ŘÍZENÁ PÉČE – CESTA K DOSPĚLOSTI


M a n a g e d C a r e – t h e R o a d t o M a t u r i t y

The European systems of health care developed at a time of „cheap“ medicine as social systems. These systems distributereliably allowances according to rules set in advance but have a limited capacity of adaptation to environmental changes. Theirstatic character was manifested in the last three decades when attempts to resolve the increasing controversies between needsand limited resources led to a series of reform processes. The temporary effectiveness of traditional regulatory and controllingtools led to demands for a dynamic system of health care capable of self-regulation. The effectiveness of allocation and use ofresources of such a system will be the result of a dynamic equilibrium satisfying the interests of all subjects participating intheir allocation. The volume, structure and quality of provided health care then will depend on the interaction of informed andmotivated subjects and not on defined norms. Managed care corresponds to the demands laid on a dynamic health care systemand proved useful in the United States. Its principles can be applied in a European cultural and legislative setting and in themajority of European countries nowadays projects of managed care are tested. Managed care enters Czech health servicessteadily and non-forcibly and within the near future it has a chance to increase its effectiveness in a substantial way.

Key words:
managed health care – managed care – allocation of resources – reform of the health services – dynamic equilibrium


Autoři: P. Vepřek
Působiště autorů: Tým DG plus, s. r. o.
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 1999, č. 3, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Evropské zdravotní systémy vznikaly v době „laciné“ medicíny jako systémy sociální. Tyto systémy spolehlivě distribuují dávkypodle předem stanovených pravidel, ale mají omezenou schopnost průběžné adaptace na změnu prostředí. Jejich statickýcharakter se projevil v posledních třech desetiletích, kdy snaha o řešení rostoucích rozporů mezi potřebami a omezenými zdrojivedla k sérii reformních procesů. Dočasná účinnost tradičních regulačních a řídících nástrojů vedla k poptávce po dynamickémzdravotním systému nadaném schopností autoregulace. Efektivita alokace a užití zdrojů takového systému bude výsledkemdynamické rovnováhy při uspokojování zájmů všech subjektů, které se na jejich alokaci podílejí. Množství, struktura a kvalitaposkytované zdravotní péče pak bude určována interakcí informovaných a motivovaných subjektů a nikoli stanovena norma-tivně. Řízená péče (managed care) odpovídá požadavkům kladeným na dynamický zdravotní systém a osvědčila se veSpojených státech. Její principy jsou aplikovatelné v evropském kulturním a legislativním prostředí a ve většině evropskýchstátů jsou dnes projekty řízené péče testovány. Řízená péče vstupuje do českého zdravotnictví evolučně a nenásilně a v do-hledné době má reálnou šanci jeho efektivitu zvýšit zásadním způsobem.

Klíčová slova:
řízená zdravotní péče – managed care – efektivita – alokace zdrojů – reforma zdravotnictví – dynamická rovnováha

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se