Od otevřené klasické, přes laparoskopickou, po robotem asistovanou laparoskopickou chirurgii


From Classical Open, Via Laparoscopic to a Robot-Assissted Laparoscopic Surgery

Introduction:
Current developments in contemporary surgery include robotization of laparoscopic abdominal procedures. The author aims to give a contemporary view of the process of transition, both from a point of view of surgery prospects, as well as from a patient’s benefit point of view.

Method:
Based on literature data and on the authors’ own experience with laparoscopic surgery, the author collects results from available studies, evaluating pros of the laparoscopic procedures compared to the laparotomic ones. Furthermore, he assesses a current situation with a clinical use of the da Vinci robotic system. Development of the surgery field and a therapeutic benefit for a patient are considered the main criteria.

Results and conclusion:
Laparoscopic cholecystectomy, fundoplication for a reflux disorder, bariatric procedures and resection of the intestine have become a method of choice or an option listed as a recommended surgical treatment procedure.

Laparoscopic appendectomy has restricted indications, laparoscopic reparation of a hernia is recommended for patients, for whom early physical activity is a priority. In order for other procedures to be evaluated, current or new randomized studies need to be completed.

There are no significant differences between long-term results of either laparoscopic or laparotomic procedures.

Laparoscopic procedures have increased a price of original laparotomic procedures. However, provided better results are evidenced, it is, in most cases, accepted. It is a patient, who benefits from the laparoscopic procedures the most. A surgeon’s work ergonomy during laparoscopic procedures with prolonged static body positions may often be worse than during open surgery.

Also the procedure itself is, in most cases, more time-demanding.

Robot assistence in laparoscopic surgery is a new and fast developing technology of this decade. Currently, its development is in the initial phase. Miniinvasive features are identical with conventional laparoscopic procedures.

In order to assess patient’s benefits from a robotic system application, the system must be compared with a conventional laparoscopic technique and its results, using randomized studies.

The pros of the robotic system include 3D visualization, significantly improved mobility of instruments, better surgeon’s ergonomy and elimination of hand shake transition on an instrument.

Current disadvantage of the da Vinci robotic system is a high purchase price of the device, costly use due to expensive instrumentation and, so far, not yet confirmed benefits for a patient during abdominal surgery.

Pilot projects must be completed to assess the robotic system in abdominal surgery.

Key words:

laparoscopic surgery – robotic system da Vinci – randomized studies


Autoři: M. Ryska
Působiště autorů: Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, přednosta: prof. MUDr. M. Ryska, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 9, s. 455-462.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod:
V současné etapě rozvoje chirurgie dochází k robotizaci laparoskopických výkonů v abdominální chirurgii. Cílem autora je současný pohled na tento přechod a to jak z hlediska rozvoje chirurgie, tak i přínosu pro pacienta.

Metoda:
Na základě literárních pramenů a vlastních zkušeností s laparoskopickou chirurgií autor shromažďuje výsledky dostupných studií srovnávajících přínos laparoskopických operací oproti výkonům laparotomickým. Dále hodnotí současný stav s klinickým uplatněním robotického systému da Vinci. Za hlavní kritéria považuje rozvoj chirurgie jako oboru a terapeutický přínos pro pacienta.

Výsledky a závěr:
Laparoskopická cholecystektomie, fundoplikace při refluxní chorobě, bariatrické výkony a střevní resekce se staly metodou volby nebo variantou uvedenou v doporučených postupech chirurgické léčby. Laparoskopická apendektomie má omezenou indikaci, laparoskopická reparace kýly je doporučena těm, kteří upřednostňují rychlý nástup fyzické aktivity.

Další výkony vyžadují dokončení probíhajících nebo nové randomizované studie k posouzení průkaznosti.

Dlouhodobé výsledky laparoskopických operací se signifikantně od laparotomických neliší.

Laparoskopický výkon zvýšil cenu původního laparotomického výkonu. Ta je v případě prokázaných lepších výsledků většinou akceptována. Hlavní a podstatný benefit laparoskopických výkonů je na straně pacienta. Ergonomie práce chirurga může být v průběhu laparoskopické operace s dlouhodobě vydržovanými pozicemi těla mnohdy horší než u otevřené operace a výkon je většinou časově náročnější.

Robotická asistence v laparoskopické chirurgii je nově a rychle se rozvíjející technologií tohoto desetiletí. V současné době je ve svém vývojovém začátku. Miniinvazivní charakter je shodný s konvenčním laparoskopickým přístupem.

Průkaz přínosu robotického systému pro pacienta je nutné provádět ve srovnání s konvenční laparoskopickou operační technikou a jejími výsledky na základě randomizovaných studií.

Výhodou robotického systému je 3D zobrazení, výrazně zlepšená pohyblivost nástrojů, lepší ergonomie chirurga a odstranění přenosu třesu rukou na pracovní nástroj.

Současnou nevýhodou robotického systému da Vinci je vysoká nákupní cena zařízení, drahý provoz daný zejména drahým instrumentariem a doposud neprůkazný přínos pro pacienta v oblasti břišní chirurgie.

Podmínkou zhodnocení robotického systému v břišní chirurgii u nás je provedení pilotních projektů.

Klíčová slova:
laparoskopická chirurgie – robotický systém da Vinci – randomizované studie


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2006 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×