Nitrolební meningiomy; standardní diagnostický postup a výsledky operační léčby


Intracranial Meningiomas; Standard Diagnostic Procedure and Results of Surgical Treatment

The aim of the study is to define radiological parameters which may indirectly indicate invasive expansion of a meningioma and thus forecast potential risks of postoperative neurological deficits. The study group includes 40 adult patients in comparable physical conditions (age 18–75, CRS 70–100, ASA 1–2) with meningiomas, affecting the brain tissue only. The results indicate that unfavorable parametres, predicting potential postoperative neurological deficits include: growth of a meningioma in eloquent regions and presence of a peritumoral oedema. Positive parametres, indicating that no neurological deficit would arise, include: dural supply, visible brain-tumor barrier, non-eloquent location of a meningioma and absence of a peritumoral oedema. The study results suggest that provided the two last parametres are present, a patient need not be exposed to risks of invasive selective angiography.

Key words:
intracranial meningioma – eloquency – peritumoral oedema – brain-tumor barrier – dural vascularization type


Autoři: P. Kozler;  V. Beneš;  D. Netuka;  F. Kramář;  F. Charvát 1
Působiště autorů: Neurochirurgická klinika l. LF UK a ÚVN, Subkatedra neurochirurgie IPVZ Praha, přednosta: plk. prof. MUDr. V. Beneš, DrSc. ;  Radiologické oddělení ÚVN Praha, přednosta: pplk. MUDr. F. Charvát 1
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 9, s. 431-435.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cílem této studie je nalezení radiologických parametrů, které nepřímo informují o invazivním růstu meningiomu a mohou tak předpovídat pravděpodobné riziko vzniku pooperačního neurologického deficitu. Soubor tvoří 40 po sobě jdoucích dospělých pacientů ve srovnatelném celkovém stavu (věk 18–75 let, KRS 70–100, ASA 1–2) s meningiomy, které celým svým objemem atakují pouze mozkovou tkáň. Z výsledků vyplývá, že nepříznivé parametry, které predikují vznik pooperačního neurologického deficitu jsou růst meningiomu v elokventní oblasti a přítomnost peritumorálního edému. Příznivé parametry, které predikují, že neurologický deficit nevznikne jsou durální typ zásobení, viditelná bariéra mezi mozkem a nádorem, růst meningiomu v non-elokventní oblasti a absence peritumorálního edému. Jsou-li přítomné poslední dva jmenované parametry, není podle výsledků studie nutné vystavovat pacienta riziku invazivní selektivní angiografie.

Klíčová slova:
intrakraniální meningiom – elokvence – peritumorální edém – bariéra mezi mozkem a nádorem – durální typ vaskularizace


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2006 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×