Sběr dat a Úrazový registr České republiky


Data Collection and the Czech Republic Trauma Registry

Introduction:
A trauma registry is an integral part of any thorough traumatological care conception. The essential task of such a data collection is to provide complex information on conditions, treatment, outcomes and trauma treatment costs, considering a region or other registered part of, usually, a state entity.

Material, Methodology:
Registration of individual trauma characteristics throughout the state territory is a prerequisite for creating a data set, providing information for making valid conclusions applicable for all ranges of human activity. The trauma registry outputs are essential for traffic institutions, police, commercial inspection, commercial and health insurance companies, hospitals, etc. With respect to traffic problematics, the trauma registry plays a significant role in pointing out the most risk places in the region, in assessing the traffic type and use of protective tools. Furthermore, it facilitates exact aiming of preventive and corrective measures.

Current condition:
Current legislation does not require reporting data to the trauma database, insufficient data are provided by ÚZIS only. Our Clinic of Paediatric Surgery, Orthopaedics and Traumatology iniciated a model version of the Czech Republic National Trauma Registry. Our activities were approved by and supported by the Society of Traumatologic Surgery. It is a question of time, when sufficient pressure is exerted and the trauma registry becomes an integral part of the tramatological care in the Czech Republic.

Key words:
trauma – trauma registry


Autoři: P. Gál 1;  L. Plánka 1;  D. Starý 1;  J. Trlica 2;  T. Dědek 2
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno 1;  Chirurgická klinika FN Hradec Králové 2
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 10, s. 504-507.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod:
Registrace úrazů je nedílnou součástí každé propracované koncepce traumatologické péče. Základním úkolem takového sběru dat je podat ucelenou informaci o okolnostech, léčbě, výsledcích a nákladech na léčbu úrazu ve vztahu k regionu nebo k jiné registrované oblasti, většinou státního celku.

Materiál, metodiky:
Registrace jednotlivých charakteristik úrazu na celém území státu umožňuje sestavit data set, ze kterého lze vytvořit validní závěry vhodné pro všechny oblasti lidských činností. Výstupy z úrazového registru jsou důležité pro dopravní instituce, policii, obchodní inspekce, komerční i zdravotní pojišťovny, nemocnice atd. V souvislosti s dopravní problematikou má registr úrazů velký význam v určování nejrizikovějších míst v regionu, dále pak typu dopravy nebo používání ochranných pomůcek, a naprosto přesně umožňuje zacílit realizaci nápravných a preventivních opatření.

Současný stav:
V současné době není platnou legislativou nařízeno zadávání údajů do úrazové databáze, insuficientní data dodává jen ÚZIS. Naše Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie proto iniciovala vznik modelové verze Úrazového registru České republiky. Veškerá naše činnost v tomto směru probíhala se souhlasem a s podporou Společnosti pro úrazovou chirurgii. Je jen otázkou času, kdy bude vyvinut dostatečný tlak a provoz Úrazového registru ČR se stane nedílnou součástí traumatologické péče v ČR.

Klíčová slova:
úraz – traumaregistr


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 10

2006 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×