Recenze


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 7, s. 335.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Jaroslav Procházka chirurg. Uspořádala Jitka Procházková. Odborný poradce Miloš Hájek.

Nakladatelství Galén, Praha 2006.

Prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc., se zasloužil o českou lékařskou vědu”.

Česká literatura je chudá na biografie a autobiografie přírodovědců, lékařů i humanistů. Stejně je tomu i s díly o historii věd v naší zemi, přičemž nejvýraznější nedostatek se týká 2. poloviny 20. století. O to více lze vítat monografii o životě a díle vynikajícího chirurga, lékaře průkopníka, profesora Univerzity Karlovy Jaroslava Procházky (1913–2003).

Zhruba 180 stran je věnováno jeho biografii a jeho cestě k hrudní a srdeční chirurgii, jeho dílu lékaře, učitele a vynikajícího organizátora. Necelých 150 stran je spjato se vzpomínkami kolegů, spolupracovníků a přátel prof. Procházky. Tuto část dobře uspořádala manželka zesnulého, paní doc. MUDr. Jitka Procházková, CSc., za což si zaslouží uznání. U lékaře ovšem nepřekvapuje, že měl navíc vřelý vztah k umění, především výtvarnému a této tématice je věnováno 19 následujících stran. V závěru knihy jsou shrnuty životopisné údaje prof. Procházky, autoři jednotlivých příspěvků, jakož i závěrečné poznámky. Je dobře, že nechybí poctivě udělaný jmenný rejstřík. Dílu vévodí zasvěcená předmluva prof. Miloše Hájka.

Přirozeně není věcí nelékaře vyjadřovat se k odbornému dílu ústřední bytosti této knihy, i když laik snadno rozpozná pionýrský charakter chirurgického díla prof. Procházky. Je to závažné o to víc, že celoživotní práce prof. Procházky je spjata s oblastí veliké medicínské důležitosti. Mne těší tato biografie minimálně ze dvou dalších důvodů. Již několik let totiž povzbuzuji své kolegy z rozmanitých oborů, aby nezanedbávali aktuální aspekty historie věd v naší zemi. Zatím jsem nebyl v tomto směru příliš úspěšný, o to více mě těší recenzovaná kniha. (Jediné, co mne v této oblasti v poslední době potěšilo jsou dva svazky medailónků o životě českých učenců mnoha oborů, vydané přičiněním Učené společnosti ČR v nakladatelství Academia.) Ten další důvod, který mě těší neméně, je povahy zcela jiné. Nejen já dobře vím, jaké vážnosti a jakému společenskému postavení se těší lékařský stav. Ty důvody jsou vnímavým lidem velmi zřejmé. A přece se v posledním desetiletí děje něco, co mne ve vztahu části laické veřejnosti k lékařům znepokojuje. Je dobře známo, že žádná oblast lidských činností není uchráněna selhání a neúspěchů. Je proto rozlaďující vidět, že někdy v případě rozporné situace příbuzní pacienta shání advokáta a zahajují útok, aniž by se pokusili získat potřebné informace, aby byli schopni kriticky a věcně, alespoň na úrovni laiků posoudit to, k čemu došlo. V laické veřejnosti se toho ví velmi málo o velice složitých, někdy krutých situacích, jež dobrý lékař velmi často řeší. Z tohoto hlediska jsou mnohé části díla užitečné i pro laiky.

Rudolf Zahradník


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 7

2007 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se