Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 8. 10. 2008


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2008, roč. 87, č. 12, s. 659-660.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: salonek Qudrant, Clarion Congress Hotel Prague

Přítomni členové výboru (omluven prof. Třeška)

Přítomní členové revizní komise: prof. Wechsler

Přítomní hosté: prof. Krška

I. Kontrola zápisu z 11. 09. 2008

Doporučené postupy: je připraven rozpis a struktura textů „Doporučených postupů“.

Členové redakční rady přepracují do prosince první polovinu došlých textů, druhá polovina bude připravena do poloviny jara 2009.

Ekonomická stránka „balíčků“ bude přepracována do konce tohoto týdne. Výbor obdrží ekonomiku jednotlivých „balíčků“ k připomínkám.

NOTES: prof. Ryska informoval přítomné o výstupech z kongresu v Bruselu, dvě úskalí 1. v rovině technologické a 2. v proveditelnosti na klinických pracovištích. V USA a v EU se dosud klade velký důraz na experiment. Pracovní skupina: Čapov, Fried, Třeška, Ryska, Neoral a Dostalík se sejde a zaujme stanovisko k této problematice. Stanovisko této pracovní skupiny bude prezentováno na MZ.

Prof. Antoš informoval přítomné o proběhlém pracovním zasedání Evropské chirurgické sekce EUMS v Praze.

Prof. Schützner bude zván na jednání výboru za Sekci hrudní chirurgie.

Výbor schválil zápis ze schůze výboru konané dne 11. 9. 2008 bez dalších připomínek.

II. Zpráva o přípravě chirurgického kongresu

Prof. Krška a doc. Šváb informoval přítomné o organizaci kongresu.

Počet účastníků cca 1000 registrovaných včetně sester.

Posterová sekce: přihlášeno 100 posterů.

Prof. Krška požádal přítomné o dodržení času na přednášku.

III. Jednání se ZP

Z důvodu nepřítomnosti dr. Votočka bude bod na příštím výboru.

IV. Pracovní skupiny výboru ČCHS, jejich úkoly

Výbor nebude měnit pracovní skupiny, které byly jmenovány minulým výborem. Dokument lze nalézt na webu ČCHS.

Vzdělávací programy pro chirurgy, které vypracovali zástupci sekcí ČCHS, budou rozeslány členům výboru ke komentářům před schvalováním na příštím výboru. Hlavní bod programu.

Doc. Vyhnánek rozešle k připomínkám text vypracované náplně intenzivní medicíny pro chirurgii k certifikaci do 13. 10.

V. Odborné akce na rok 2009

Zatím jsou přihlášeny ke garanci akce:

Loket 2009: Doporučené postupy v komplexní onkologické léčbě v gastroenterochirurgii

Datum konání: 3. 4. 2009

XVI. pražské chirurgické dny. Jiráskovy dny: Chirurgie parenchymových orgánů. Novinky v miniinvazivní chirurgii

Datum konání: 14.–15. 5. 2009

IV. traumatologický den: Poúrazové komplikaceDatum konání: 28. 5. 2009

4. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu: Diagnostika a terapie benigních a maligních onemocnění jater, žlučových cest a pankreatu

Datum konání: 10.–12. 6. 2009

IV. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie: Robotická chirurgie, miniinvazivní chirurgie- kardiochirurgie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, břišní chirurgie, urologie a další.

Datum konání: 19.–20. 10. 2008

Ostravské laparoskopické dny: Současný stav laparoskopie a torakoskopie

Datum konání: 29.–30. 10. 2009

Pracovní den Koloproktologické sekce ČCHS: Moderní technologie a techniky v koloprokotologii a viscerosyntéze

Datum konání: 3. 12. 2009

Garantované akce výboru ČCHS = garance po stránce odborné. Výbor určí ke každé akci odborného garanta. Zodpovědnost za ekonomickou stránku akce bude na organizátorovi.

VI. Vypsání výběrového řízení na nakladatelství a vydavatelství Rozhledů v chirurgii

Končí roční smlouva s ČLS JEP.

Bude vypsáno nové výběrové řízení na vydavatele. Podmínky pro výběrové řízení budou rozeslány mailem.

VII. Vária

Doc. Vyhnánek informoval přítomné o průběhu výběrového řízení na poskytování ústavní zdravotní péče s pojišťovnou Agel pro Olomoucký kraj.

Výběrová řízení – 15. 10. Zlínský kraj – Doc. Vyhnánek.

22. 10. Karlovarský kraj,

Ostrov – dr. Pantoflíček

Předseda představenstva a ředitel KN T. Bati, a.s. – zaslal výboru ČCHS žádost o podpůrné stanovisko k zavedení robotických operací s využitím systému da Vinci S ve Zlínském kraji.

Výboru nepřísluší zavedení robotické operativy doporučovat na konkrétním pracovišti na vyžádání. Členové výboru ČCHS zastávají názor, že byly navrženy pilotní projekty a na jejich základě – tj. na základě jejich výsledků – měl být učiněn kvalifikovaný závěr. Takto se nestalo nebo výbor tyto výsledky nemá k dispozici. Dopis s textem v tomto znění bude odeslán žadateli.

Prof. Ryska informoval přítomné o vyzvané přednášce na setkání řídících pracovníků a ekonomických odborníků ve zdravotnictví, která se uskuteční 16. 10. v kongresovém centru ČNB Praha. Přednáška je součástí kongresu M.E.T.A. 2008 (Medicína, Ekonomika, Trendy, Ambice) na téma: Nákup zdravotní péče.

Členové výboru do příští schůze zjistí situaci ohledně přístupů k elektronickým vzdělávacím programům pro studenty medicíny a pro postgraduální studium.

Valná hromada 11. 12. 14.00 – aula ÚVN Praha-Střešovice. Doc. Havlíček připraví okruhy změn úprav ve stanovách.

Na příští schůzi výboru bude diskutován program Valné hromady detailně.

Prof. Ryska informoval přítomné o jednání vědecké rady GraSeS na MZ. Projednávaly se podané granty, které měly termín zahájení k 1. 7. 2008.

Medical Tribune – poslední letošní téma vloženého listu Nové trendy a technologie: Traumatologie. Odpovědný: Doc. Pleva

Prim. Knajfl informoval přítomné o nově připravované vyhlášce – Screening mammae pro chirurgy. Vzhledem ke složení skupiny, která bude schvalovat screening, bude chirurg pravděpodobně vyřazen z této možnosti. Jedinou šancí je zařadit se do druhé části vyhlášky s možností dispenzářů pro chirurgy.

Noví členové ČCHS schváleni výborem:

MUDr. Dato Jatchvliani, nemocnice Děčín

MUDr. Stanislav Krejsta, nemocnice Boskovice

MUDr. Ján Moravanský, Uherskohradišťská nemocnice

MUDr. Jaroslav Presl, FN Plzeň Bory

MUDr. Josef Majerník, Chrudimská nemocnice

MUDr. Alan Bělohlávek, FN Hradec Králové

MUDr. Ivan Mlynárik, FN Hradec Králové

MUDr. Jiří Smetana, ON Kladno

MUDr. Tomáš Vařeka, Orlickoústecká nemocnice

MUDr. Petr Sadílek, Nemocnice sv. Zdislavy

Schválení zrušení poplatku na dva roky z důvodů MD (bez nároků na Rozhledy v chirurgii):

MUDr. Michaela Hodboďová

Další termíny výboru: 13. 11. 2008 od 9.30.h v Ostravě

Zapsala: Radka Schrötterová

Kontroloval: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2008 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se