REVIZE PRESKRIPCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OZNAČENÝCHSYMBOLEM „P“


R e v i s i o n o f P r e s c r i p t i o n o f T h e r a p e u t i c P r e p a r a t i o n s B e a r i n g S y m b o l „ P “

The author presents the results of revision of therapeutic preparations bearing the symbol „P“ and an analysis of these resultsin particular in relation to the problem of respecting the principles in appendix no. 2 of act no. 48/1977 and associatedregulations. The results revealed that, contrary to regulations, 4.5% of these drugs with a value of Ca 6 million crowns wereprescribed. It proved essential to define accurately the terms „conduct of the diagnostic and therapeutic process“ and „takingcare of“, in particular because it is not possible to delegate powers to prescribe the these preparations to other than specializeddepartments.

Key words:
therapeutic preparations bearing the symbol „P“ – appendix no. 2 of act. 48/1997 – conduct of diagnostic andtherapeutic process – take care of – delegate powers of prescription


Autoři: J. Calta;  L. Buřič
Působiště autorů: Odbor revize zdravotní péče ÚP VZP, prokuristka ing. Jiřina Musílková, pověřená řízením VZP ČR
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 1999, č. 2, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení uvádí výsledky revize preskripce léčivých přípravků označených symbolem „P“ a rozbor těchto výsledků, zejména vevztahu k problematice dodržování zásad uvedených v příloze č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. a souvisejících vyhláškách. Výsledkyukázaly, že neoprávněně bylo předepsáno 4,5 % těchto léčiv v hodnotě cca 6 mil. Kč. Ukázala se nezbytnost přesně definovatpojmy „vedení diagnostického a léčebného procesu“ a „převzetí do péče“, zejména i proto, že nelze delegovat pravomock předpisu těchto přípravků na jiná než uvedená odborná pracoviště.

Klíčová slova:
léčivé přípravky označené symbolem „P“ – příloha č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. – vedení diagnostického a léčebnéhoprocesu – převzetí do péče – delegování pravomocí k předpisu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se