OVĚŘENÍ VLIVU POHYBOVÉHO PROGRAMU NAZLEPŠENÍ STABILITY U STARŠÍCH OSOB POMOCÍPOSTUROGRAFIE


Verification of the Effectofan Exercise Programme toImprove the Stability in Elderly Patients by Means of Posturography

Thirty patients of both sexes aged above 75 yeares from old age pensioners homes participated ina three-month exercise programme to improve coordination and stability and thus to reduce the riskof falls. The success of this programme was tested by three motor tests and examination ona posturograph at the beginning and after completion of the exercise programme and 6 months aftertermination of the programme. An equally sized control group without and exercise programme wassubjected to the same examinations. The results indicate that improvement of selected parametersof stability occurs if strict criteria are used for selection of patients. From the aspect of evaluation anindividual approach is preferable to a general one.

Key words:
exercise programme, stability, coordination, falls, posturograph


Autoři: J. Tůmová
Působiště autorů: Katedra fyziologie FTVS UK vedoucí katedry: doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2002, No. 3, pp. 100-104.
Kategorie: Články

Souhrn

30 pacientů obou pohlaví ve věku nad 75 let z domovů důchodců se účastnilo 3měsíčního pohybovéhoprogramu za účelem zlepšení koordinace a stability a tímsnížení rizika pádu.Úspěšnost tohotopohybového programu se ověřovala třemi motorickými testy a vyšetřením na posturografu, a to nazačátku, po skončení pohybového programu a 6 měsíců od ukončení programu. Kontrolní skupinao stejném počtu, bez pohybového programu, absolvovala stejná vyšetření. Výsledky ukazují, žedochází ke zlepšeníu vybraných parametrů stability, ale při dodržení přísných kritériívýběru pacientů.Z hlediska hodnocení je třeba preferovat přístup individuální před obecným.

Klíčová slova:
pohybový program, stabilita, koordinace, pády, posturograf

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se