K životnímu jubileu docenta MUDr. Jana Bedrny, CSc., emeritního přednosty chirurgické kliniky v Hradci Králové


Autoři: A. Ferko
Působiště autorů: Chirurgická klinika FN Hradec Králové/přednosta
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2008, roč. 87, č. 11, s. 609.
Kategorie: Zpráva

Letos v říjnu oslaví významné životní jubileum doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc., emeritní přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, a význačný český chirurg. Doc. Bedrna se narodil 24. října 1933 v Ostravě-Zábřehu, ale hned v následujícím roce se s rodiči přestěhoval do Hradce Králové, kde jeho otec, tehdy doc. MUDr. Jan Bedrna, později profesor chirurgie a řádný člen Akademie věd, přijal místo primáře chirurgického oddělení.


V Hradci Králové absolvoval mladý Jan gymnázium v roce 1952, Lékařskou fakultu studoval na Masarykově univerzitě v Brně, kde promoval v roce 1958. Po promoci nastoupil jako sekundář na chirurgické oddělení v Rychnově nad Kněžnou u tehdejšího zkušeného primáře MUDr. Jaroslava Kudra, CSc. V roce 1959 pak přijal místo sekundárního lékaře na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde se jeho učitelem stal prof. MUDr. J. Procházka, DrSc. Ve svém odborném působení se zaměřil nejprve na traumatologii, později na všeobecnou a břišní chirurgii. Rozsáhlé zkušenosti získal v chirurgii štítné žlázy a příštítných tělísek, dále pankreatu a žlučových cest. Dlouhou řadu let se věnoval chirurgii Crohnovy choroby.

Po roce 1968 mu byla, z politických důvodů, znemožněna vědecká příprava, takže kandidátskou práci mohl obhájit až v roce 1990. Navzdory překážkám se intenzivně věnoval klinické praxi a vědecké práci. Osvědčil se jako vedoucí lékař detašovaného pracoviště v Nechanicích v letech 1970 až 1980 a dále jako zástupce přednosty II. chirurgické kliniky pro léčebně-preventivní péči v letech 1985–1989.

V roce 1990 byl jmenován přednostou chirurgické kliniky v Hradci Králové, která vznikla sloučením tehdejších dvou chirurgických klinik. Po obhajobě habilitační práce byl v roce 1991 jmenován docentem pro obor chirurgie. V období, po kterém vedl kliniku, až do roku 2000 došlo k rozvoji moderních trendů v oboru i mateřského pracoviště. Doc. Bedrna zavedl nové diagnostické a operační postupy, reorganizoval specializovaná oddělení, významně podporoval pedagogickou a vědeckou činnost. V neposlední řadě vychoval celou řadu nových chirurgů. V roce 2003 odešel do důchodu – po 44 letech, které věnoval chirurgii. Je jistě velkým přínosem pro hradeckou chirurgii, že po krátké odmlce se doc. Bedrna opět na kliniku vrátil a od roku 2006 zde znovu pracuje. Jeho přítomnost na klinice je užitečná nejen pro generaci zkušených spolupracovníků, kteří ho zažili jako svého přednostu, ale i pro generaci mladých chirurgů, kteří zahájili svoji kariéru až v pozdější době. Jeho stopy na hradecké chirurgické škole jsou nesmazatelně zapsány.

Panu doc. MUDr. Janu Bedrnovi, CSc., přejeme k jeho významnému životnímu jubileu pevné zdraví, mnoho tvůrčích sil a spokojenost v osobním životě.

Kolektiv pracovníků chirurgické kliniky


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2008 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se