PROBLEMATIKA KRÁTKODOBÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI U OSOBSAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH


Short - term Working Inability in Independent Wage Earners

The study focuses on the issues of short-term working inability (WI) which were not studied sufficiently so far. In accordancewith the literature data, the support of working ability (WA) in independent wage earners (IWE) is stressed. The causes ofextended WI according to the particular diagnoses and character of an enterprise activity were analyzed in 69 cases on thebasis of analysis of causes and duration of short-term working inability in 923 cases. Concerning methodology, the sample ofIWE is apparently a heterogenous group of subjects with different work demands and working environment, with differentworking potential and different working ability. Factors supporting working potential are stressed compared to the theoreticalmodel ofWAof Finnish authors and classics of the Czech ReviewMedicine which is quotedworldwide.The duration of particularcases of WI is significantly related to the fact whether the reviewed IWE has arranged the voluntary health insurance or not.

Key words:
enterprise – frequency and duration of working inability – character of work – working environment – abuse ofworking inability


Autoři: A. Balogh;  A. Matysová
Působiště autorů: Oddělení lékařské posudkové služby Okresní správy sociálního zabezpečení Jihlava
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 2003, č. 3, s. 45-49
Kategorie: Články

Souhrn

Studie je orientována na dosud málo zkoumané otázky krátkodobé pracovní neschopnosti (PN). V souladu s literárními údajidůraz klade na podporu pracovní schopnosti (PS) u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Na základě rozboru příčina trvání 923 případů krátkodobé PN u zmíněných osob byly analyzovány příčiny prodloužení PN u 69 případů podle jednotlivýchdiagnóz i charakteru podnikatelské činnosti. Z hlediska metodologického se soubor OSVČ jeví jako heterogenní skupinasubjektů s různými nároky práce a pracovního prostředí, s různým pracovním potenciálem a nestejnou pracovní způsobilostí.Důraz je kladen na faktory podporující pracovní potenciál ve srovnání s celosvětově citovaným teoretickým modelem PSfinských autorů a klasiků českého posudkového lékařství. Rozhodujícím faktorem pro trvání jednotlivých případů PN jeskutečnost, zda posuzovaná OSVČ má sjednáno dobrovolné nemocenské pojištění nebo nikoliv.

Klíčová slova:
podnikání – frekvence a trvání pracovní neschopnosti – vlastnosti práce – pracovní prostředí – zneužívánípracovní neschopnosti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se