
subperiostal scapular fracture – scapular winging – childrens fracture


Autoři: R. Burda;  P. Cibur;  M. Kitka
Působiště autorů: Klinika úrazovej chirurgie, Fakultná nemocnica Louisa Pasteura, Košice, Slovenská republika prednosta: prof. MUDr. M. Kitka, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 2, s. 146-147.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Izolované zlomeniny lopatky sú relatívne zriedkavé ochorenia, oveľa častejšie sa vyskytujú s ďalšími asociovanými poraneniami. Izolovaná volárne dislokovaná zlomenina lopatky u dieťaťa s dislokáciou imitujúcou scapular winging je ešte zriedkavejšia. Prezentujeme prípad zlomeniny tela lopatky, ktorú sme riešili konzervatívne, ale vzhľadom na riziko zostatkovej deformity, eventuálne obmedzenia hybnosti ramenného zhybu sme previedli krytú repozíciu zlomeniny.

Kľúčové slová:
subperiostálna zlomenina lopatky – scapular winging – detské zlomeniny

ÚVOD

Zlomeniny lopatky sú relatívne zriedkavé poranenia, pričom ich incidencia je menej ako 1% zo všetkých zlomenín. Zlomenina samotného tela lopatky zahŕňajú  50 % zlomenín lopatky. Zvyšok zahrnuje zlomeniny krčka lopatky, intraartikulárne zlomeniny glanoidu a zlomeniny akromia a korakoidného výbežku.

Zlomeniny lopatky sú zvyčajne spojené s vysoko energetickým úrazom, zvyčajne až 95 % zlomenín je asociovaných s inými signifikantnými poraneniami. Najčastejšie zlomeniny skapuly sprevádzajú zlomeniny rebier, poranenie pľúc vrátane pneumothoraxu a ich kontúzie, kraniocerebrálne poranenia, poranenia klavikuly, brachiálneho plexu a krčnej chrbtice. Tieto poranenia zvyknú dominovať klinickému nálezu, čo je dôvodom častého prehliadnutia zlomenín lopatky [1, 2].

KAZUISTIKA

Chlapec pri lyžovaní utrpel direktný náraz rolbou vleku do chrbta. Prišiel na ambulanciu s deformitou v oblasti skapuly imitujúcou winging skapula. Končatina bola neurocirkulačne v norme. Boli prevedené štandardne RTG snímky a následne CT vyšetrenie. Na základe zobrazovacích vyšetrení išlo o subperiostálnu zlomeninu lopatky s volárnou anguláciou, bez akejkoľvek pridruženej patológie.

Zlomenina bola riešená neoperačne, v celkovej anestézii bola prevedená repozícia tlakom na dislokovaný fragment, pri redukcii bolo počuť jasné puknutie. Po redukcii zlomeniny končatina bola imobilizovaná v závese. Na kontrole po pol roku nebola zaznamenaná žiadna deformita a hybnosť v ramene bola plná, nebolestivá.

DISKUSIA

Nakoľko zlomeniny lopatky sú často prehliadnuté, nevyhnutnou súčasťou diagnostiky je aj voľba správnych RTG projekcii. Na adekvátne zobrazenie poranenia lopatky by mala byť urobená trauma séria rtg snímkov, pozostávajúca s anteroposteriórnej, laterálnej a axilárnej projekcie. Pri podozrení na intraartikulárnu zlomeninu je vhodné CT vyšetrenie s eventuálnou 3D rekonštrukciou aby bolo možné definovať rozsah poranenia [3].

1. PA rtg snímok ramena
Fig. 1. PA x-ray view of the shoulder
Obr. 1. 1. PA rtg snímok ramena Fig. 1. PA x-ray view of the shoulder

Y projekcia na skapulu
Fig. 2. Scapular Y projection
Obr. 2. Y projekcia na skapulu Fig. 2. Scapular Y projection

CT rekonštrukcia skapuly – bočný pohľad
Fig. 3. CT reconstruction of the scapula – a lateral view
Obr. 3. CT rekonštrukcia skapuly – bočný pohľad Fig. 3. CT reconstruction of the scapula – a lateral view

Väčšina zlomenín lopatky v detskom veku sa lieči neoperačne. Indikácie operačnej liečby zlomenín skapuly u detí sú nepresnejšie definované, zvyčajne ide o prenos indikačných kritérií dospelých na deti, čo ale nemožno plne aplikovať u detí pre otvorené rastové štrbiny. Aj markantne dislokované zlomeniny sa môžu dobre zahojiť a remodelovať bez zbytkovej deformity [4]. Podľa Piilinga u jedného z 12 detí, u ktorých sa zlomenina lopatky zahojila s uhlovou a rotačnou deformitou , táto pretrvávala aj následne [5]. Preto sme sa aj mi rozhodli pre krytú repozíciu zlomeniny. Pre väčšinu zlomenín lopatky zostáva konzervatívna liečba aj naďalej zlatým štandardom, výnimku tvoria otvorené zlomeniny a zlomeniny spojené s neurovaskulárnym poškodením končatiny. Zlomeniny glenoidu sú špecifickým problémom kvôli možnosti inkongruity kĺbnej plochy vedúcej k posttraumatickej artróze a stuhnutosti a bolestivosti ramenného kĺbu [6].

V literatúre sme našli len jeden odkaz na podobný úraz, kde došlo k izolovanému poraneniu lopatky s volárnou anguláciou, ktorá spôsobovala imitáciu winging skapuly [7].

MUDr. Rastislav Burda

Levočská 1

040 12  Košice

Slovenská republika

e-mail: burda@netkosice.sk


Zdroje

1. Ada, J. R., Miller, M. E. Scapular fractures. Analysis of 113 cases. Clin. Orthop. Relat. Res., 1991; 269: 174–180.

2. Bauer, G. F. W., Dubler, E. Displaced scapular fractures: indication and long term results of open reduction and internal fixation. Arch. Orthop. Trauma. Surg., 1995; 114: 215–219.

3. Ng, G. P., Cole, W. G. Three-dimensional CT reconstruction of the scapula in the management of a child with a displaced intra-articular fracture of the glenoid. Injury, 1994; 25, 10: 679–680.

4. Curtis, R. J. Jr. Operative management of children fractures of the shoulder region. Orthop. Clin. North Am., 1990; 21, 2: 315–324.

5. Pilling, L., Steinert, V., Hormann, D. Fractures of the scapula in childhood. Zentralbl. Chir., 1980; 105, 19: 1302–1304.

6. Hardegger F. L. S., Weber, B. The operative treatment of scapular fractures. J. Bone Joint Surg. [Br], 1984; 66: 725–731.

7. Bowen, T. R., Miller, F. Greenstick fracture of the scapula: a cause of scapular winging. J. Orthop. Trauma., 2006; 20, 2:147–149.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se