Predoperačná rádioterapia v hypoxii v komplexnej liečbe karcinómu rekta – komplikácie


Preoperative Radiotherapy in Hypoxia in the Complex Treatment of the Rectal Carcinoma – Complications

Introduction:
Preoperative radiotherapy is considered to be the standard approach in the treatment of the rectal carcinoma. Acute hypoxia decreases partial pressure of oxygen in healthy tissues immediately, but in the tumor after 30 min of duration. There is a higher radioresistance of healthy tissues in this interval because of lower oxygenation compared with normooxic status and the tumor is still relatively good oxygenated. This fact theoretically enables higher doses of radiotherapy and lower adverse effects. The aim of this study was to evaluate short and long term complications after preoperative radiotherapy of rectal carcinoma in hypoxia.

Patients and methods:
Between April 1991 and October 2000, 127 patients with the rectal carcinoma were treated preoperatively with locoregional accelerated hypofractionated radiotherapy in hypoxic conditions in Masaryk Memorial Cancer Institute. The dosis was up to 8× 4Gy. Acute hypoxia was induced during irradiation by ventilation of a hypoxic gas mixture containing 7.8–8.0% oxygen for totally 7–8 min. Operation was performed till 24 hours.

Results:
There was no complication concerning with breathing of hypoxic gas mixture. A 30 day postoperative mortality was 0.8%. A 30 day postoperative morbidity was 31.7%. An anastomotic leakage occurred in 6.5%. Chronic gastrointestinal disorders occurred in 16.1% patients.

Conclusion:
Preoperative irradiation in hypoxic conditions is safe and efficient procedure. It permits safe administration of doses higher than those tolerated by normooxic conditions. Type and frequency of complications are comparable with other preoperative regimens

Key words:
rectal carcinoma – preoperative radiotherapy – hypoxyradiotherapy


Autoři: V. Sihotský 1;  P. Šlampa 2;  T. Skřička 6;  T. Tačev 2;  J. Vomela 4;  J. Všetíček 5;  J. Žaloudík 3
Působiště autorů: I. chirurgická klinika FNLP, Košice, Slovenská republika, prednosta: prof. MUDr. J. Bober, CSc. 1;  Masarykův onkologický ústav, Brno, Odd. radiačnej onkológie, primár: doc. MUDr. P. Šlampa, CSc. 2;  Masarykův onkologický ústav, Brno, Odd. chirurgickej onkológie, primár: MUDr. V. Chrenko, CSc. 3;  Chirurgická klinika FN Brno, Bohunice, prednosta: prof. MUDr. J. Vomela, CSc. 4;  Nemocnice Milosrdných bratří, Brno, Chirurgické odd., primár: MUDr. J. Všetíček, Ph. D. 5;  Bakešova chirurgická nemocnice, Brno, riaditeľ: doc. MUDr. T. Skřička, CSc. 6
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 10, s. 520-525.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cieľ:
Predoperačná rádioterapia patrí k štandardným postupom pri karcinóme rekta. Akútna hypoxia znižuje parciálny tlak kyslíka v zdravých tkanivách ihneď, pričom v tumore až po 30 minútach. V tomto časovom intervale je v zdravých tkanivách, vzhľadom na ich nižšiu oxygenáciu, vyššia rádiorezistencia, než za normooxických podmienok a tumor je ešte relatívne dobre prekrvený. Takto je teoreticky možné pacientov ožiariť vyššou dávkou pri nižších nežiaducich účinkoch. Cieľom práce bolo zhodnotiť krátkodobé a dlhodobé komplikácie po neoadjuvantnej rádioterapii karcinómu rekta v hypoxii.

Pacienti a metódy:
V Masarykovom onkologickom ústave (MOÚ) bolo od apríla roku 1991 do októbra roku 2000 výskumne ožiarených v neoadjuvancii 127 pacientov s karcinómom rekta dávkou do 8× 4 Gy. Pacienti dýchali hypoxickú zmes obsahujúcu 7,8–8 % kyslíka po dobu 7–8 minút. Operácia nasledovala do 24 hod.

Výsledky:
Nevyskytla sa žiadna bezprostredná komplikácia v súvislosti s dýchaním hypoxickej zmesi. Tridsaťdňová pooperačná mortalita bola 0,8 %. Tridsaťdňová pooperačná morbidita bola 31,7 %. Dehiscencia anastomózy sa vyskytla v 6,5 % prípadoch. Dlhodobé gastrointestinálne poruchy v 16,1 %.

Záver:
Predoperačné ožiarenie v hypoxii je možné zaradiť medzi bezpečné a účinné liečebné modality. Tento spôsob umožňuje aplikáciu vyššej dávky žiarenia, než za normooxických podmienok, pričom sa nezvyšuje počet komplikácií v porovnaní s inými ožarovacími režimami.

Kľúčové slova:
karcinómu rekta – predoperačná rádioterapia – rádioterapia v hypoxii


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 10

2006 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×