NOVELIZACE ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ, VZTAHUJÍCÍCH SEK VEŘEJNÉMU ZDRAVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ A REVIZNÍMU LÉKAŘSTVÍ


A m e n d m e n t o f L a w s a n d R e g u l a t i o n s R e l a t i n g t o P u b l i c H e a l t h I n s u r a n c e a n d t h u s t oA u d i t i n g M e d i c i n e

The authors provide information on the latest amendments of laws and other regulations relating to public health insuranceand thus to auditing medicine. They draw attention to the problem of a conceptual solution of the whole problem if the plannedlegislative work is to be successful. He presents the list of planned legislative activities of the Government up to June 1999.

Key words:
public health insurance – associated amended laws, regulations and methodological provisions – concept of thehealth services – plan of legislative activities of the Government


Autoři: K. Lipár ;  J. Gebhart 1
Působiště autorů: Vojenská zdravotní pojišťovna STAZPO – Stavební zdravotní pojišťovna
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 1999, č. 2, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení informuje o posledních uskutečněných novelizacích zákonů a dalších předpisů, vztahujících se k veřejnému zdravot-nímu pojištění, a tím i k reviznímu lékařství. Upozorňuje na problém koncepčního řešení celého problému, mají-li být plánovanélegislativní práce úspěšné. Uvádí výčet plánovaných legislativních prací vlády až do června 1999.

Klíčová slova:
veřejné zdravotní pojištění – související novelizované zákony, vyhlášky a metodická opatření – koncepcezdravotnictví – plán legislativních prací vlády

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se