SOMATOSENZORICKÉ CERVIKÁLNÍ VERTIGOA VERTEBROBAZILÁRNÍ INSUFICIENCE –DIFERENCIÁLNĚ DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝPROBLÉM


Somatosensory Cervical Vertigo and Vertebrobasilar Insufficiency – a Differential Diagnostic and Therapeutic Problem

Imparied balance is one of the most frequent complaints in particular of elderly patients. Vertebrobasilarinsufficiency (VBI) is probably wrongly one of the most frequent diagnoses in patients withvertigo. In a group of 24 patients with the diagnosis of VBI ultrasound examination of the carotid andvertebral arteries was made incl. assessment in De Kleyn´s position, otoneurological examination.X-ray of the cervical spine. CT/MRI of the brain, head uptilt test and examination of the functionalpathology of the cervical spine focused on the craniocervical transition. Subsequently the patientswere enlisted in a 30-day ambulatory rehabilitation plan involving treatment of the revealed functionaldiserders. The effect of treatment was evaluated by means of a questionnaire and check-upexamination using T-test and comparison of paired observations. Results: Disorders of equilibriumimproved on average by 59 – 38 %, as to associated symptoms pain of head and neck improvedsignificantly similarly as nausea and resticted mobility of the cervical spine. Conlusion: Treatment offunctional disorders of the cervical spine is one of the effective therapeutic possibilities in chronicimpairment of the balance.

Key words:
impaired balance, cervical spine dysfunction, vertebrobasilar insufficiency


Autoři: B. Křupka 1;  J. Křupka 2;  B. Schusterová 3;  I. Preisová 4;  I. Vlachová 1;  R. Herzig 1
Působiště autorů: Neurologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc přednosta: prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. 2 Ordinace neurologie a léčby bolesti, Valašské Meziříčí primář: MUDr. Josef Křupka 3Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Olomouc před 1
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2002, No. 3, pp. 80-85.
Kategorie: Články

Souhrn

Poruchy rovnováhy patří k nejčastějším steskům zejména starších nemocných. Vertebrobazilárníinsuficience (VBI) je pravděpodobně neprávem jednou z nejčastějších diagnóz u pacientů se závratěmi.Metodika: Na souboru 24 nemocných s diagnózou VBI jsme provedli ultrazvukové vyšetřeníkarotických a vertebrálních tepen včetně měření v De Kleynově poloze, otoneurologické vyšetření,RTG krční páteře, CT/MRI mozku, head up tilt test a vyšetření funkční patologie krční páteře sezaměřením na kranicervikální přechod. Následně byli pacienti zařazeni do 30denního ambulantníhorehabilitačního plánu spočívajícího v léčbě nalezených funkčních poruch. Efekt léčby byl hodnocendotazníkem a kontrolním vyšetřením za použití T-testu a srovnání párových pozorování. Výsledky:Průměrné zlepšení poruch rovnováhy bylo o 59,38 %, doprovodných příznaků byla signifikantnězlepšena bolest hlavy a šíje, nausea a omezeníhybnosti krční páteře.Závěr:Léčba funkčníchporuchkrční páteře je jednou z účinných možností terapie chronických poruch rovnováhy.

Klíčová slova:
poruchy rovnováhy, dysfunkce krční páteře, vertebrobazilární insuficience

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se