ZDRAVOTNÍ PLÁN STŘEŠOVICE(pilotní projekt řízené péče)


S t ř e š o v i c e H e a l t h P l a n ( p i l o t p r o j e c t o f m a n a g e d c a r e )

The Střešovice health plan is a pilot project of managed care administered for the health insurance company and the CentralMilitary Hospital Prague by the DG plus team. The objective is to create a practical model where the panel of providers bearsthe financial responsibility for a virtual health fund of insured subjects registered with general practitioners of the Plan andwhere individual providers coordinate their activities in order to achieve greater effectiveness, to reduce unnecessary costs,improve services for clients and achieve a higher quality of provided care. The means used is a change in the behaviour ofproviders, achievement of better organization of care, better communication between providers in the panel, identification ofcommon interest based on financial motivation supported by the necessary information in an environment open to autonomousdecision taking.

Key words:
administrator – quality – motivation – costs – health insurance – panel of providers – risk contract – managed care– DG plus team – Central Military Hospital – health plan


Autoři: J. Janda
Působiště autorů: Tým DG plus, s. r. o.
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 1999, č. 3, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Zdravotní plán Střešovice je pilotním projektem řízené péče, který pro OZP a ÚVN Praha administruje Tým DG plus. Cílem jevytvořit praktický model, ve kterém panel poskytovatelů nese finanční odpovědnost za virtuální zdravotní fond nad pojištěnciregistrovanými k praktikům Plánu a kde jednotliví poskytovatelé koordinují své aktivity v zájmu dosažení vyšší efektivity, sníženízbytečných nákladů, zlepšení služeb pro klienty a dosažení vyšší kvality poskytované péče. Prostředkem je změna chováníposkytovatelů, dosažení lepší organizace péče, lepší komunikace mezi poskytovateli v panelu, identifikace společného zájmuna základě finančních motivací podpořených potřebnými informacemi v prostředí, které je otevřené pro autonomní rozhodování.

Klíčová slova:
administrátor – efektivita – kvalita – motivace – náklady – OZP – panel poskytovatelů – rizikový kontrakt – řízenápéče – Tým DG plus – ÚVN Praha – zdravotní plán

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se