Co nového ve Věstníku MZ ČR


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 13, 2010, č. 2, s. 80-81
Kategorie: Zprávy

V tomto čísle časopisu pokračujeme v publikování obsahů Věstníků MZ ČR. 

Částka 9 – vydáno: 18. prosince 2009

Obsah

 1. Kardiovaskulární péče v ČR – seznam center se statutem Komplexní kardiovaskulární centrum a statutem Kardiovaskulární centrum
 2. Změny v názvu, vedení a umístění NRL
 3. Ustanovení Národního antibiotického programu
 4. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2010/DZP
 5. Příloha k Cenovému předpisu 1/2010/DZP
 6. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2010/FAR, kterým se mění cenový předpis 2/2009/FAR
 7. Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/10-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce

Částka 10 z roku 2009 – vydáno: 22. prosince 2009

Obsah

 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE
 2. Vzdělávací program oboru DERMATOVENEROLOGIE
 3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE
 4. Vzdělávací program oboru GERIATRIE
 5. Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ
 6. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE
 7. Vzdělávací program oboru KARDIOCHIRURGIE
 8. Vzdělávací program oboru KARDIOLOGIE
 9. Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ GENETIKA
 10. Vzdělávací program oboru NEFROLOGIE
 11. Vzdělávací program oboru OFTALMOLOGIE
 12. Vzdělávací program oboru ORTOPEDIE
 13. Vzdělávací program oboru OTORINOLARYNGOLOGIE
 14. Vzdělávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE
 15. Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST
 16. Vzdělávací program oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE
 17. Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY
 18. Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA
 19. Vzdělávací program oboru REVMATOLOGIE
 20. Vzdělávací program oboru UROLOGIE
 21. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ KARDIOLOGIE
 22. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE
 23. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ UROLOGIE
 24. Vzdělávací program nástavbového oboru MEDICÍNA DLOUHODOBÉ PÉČE
 25. Vzdělávací program nástavbového oboru ONKOGYNEKOLOGIE
 26. Vzdělávací program nástavbového oboru PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNA
 27. Vzdělávací program nástavbového oboru  REPRODUKČNÍ MEDICÍNA
 28. Vzdělávací program nástavbového oboru UROGYNEKOLOGIE

Částka 1 z roku 2010 – vydáno: únor 2010

Obsah

 1. Metodický pokyn k vyhlášce č. 39/2005 Sb.  – akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví
 2. Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou – metodický pokyn
 3. Specifické léčebné programy v období říjen – prosinec 2009
 4. Metodika a zásady využívání klasifikačního systému IR DRG pro vykazování akutní lůžkové zdravotní péče
 5. Doporučené postupy péče o pacienty se zlomeninou horního konce stehenní kosti
 6. Doporučený postup při provádění chirurgické kastrace v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními delikty
 7. Metodická doporučení                                                                                                                                                                                                                                                     A.   Zavedení identifikace pacientů hospitalizovaných ve zdravotnických zařízení nebo v zařízení poskytujících sociální služby                                                                                                   B.    Značení novorozenců
 8. Vzdělávací program oboru CÉVNÍ CHIRURGIE
 9. Vzdělávací program oboru DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE
 10. Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE
 11. Vzdělávací program oboru INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ
 12. Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE
 13. Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE
 14. Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE
 15. Vzdělávací program oboru NEUROCHIRURGIE
 16. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA
 17. Vzdělávací program nástavbového oboru  DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE
 18. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ NEFROLOGIE
 19. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE
 20. Vzdělávací program nástavbového oboru DOROSTOVÉ LÉKAŘSTVÍ
 21. Vzdělávací program nástavbového oboru FONIATRIE
 22. Vzdělávací program nástavbového oboru GERONTOPSYCHIATRIE
 23. Vzdělávací program nástavbového oboru  HRUDNÍ CHIRURGIE
 24. Vzdělávací program nástavbového oboru  HYPERBARICKÁ A LETECKÁ MEDICÍNA
 25. Vzdělávací program nástavbového oboru KLINICKÁ FARMAKOLOGIE
 26. Vzdělávací program nástavbového oboru KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
 27. Vzdělávací program nástavbového oboru MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE
 28. Vzdělávací program nástavbového oboru NEONATOLOGIE
 29. Vzdělávací program nástavbového oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI
 30. Vzdělávací program nástavbového oboru POSUDKOVÉ LÉKAŘSTVÍ
 31. Vzdělávací program nástavbového oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ
 32. Vzdělávací program nástavbového oboru SEXUOLOGIE
 33. Vzdělávací program nástavbového oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

Částka 2 z roku 2010 – vydáno: 1. března 2010

Obsah

 1. Péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním v České republice
 2. Cenový předpis MZ 2/2010/DZP

Částka 3 z roku 2010 – vydáno: 10. března 2010

Obsah

 1. Vzdělávací program oboru KLINICKÁ STOM ATOLOGIE
 2. Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE
 3. Vzdělávací program oboru ORTODONCIE
 4. Vzdělávací program nástavbového oboru ANGIOLOGIE
 5. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE
 6. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE
 7. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ REVMATOLOGIE
 8. Vzdělávací program nástavbového oboru  INTERVENČNÍ RADIOLOGIE
 9. Vzdělávací program nástavbového oboru POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA
 10. Vzdělávací program nástavbového oboru TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Částka 5 z roku 2010 – vydáno: 30. dubna 2010

Obsah

 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA
 2. Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE
 3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE
 4. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE
 5. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE
 6. Vzdělávací program nástavbového oboru EPIDEMIOLOGIE
 7. Vzdělávací program nástavbového oboru  HYGIENA DĚTÍ A DOROSTU
 8. Vzdělávací program nástavbového oboru HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ
 9. Vzdělávací program nástavbového oboru  HYGIENA VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ
 10. Vzdělávací program nástavbového oboru INTENZIVNÍ MEDICÍNA
 11. Vzdělávací program nástavbového oboru KLINICKÁ OSTEOLOGIE
 12. Vzdělávací program nástavbového oboru NEURORADIOLOGIE

Částka 6 z roku 2010 – vydáno 1. května 2010

Obsah

 1. Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům
 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění
 3. Stanovisko MZ v souvislosti s vydáním nových vzdělávacích programů a zavedením rezidenčních míst v rámci specializační přípravy
 4. Specifické léčebné programy v období leden – březen 2010

Jana Křížová

Subkatedra revizního lékařství IPVZ


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×