58. Purkyňův den v  Libochovicích


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2016; 96(4): 200-201
Kategorie: Aktuality

Tradičně druhou středu v červnu – 8. června 2016 – se v Libochovicích konal 58. Purkyňův den. V Saturnově sále zámku jednání zahájil a řídil prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. Úvodního slova se ujal prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, který předal cenu letošní laureátce prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc. Při předávání ceny řekl mimo jiné: „Profesorka Nevšímalová je největší žijící osobností české spánkové medicíny a současně i nejvýznamnější osobností české dětské neurologie.“

Poté vystoupil prof. Vladimír Komárek, CSc., který zhodnotil význam prof. Nevšímalové pro dětskou neurologii. Připomněl i významné osobnosti, které tento obor u nás rozvíjely – profesory Jiřího Brdlíka, Kamila Henerra, Ivana Lesného, Josefa Vymazala. Právě poslední jmenovaný podnítil zájem dnešní oslavenkyně o neurologii již za jejích studií a přivedl ji posléze na neurologickou kliniku.

O profesorce Nevšímalové a spánkové medicíně hovořil pak prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Jedním z jejích učitelů byl i doc. Bedřich Roth, pionýr spánkové medicíny.

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Obr. 1. Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
(foto V. Brada)

Prof. Vladimír Komárek, CSc. zhodnotil význam prof. S. Nevšímalové pro dětskou neurologii
Obr. 2. Prof. Vladimír Komárek, CSc. zhodnotil význam prof. S. Nevšímalové pro dětskou neurologii
(foto V. Brada)

Z publikací profesorky Nevšímalové jsou nejcitovanější její práce věnované etiopatogenezi narkolepsie, poruchám dýchání vázaných na spánek. Její mezinárodní věhlas dokazuje nejen její členství v mnoha mezinárodních společnostech, ale i to, že jí byla opakovaně svěřena organizace evropských a světových kongresů. Významně se podílela na přípravě Kongresu Evropské společnosti pro výzkum spánku v roce 2004 v Praze, organizovala International Symposium on Narcolepsy and Hypersomnia v roce 2009 rovněž v Praze a dále Annual Summit on Sleep Disorders and Medicine roku 2015 v San Franciscu. V současnosti připravuje setkání World Sleep, které se bude konat v říjnu 2017 opět v Praze.

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. si ve svém sdělení položil otázku „Kam kráčíš, dětská neurologie?“ Přiblížil rozvoj epileptologie a epileptogenetiky. Detekce epileptogenní leze umožňuje provádět epileptochirurgické výkony. V sedmdesátých letech 20. století nastupuje neuroimunologie a ujasňuje se podíl imunity u neurodegenerativních chorob. Tento rozvoj zásadně mění prognózy pacientů. Osobnost laureátky Purkyňovy ceny zhodnotil takto: „Prof. Nevšímalová je členkou České lékařské společnosti právě 50 let. Za tu dobu vedla, či zásadně rozvíjela několik jejích odborných společností – Českou neurologickou společnost, Společnost dětské neurologie, Českou společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu i Českou společnost pro klinickou neurofyziologii. Vychovala celou generaci svých nástupců ve všech uvedených oborech.“

Doc. Iva Příhodová, Ph.D. svůj příspěvek nazvala: „Kam kráčíš, spánková medicíno?“ Zrekapitulovala ve stručnosti vývoj této specializace i její cestu od EEG k polysomnigrafii, dále ke studiu mikrostruktury spánku a jeho poruch. Zmínila pak otázky obstrukční spánkové apnoe a jejich rizik a skutečnost, že civilizační vlivy vedou ke stálému zkracování spánku.

Závěrečné slovo měla prof. Soňa Nevšímalová „Cena J. E. Purkyně je nejvýznamnějším oceněním, kterého jsem v životě dosáhla. Nesmírně si ho proto vážím. Poděkování patří jak mým učitelům neurologie, dětské neurologie a spánkové medicíny, kteří mě přivedli ke klinické a vědecké práci, tak i celému kolektivu Hennerovy neurologické kliniky, kde jsem strávila velmi příjemných 45 let. Můj dík patří vedení 1. LF UK i ředitelství VFN za možnost pokračovat v práci i v současné době a radovat se z úspěchů mých mladších kolegů, spolupracovníků i studentů.“

Prof. Nevšímalová ukončila studia na FVL UK v Praze v roce 1963 a nastoupila do Biologického ústavu, kde pracovala pod vedením prof. Bohumila Sekly. Přitom stále zůstávala v kontaktu s neurologickou klinikou, na níž se uvolnilo místo až v roce 1971. Složila atestaci z neurologie 1. a 2. stupně a nástavbovou specializaci z dětské neurologie. V roce 1984 se stala docentkou a v roce 1997 profesorkou neurologie a současně přednostkou kliniky, kterou vedla až do roku 2006. Je držitelkou ceny za nejlepší publikaci České neurologické společnosti a České společnosti pro výzkum spánku, je nositelkou Zlaté medaile rektora a 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity. Americká neurologická akademie jí udělila cenu za nejlepší práci v oblasti spánkové medicíny. A konečně získala i čestný titul Lady PRO, který náleží ženám, které ve své činnosti dosáhly mimořádných výsledků a přitom si dokázaly zachovat nenahraditelné kouzlo ženství.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. (uprostřed) a prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. předávali paní profesorce cenu
Obr. 3. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. (uprostřed) a prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. předávali paní profesorce cenu
(foto V. Brada)

Jak vzniklo její rozhodnutí věnovat se medicíně? Sama vypráví: „Možná na rozdíl od jiných jsem nebyla od první třídy přesvědčena, že budu lékařskou, hrozně ráda jsem totiž zpívala. Byla jsem členkou Kühnova dětského sboru, později Českého pěveckého sboru. Přemlouvali mě, abych šla studovat konzervatoř. To už jsem ale studovala medicínu a spojit studium obojího nebylo možné. Na mé rozhodnutí studovat medicínu měl vliv můj otec, ale ovlivnil mě i můj strýc, který pracoval na III. interní klinice.“ Profesorka Nevšímalová se svěřila, že vždycky ráda sportovala, plave, lyžuje, hraje tenis. Pěstuje i horskou turistiku a k jejím nejmilejším chvílím patří procházka se psy. V rodinné tradici pokračují oba synové, kteří jsou lékaři.

Slavnostní dopoledne v Saturnově sále bylo proložené vystoupením klavíristy Martina Levického. Zazněly České tance Bedřicha Smetany, Dětské scény Roberta Schumanna a Prchavé vidiny Sergeje Prokofjeva.

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.

Stomatologická klinika

Kateřinská 32,

120 00 Praha 2

e-mail: otakar.brazda@centrum.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se