Paralela doby Florence Nightingalové se současným ošetřovatelstvím


Autoři: Vít Blanař 1,2
Působiště autorů: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice 1;  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2021; 101(Suplementum 1, díl 2.): 5-6
Kategorie: Editorial

Podmínky, v nichž poskytujeme ošetřovatelskou péči, se od dob Florence Nightingalové zásadně změnily. Léčebné, diagnostické i preventivní postupy se stále dynamicky vyvíjí. Ošetřovatelství je vědním oborem. I dnes jsou kořeny ošetřovatelství z doby Florence Nightingalové jasně patrné a jsou základem pro soudobou péči o pacienty i pro vědecký přístup založený na důkazech. Krymská válka (1853–1856) byla jedním z nejkrvavějších konfliktů tehdejší doby. Počet vážně zraněných vojáků byl obrovský. Jejich zdravotní stav byl často komplikován infekčními nemocemi, mezi které patřily zejména rané infekce a průjmová onemocnění. Počty raněných byly vysoké a ošetřovatelského personálu, dobrovolníků i lékařů bylo málo. Ke srovnání s uvedeným stavem nyní přímo vybízí koronavirová pandemie, která je, v některých zemích, co do počtu vážně nemocných a zemřelých pacientů téměř srovnatelná s válečným konfliktem.

I přes sofistikované vyšetřovací a léčebné metody, moderní léky, přístroje, pomůcky a spotřební materiál usnadňující naši práci bychom neměli zapomínat na systematizaci péče, organizační postupy, skladbu stravy, rehabilitaci, péči o vyprazdňování pacientů nebo péči o jejich duševní zdraví, tak jak to dělala právě Florence Nightingalová. Byla schopná i s nízkým počtem ošetřovatelek zmíněnými postupy snížit úmrtnost pacientů i zmírnit jejich utrpení. Vždy prosazovala zejména kvalitní ošetřovatelskou péči s důrazem na vzdělání, které je jistě i Vaším předmětem zájmu. Protože právě vy, čtenáři tohoto úvodníku, jste účastníky mezinárodní vědecké konference v ošetřovatelství, na půdě Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice nebo vás alespoň zajímají odborné příspěvky, které jsou publikovány v tomto sborníku.

S kvalitou ošetřovatelské péče a kvalitou vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků neodmyslitelně souvisí i výzkum v našem oboru. I počátky ošetřovatelského výzkumu jsou významně ovlivněny celoživotním dílem Florence Nightingalové. Její organizační opatření v péči o raněné, v hygieně, stravování i celková systematizace ošetřovatelské péče byly syntézou znalostí a výsledků jejích vlastních pozorování. Následně poznatky aplikovala do praxe a opět je podrobila hodnocení. Stejně tak, jako my dnes, i ona před 162 lety své poznatky shrnula a publikovala. Dokladem její snahy šířit myšlenky a výsledky zkoumání je kniha Notes on Nursing: What it is and What it is Not (Poznámky k ošetřovatelství: Co to je a co není). I dnes, byť si to mnohdy neuvědomujeme, stojí za každým malým pokrokem a novinkou v ošetřovatelské péči „sestra-výzkumník“ a její tým. Ten tým, který organizoval sběr dat, systematizoval je, analyzoval, diskutoval výsledky v odborné komunitě (třeba právě formou konferenčního příspěvku), nakonec je publikoval a šířil. Těší mne, že i na stránkách tohoto sborníku můžeme najít příspěvky, jenž ukazují naši snahu po zkvalitnění ošetřovatelské péče a posouvají náš obor směrem kupředu. Paralela mezi dobou Florence Nightingalové a současností je v ošetřovatelství jasně zřetelná. Dáma s lampou využila své poznatky z Krymské války. Inspirujme se a i my využijme poznatky z naší „zdravotnické“ koronavirové krize. Odnesme si maximální možné zkušenosti, znalosti a poučení z této pandemie. Vyhodnoťme všechny myslitelé proměnné v ošetřovatelské péči. Publikujme výsledky a aplikujme je do praxe, vzdělávání i do dalšího výzkumu v ošetřovatelství. Připravme další generace kvalitních pracovníků v ošetřovatelství. Zůstaňme věrní myšlenkám Florence Nightingalové!

Mgr. Vít Blanař, Ph.D.

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

vit.blanar@upce.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo Suplementum 1, díl 2.

2021 Číslo Suplementum 1, díl 2.

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se