Mezinárodní platforma pro strategii v léčbě nádorů žlučníku EURO-CHOLANGIO-NET


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2019; 99(5): 225-226

EURO-CHOLANGIO-NET (The European Cholangiocarcinoma Network; CA18122) je čtyřletá akce financovaná z programu H2020. Hlavním cílem je vytvoření celoevropské interdisciplinární sítě pro řešení problémů spojených s cholangiokarcinomem (CCA) (1). Výskyt CCA v Evropě neustále a dramaticky roste. CCA je heterogenní skupina malignit se znaky diferenciace žlučových cest (2). Jedná se o druhý nejčastější typ primárního nádoru jater a představuje asi 3 % všech zhoubných nádorů GIT. Histologicky jsou to nejčastěji adenokarcinomy, dlaždicobuněčné nebo smíšené karcinomy. CCA je velmi závažné onemocnění kvůli jeho agresivitě, pozdní diagnostice a léčbě refrakterní povahy (3). Ze statistik je zřejmé, že zejména CCA je nejčastější příčinou metastáz neznámého původu. Míra výskytu a úmrtnosti se celosvětově zvyšuje a možnosti léčby jsou omezené. Radioterapie, chemoterapie (paliativní, 5-fluorouracil), chirurgická resekce (k dispozici je pouze pro 10–30 % případů), případně transplantace jater je možností pouze pro vybranou skupinu pacientů, kteří splňují určitá kritéria. Po léčebném zákroku se do 12 měsíců znovu objeví u více než 50 % pacientů závažné komplikace. Proto roste zájem o pochopení molekulárních mechanismů zapojených do patogeneze tohoto typu nádorového onemocnění a o identifikaci nových cílů pro terapii (4, 5). Zjednodušené schéma potencionálních terapeutických cílů je sumarizováno na obrázku 1. Kromě toho jsou stále potřebné dobré specifické diagnostické a prognostické markery pro CCA. Heterogenita CCA omezuje využití vhodných biomarkerů a nové terapeutické možnosti. CCA představuje hlavní výzvu pro výzkumné a klinické pracovníky, národní zdravotnické systémy a společnost. Stále chybí koordinované multidisciplinární celoevropské studie, a proto postupně vzniká celoevropská platforma. Cílem EURO-CHOLANGIO-NET je vytvoření celoevropské interdisciplinární sítě spolupráce zúčastněných stran, včetně vědců, kliniků, regulačních orgánů, malých a středních podniků a průmyslových partnerů (https://www.cost.eu/actions/CA18122/#tabs|Name:overview). Vytvářením sdílených registrů údajů souvisejících s hlavními relevantními základními nebo klinicko-epidemiologickými aspekty, konferenčními přednáškami, setkáními, workshopy, krátkodobými vědeckými misemi a školicími aktivitami bude tato akce koordinovat úsilí zaměřené na zlepšení porozumění CCA. Evropská COST akce byla schválena 18. března 2019 a potrvá do 17. března 2023. Do projektu vstoupilo k tomuto datu 26 EU států. První pracovní setkání se uskutečnilo ve dnech 12. až 13. září 2019 ve Vallettě na Maltě v univerzitním centru L-Universitá ta Malta. Hlavním koordinátorem projektu je prof. Vincezo Cardinale (Sapienza Universita Di Roma). V průběhu těchto 2 dní bylo hlavním cílem zahájit propojování jednotlivých výzkumných skupin. Za tímto účelem bylo v projektu vytvořeno sedm pracovních skupin zabývajících se vzájemně souvisejícími aspekty CCA: předklinické, histologicko-morfologické fenotypování, molekulární profilování, epidemiologie, klinická charakterizace a hodnocení, včasné diagnostické biomarkery, vývoj nových terapeutických cílů a nástrojů, legislativu a etiku. Tyto pracovní skupiny budou usilovat o vytvoření účinných spojení, výměnu a podporu cílů v oblasti budování kapacit pro získání nových informací pro zlepšení léčby CCA. V průběhu setkání byly sumarizovány hlavní cíle pracovních skupin na následující rok. V rámci zasedání proběhly vyzvané přednášky na téma: Network Medicine in Cancer, Manuela Petti; Tips form a successful COST Action; Bruno Botta; Beatin Cancer in 2030: A COST Connect Report on the Future of European Cancer Research, Pedro Rodrigues. Kromě toho proběhlo hodnocení experimentálních nápadů a následné vyhlášení nejlepší prezentace začínajících mladých pracovníků. Lze předpokládat, že mezinárodní konsorcium přinese celou řadu nových poznatků v oblasti výzkumu a klinických aplikací pro CCA.

Budoucí terapeutické strategie zaměřené na kmenové buňky cholangiokarcinomu. Existují tři hypotetické přístupy, které by mohly
být použity jako možné terapeutické strategie: a) zacílení na specifické buněčné povrchové markery nebo signální dráhy, b) nucená
diferenciace kmenových buněk nádoru, c) zacílení na výstupek nádoru, narušující jeho vzájemnou komunikaci s nádorovými kmenovými
buňkami (upraveno dle Kokuryo et al. (5))
Obr. 1. Budoucí terapeutické strategie zaměřené na kmenové buňky cholangiokarcinomu. Existují tři hypotetické přístupy, které by mohly být použity jako možné terapeutické strategie: a) zacílení na specifické buněčné povrchové markery nebo signální dráhy, b) nucená diferenciace kmenových buněk nádoru, c) zacílení na výstupek nádoru, narušující jeho vzájemnou komunikaci s nádorovými kmenovými buňkami (upraveno dle Kokuryo et al. (5))

Účast na setkání byla podpořena CA COST Action CA18122 EURO-CHOLANGIO-NET.

prof. Ing. René Kizek, Ph.D.

Farmaceutická fakulta VFU

Ústav humánní farmakologie a toxikologie


Zdroje

1. Banales JM, Cardinale V, Carpino G, et al. Cholangiocarcinoma: current knowledge and future perspectives consensus statement from the European Network for the Study of Cholangiocarcinoma (ENS-CCA). Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2016; 13: 261–280.

2. Nakamura H, Arai Y, Totoki Y, et al. Genomic spectra of biliary tract cancer. Nat Genet 2015; 47: 1003–1010.

3. Blechacz B, Komuta M, Roskams T, et al. Clinical diagnosis and staging of cholangiocarcinoma. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2011; 8: 512–522.

4. Rizvi S, Khan SA, Hallemeier CL, et al. Cholangiocarcinoma – evolving concepts and therapeutic strategies. Nat Rev Clin Oncol 2018; 15: 95–111.

5. Kokuryo T, Yokoyama Y, Nagino M. Recent advances in cancer stem cell research for cholangiocarcinoma. J Hepato-Biliary-Pancreat Sci 2012; 19: 606–613.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2019 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se