PODPORA ÚČELNÉ FARMAKOTERAPIE V NIZOZEMÍ


Support of Effective Pharmacotherapy in the Netherlands

Even though commissions for effective pharmacotherapy are related to the socialist health care system in our mind, theNetherlands experience proves that these commissions may be an important agent in a health insurance system. Pharmaceuticalcommissions came into being during the 1970’ and 1980’ as a voluntary initiative of Dutch chemists aimed at improvingthe health care quality since the prescription decision making process of physicians was not rational all the time. The paperfurther describes the utilization of prescription data for the support of effective pharmacotherapy. The prescription amount,cost and quality is measured in the Netherlands and the information is provided to particular physicians. It is possible to measurethe quality indirectly by means of so called prescription indicators which are as follows: indicators of specific medicaments,indicators of specific diseases and indicators on the part of patients. Some practical issues related to the support of effectivepharmacotherapy in the Slovak Republic and Czech Republic are discussed and proposals for solution are offered.

Key words:
support of effective pharmacotherapy, pharmaceutical commissions, prescription analyses, decision makingprocess of a general practitioner, support of health care quality


Autoři: M. Prokeš 1;  K. Kafková 2;  A. Szalayová 2
Působiště autorů: Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 2Všeobecná zdravotní pojišťovna SR 1
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 2003, č. 3, s. 65-71
Kategorie: Články

Souhrn

Zatímco komise účelné farmakoterapie jsou v naší mysli svázané se socialistickým zdravotnictvím, zkušenosti z Nizozemídokazují, že mohou být důležitým činitelem i v pojišťovenském systému zdravotnictví. Farmaceutické komise vznikaly během70. a 80. let jako dobrovolná iniciativa holandských lékárníků, kteří tak chtěli zlepšit kvalitu zdravotní péče o pacienty, neboťrozhodování lékařů o preskripci není vždy racionální. Článek dále popisuje využívání preskripčních dat k podpoře účelnéfarmakoterapie. V Nizozemí měří objemy preskripce, náklady na preskripci a kvalitu preskripce, a zjištěné informace poskytujíjednotlivým lékařům. Kvalitu lze měřit nepřímo prostřednictvím tzv. indikátorů preskripce které jsou následující: lékověspecifické indikátory, indikátory specifických onemocnění a indikátory na úrovni pacienta.Dále jsou probírány některé praktickéotázky, před kterými stojí i podpora účelné farmakoterapie v SR i ČR, a nabízeny návrhy řešení.

Klíčová slova:
podpora účelné farmakoterapie – lékové komise – rozbory preskripce – rozhodovací proces praktického lékaře– podpora kvality zdravotní péče

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se