Pracovné lekárstvo. Vybrané kapitoly I


Autoři: Legáth Ubomír;  Buchancová Janka;  Kolektiv
Působiště autorů: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2020; 100(6): 319-320
Kategorie: Nové knihy

Martin: Osveta 2020, 295 s. ISBN 978-80-8063-493-3

V nakladatelství „Osveta“ v roce 2020 vyšla monografie slovenského kolektivu autorů s názvem „Pracovné lekárstvo. Vybrané kapitoly I“ zaměřená na aktuální oblast diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby nejčastějších nemocí z povolání způsobených fyzikálními faktory – jednostrannou nadměrnou dlouhodobou zátěží, vibracemi a hlukem. Téma monografie je nejen na území Slovenské republiky velmi aktuální s ohledem na počet ročně hlášených nemocí z povolání způsobených fyzikálními faktory. Například v České republice v roce 2019 celkem 49 %, tedy polovina hlášených nemocí z povolání byla vyvolána působením fyzikálních faktorů. Přičemž nemoci z přetěžování končetin představují 32 % a onemocnění v důsledku práce s vibrujícími nástroji a zařízeními 15 % ze všech nemocí z povolání hlášených v tomto roce (1).

Zpracování tématu autorským kolektivem je na vysoké odborné úrovni, kvalita dat a jejich prezentace jsou nadstandardní: monografie obsahuje více než 140 barevných obrázků ve velmi kvalitním provedení, 25 tabulek s daty a více než 360 zdrojů použité literatury.

Jedná se o přínosné dílo, které bude vítaným zdrojem informací pro komunitu odborníků zabývajících se pracovním lékařstvím, ale i pro širší skupinu lékařů, kteří chtějí získat informace v dané oblasti – všeobecných praktických lékařů, neurologů, ortopedů a dalších, což znamená, že monografie si najde čtenáře v několika oblastech medicíny. Jako užitečná, detailní a jasná kniha v aktuálním, zajímavém, ale i složitém tématu poslouží lékařům v atestační přípravě, akademikům, pregraduálním a postgraduálním studentům, ale rozhodně i v každodenní praxi.

Monografie nabízí nejprve přehled dlouhodobého trendu výskytu hlášených nemocí z povolání ve Slovenské republice a podrobně analyzuje vztahy mezi rizikovými faktory, kategoriemi práce a specifickými onemocněními. I v České republice problémem nadále zůstávají nemoci z povolání, které vznikly v důsledku působení fyzikálních faktorů (hluk, vibrace a přetěžování končetin) u prací původně zaměstnavatelem zařazených do nerizikových kategorií 1 či 2 (celkem v 16 % případů). Protože v rámci šetření nemoci z povolání bylo KHS ověřeno, že podmínky vzniku nemoci z povolání byly splněny, znamená to, že u těchto případů byla původní kategorizace prací provedena zaměstnavatelem chybně (1). V úvodních kapitolách se autoři věnují i demografickým faktorům jako pohlaví a věku, rozložení počtu nemocí dle kraje a také časovým trendům za posledních 20 let. Zdůrazňováno je, že nemoci z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže patří k nejčastěji hlášeným nemocem z povolání.


Dále autoři prezentují v následujících kapitolách diagnostické, klinické a léčebné aspekty nejčastěji vyskytujících nemocí z povolání způsobených jednostrannou nadměrnou dlouhodobou zátěží, vibracemi a hlukem. V těchto kapitolách jsou logicky a srozumitelně pro čtenáře popsány eiopatogeneze, klinický obraz, diagnostický postup, vyšetřovací metody, diferenciální diagnostika a terapie jednotlivých onemocnění. Poslední kapitoly monografie jsou zaměřeny na charakteristiky hluku jako jedné z nejčastějších nox v pracovním prostředí, jeho lokální a systémové účinky na organismus, anatomii a fyziologii ucha, varianty poškození sluchu včetně možných kombinovaných účinků dalších faktorů pracovního prostředí, metody vyšetření a diferenciální diagnostiku poruch sluchu, posouzení rizika a preventivní opatření.

Autorský kolektiv prokázal excelentní erudici v problematice nemocí z povolání. Monografie by se měla stát první volbou pro lékaře, který potřebuje pochopit a zorientovat se v aktuální problematice nemocí z povolání způsobených fyzikálními faktory. I čtenář bez specializované způsobilosti v pracovním lékařství bude schopen získat v knize vše potřebné, aby mohl se znalostí problematiky reagovat na případy poškození zdraví z práce ve své lékařské praxi. Monografie by také mohla plnit funkci doporučené literatury jak pro studenty lékařských fakult, tak i pro lékaře v atestační přípravě, kterým nabídne adekvátní a vyčerpávající odborné informace.

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha


Zdroje

1. Nemoci z povolání v České republice 2019. Státní zdravotní ústav. Praha 2020.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2020 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se