KINEZIOLOGICKÁ STUDIE SPORTOVNÍLOKOMOČNÍ ČINNOSTI


Kinesiological Study of Locomotor Activity during Sports

Findings on the principles of developmental kinesiology are applied in remedial physiotherapy. Forthis purpose they are also defined.The submitted study draws attention to the general character andvalidity of these findings. It analyzes the sports locomotor activity of the present best world championin a defined sports discipline which as to the character of activity corresponds to global locomotorpatterns. Possible inclusion of general findings of developmental kinesiology into the process oftraining professionals in physical training and sports indicates possibilities of prophylactic influencingof sports training and for improving the standard of the preventive function of physical training andrecreational sports.

Key words:
forward stroke on a kayak, developmental kinesiology, centering of joints


Autoři: B. Kračmar
Působiště autorů: Katedra sportů v přírodě FTVS UK
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2002, No. 3, pp. 85-96.
Kategorie: Články

Souhrn

Poznatky o principech vývojové kineziologie jsou využívány v oblasti léčebné rehabilitace. Pro tutooblasti jsou rovněž formulovány.Studie poukazuje na obecnost a platnost těchto poznatků.Analyzujesportovní pohybovou činnost aktuálně nejlepší světové závodnice v konkrétním sportovním odvětví,které svým charakterem pohybu výrazně vizuálně koresponduje s globálními lokomočními vzory.Možné včlenění obecných poznatků vývojové kineziologie do procesu vzdělávání profesionálův tělesné výchově a sportu dává tušit možnosti profylaktického ovlivnění sportovního tréninkua zkvalitnění preventivní funkce tělesné výchovy a rekreačního sportu.

Klíčová slova:
záběr vpřed na kajaku, vývojová kineziologie, centrace kloubů

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se