Co nového ve Věstníku MZ ČR


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 14, 2011, č. 4, s. 169-171
Kategorie: Zprávy

Částka 3 – vydáno: 28. února 2011

Obsah:

 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN – PROSINEC 2010
 2. OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ODBORNÉHO DOHLEDU NAD VYUŽÍVÁNÍM A OCHRANOU PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH MINIERÁLNÍCH VOD
 3. Povolení výjimky použití zdravotnického prostředku, který nesplňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy podle ustanovení § 7 zákona č. 123/2000 Sb., O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH, v platném znění
 4. METODIKA A ZÁSADY VYUŽÍVÁNÍ KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU IR-DRG (INTERNATIONAL REFINED DIAGNOSIS RELATED GROUP) PRO VYKAZOVÁNÍ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
 5. Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání
 6. OZNÁMENÍ o vydání Českého lékopisu 2009 – Doplňku 2011
 7. ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE ZAHRANIČNÍM POJIŠTĚNCŮM A CIZINCŮM
 8. CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN)

Částka 4 – vydáno: 29. dubna 2011

Obsah

 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA
 2. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE
 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE
 4. Vzdělávací program oboru KARDIOLOGIE
 5. Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE
 6. Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE
 7. Vzdělávací program oboru OFTALMOLOGIE
 8. Vzdělávací program oboru ORTOPEDIE
 9. Vzdělávací program oboru PATOLOGIE
 10. Vzdělávací program oboru PLASTICKÁ CHIRURGIE
 11. Vzdělávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE
 12. Vzdělávací program oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE
 13. Vzdělávací program oboru TRAUMATOLOGIE
 14. 1Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Částka 5 – vydáno: 23. května 2011

Obsah

 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE
 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE
 3. Vzdělávací program oboru DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE
 4. Vzdělávací program oboru GERIATRIE
 5. Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE
 6. Vzdělávací program oboru KARDIOCHIRURGIE
 7. Vzdělávací program oboru NEFROLOGIE
 8. Vzdělávací program oboru NEUROCHIRURGIE
 9. Vzdělávací program oboru OTORINOLARYNGOLOGIE
 10. Vzdělávací program oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA
 11. Vzdělávací program oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ
 12. Vzdělávací program oboru UROLOGIE
 13. Vzdělávací program oboru VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Částka 6 – vydáno: 29. června 2011

Obsah

 1. Vzdělávací program oboru CÉVNÍ CHIRURGIE
 2. Vzdělávací program oboru DERMATOVENEROLOGIE
 3. Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ
 4. Vzdělávací program oboru INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ
 5. Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE
 6. Vzdělávací program oboru KOLOPROKTOLOGIE
 7. Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE
 8. Vzdělávací program oboru ONKOCHIRURGIE
 9. Vzdělávací program oboru PSYCHIATRIE
 10. Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA
 11. Vzdělávací program oboru REVMATOLOGIE

Částka 7 – vydáno: 29. července 2011

Obsah

 1. Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
 2. Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ GENETIKA
 3. Vzdělávací program oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI
 4. Vzdělávací program oboru KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE

Částka 8 – vydáno 2. srpna 2011

Obsah

 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH
 2. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH
 3. Vzdělávací program oboru ERGOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ
 4. Vzdělávací program oboru ERGOTERAPIE PRO DĚTI
 5. Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA
 6. Vzdělávací program oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE
 7. Vzdělávací program oboru SOUDNÍ TOXIKOLOGIE
 8. Vzdělávací program oboru ZOBRAZOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIODIAGNOSTICE
 9. Vzdělávací program oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAŘOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII
 10. Vzdělávací program oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAŘOVACÍ TECHNOLOGIE V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ
 11. Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE
 12. Vzdělávací program oboru OCHRANA A PODPORA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
 13. Vzdělávací program oboru VYŠETŘOVACÍ METODY V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Částka 9 – vydáno 24. srpna 2011

Obsah

 1. OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ODBORNÉHO DOHLEDU NAD VYUŽÍVÁNÍM A OCHRANOU PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD
 2. ZMĚNA VE VEDENÍ NRL
 3. METODICKÝ NÁVOD
 4. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ LEDEN – BŘEZEN 2011
 5. POVOLENÍ VÝJIMKY POUŽITÍ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU, KTERÝ NESPLŇUJE POŽADAVKY STANOVENÉ ZVLÁŠTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY 1) DLE USTANOVENÍ § 7 ZÁKONA Č. 123/2000 Sb., O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ
 6. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE – NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY – RADIOLOGICKÁ FYZIKA „POSTUPY PRO STANOVENÍ A HODNOCENÍ DÁVEK PACIENTŮ PŘI LÉKAŘSKÉM OZÁŘENÍ“
 7. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE – „NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY – NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA“. SOUBOR DOPORUČENÍ A NÁVOD PRO TVORBU MÍSTNÍCH RADIOLOGICKÝCH POSTUPŮ (STANDARDŮ) NA DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH PRACOVIŠTÍCH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY V ČESKÉ REPUBLICE
 8. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE – „NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY – RADIAČNÍ ONKOLOGIE“. SOUBOR DOPORUČENÍ A NÁVOD PRO TVORBU MÍSTNÍCH RADIOLOGICKÝCH POSTUPŮ (STANDARDŮ) NA PRACOVIŠTÍCH RADIAČNÍ ONKOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE
 9. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE – „NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY – RADIODIAGNOSTIKA – DIAGNOSTICKÁ ČÁST (BEZ DIAGNOSTICKÝCH POSTUPŮ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY). „SOUBOR DOPORUČENÍ A NÁVOD PRO TVORBU MÍSTNÍCH RADIOLOGICKÝCH POSTUPŮ (STANDARDŮ) NA RADIOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH V ČESKÉ REPUBLICE
 10. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE – „NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY – RADIODIAGNOSTIKA – INTERVENČNÍ RADIOLOGIE (BEZ DIAGNOSTICKÝCH POSTUPŮ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY).“ SOUBOR DOPORUČENÍ A NÁVOD PRO TVORBU MÍSTNÍCH RADIOLOGICKÝCH POSTUPŮ (STANDARDŮ) NA ANGIOGRAFICKÝCH, KORONAROGRAFICKÝCH A INTERVENČNÍCH RADIOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH V ČESKÉ REPUBLICE
 11. CENTRA PRO PODÁVÁNÍ PATOGEN-INAKTIVOVANÝCH TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ
 12. ZMĚNY VE VEDENÍ NRL
 13. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSLOUHLASENÉ MINISTERSTEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ DUBEN – ČERVEN 2011
 14. CENTRA PÉČE O DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ PACIENTY S CYSTICKOU FIBRÓZOU V ČR

Jana Křížová

Subkatedra revizního lékařství IPVZ


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 4

2011 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se