57. Purkyňův den v Libochovicích


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2015; 95(4): 191-192
Kategorie: Aktuality/fejeton/historie

I v roce 2015 se konal na zámku v Libochovicích, rodišti J. E. Purkyně, tradiční „Purkyňův den“ v pořadí již 57., který pořádá předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Při této příležitosti je slavnostně předáváno nejvyšší vyznamenání ČLS JEP, jímž je udělení Ceny J. E. Purkyně.

Účastníky slavnostní shromáždění v Saturnově sále na zámku v Libochovicích přivítal prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c., místopředseda ČLS JEP, a seznámil je s programem; přečetl pozdrav z České stomatologické komory, zaslaný k příležitosti udělení Ceny J. E. Purkyně prof. Jiřímu Mazánkovi.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP, ve svém příspěvku stručně charakterizoval tuto Cenu a uvedl některé z jejích laureátů. Přehled nositelů tohoto vyznamenání v jednotlivých letech, byl promítán na plátno. Dále uvedl, že Cena J. E. Purkyně v roce 2015 bude udělena prof. Jiřímu Mazánkovi, DrSc. Prof. Svačina uvedl některá data charakterizující osobnost prof. Mazánka; narodil se v roce 1943 v Poděčelech (okr. Chrudim), studium na Fakultě všeobecného lékařství UK, stomatologický směr v Praze ukončil 1965, v roce 1976 ukončil studium terapeutického směru na téže fakultě. Kandidátem lékařských věd se stal roku 1983, docentem pro obor stomatologie a doktorem lékařských věd se stal v roce 1988 a profesorem pro obor stomatologie byl jmenován v roce 1990. Praxi začínal ve stomatologickém oddělení polikliniky v Nymburce, odkud přešel na stomatologickou kliniku LF UK v Praze, kde od roku 1998 zastával funkci přednosty. Je vedoucím subkatedry stomatochirurgie a maxilofaciální chirurgie IPVZ v Praze a členem kolegia děkana 1. LF UK v Praze. Svou kvalifikaci si zvyšoval i krátkodobými studijními pobyty ve Vídni, Francii, Anglii, USA a Rusku. Je členem Vědecké rady MZ ČR, Čestné rady i Vědecké rady České stomatologické komory, členem ČLS JEP, členem redakčních rad tří odborných časopisů, člen oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie a je i soudním znalcem v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Je členem i tří zahraničních odborných společností a člen projektu EU DentEd, DentEdEnvolves a DentEd III. Prof. Svačina dále uvedl řadu významných publikací v tuzemsku i v zahraničí, učebnic i monografií jejichž je prof. Mazánek autorem či spoluautorem. Prof. Jiří Mazánek získal za jeho práce i řadu ocenění a podílí se i na řešení řady grantových projektů.


Prof. Svačina předal prof. Mazánkovi Cenu J. E. Purkyně.

Prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. z Ústavu klinické a experimentální stomatologie (ÚKES) v Praze v příspěvku „Jiří Mazánek a standardy stomatologického školství“ ocenil úlohu prof. Mazánka zejména v poslední dekádě, kdy se významně podílel na změnách výuky stomatologů na 1. lékařské fakultě, zejména v adaptaci modelu ambulantních lékařů ve vztahu k demografickým změnám, sociální charakteristice populace a pokroku v používaných technologiích, které se mj. projevují ve finančním zatížení a rozšíření studia na jedenáct semestrů. Evropská asociace pro výuku stomatologie akcentuje prodloužení praktické výuky, což dle prof. Mazánka mj. klade vyšší nároky na studenty.

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. z ÚKES v příspěvku „Kterak pan profesor Mazánek s pomocí laserů přispěl ke konci chirurgie, v podobě, jíž tak miluje…“ hovořil mj. o rozvoji techniky používané i ve stomatologii; pro ilustraci uvedl, že např. jeden z prvních laserů, který používali především zásluhou prof. Mazánka, vážil cca 300 kg, zatímco nyní používané lasery jsou díky miniaturizaci (nejen) těchto přístrojů mnohonásobně menší a lehčí. Poukázal i na řadu experimentů prováděných na stomatologické klinice pod vedením prof. Mazánka. Centrum fotonické medicíny VFN se zabývá výzkumem využití laserů a obdobných technologií v medicíně. Specializuje se na léčení zhoubných i nezhoubných nádorů ve stomatologii, otorinolaryngologii a dermatovenerologii. Specialisté z těchto oborů využívají Centrum společně. Požadavky na chirurgii budoucnosti nelze vidět jen v používání robotů, protože úloha člověka zůstává naučit roboty pracovat.

Doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., přednosta stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze v příspěvku „Historie, současnost a budoucnosti orofaciální onkologie“ zdůraznil, že k růstu orofaciální onkologie došlo zejména v posledních 10 letech. Vyzdvihl úlohu prof. Tomana; zdůraznil individualizovaný přístup při léčbě pacientů s pozitivními nádory orofaringu.

MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. ze stomatologické kliniky LF UK v Plzni v příspěvku „Od Hemangiomů k AV malformacím“ hovořil mj. o cévních malformacích, o možnostech léčby, o vývoji klasifikací od 1962 … 1996–2014.

Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. z Centra dentální implantologie stomatologické kliniky FN v Hradci Králové v příspěvku „Kompletní rekonstrukce chrupu implantáty“ zdůraznil, že preferuje náhradu celých zubních oblouků implantáty a tzv. kompletní rekonstrukci chrupu implantáty, při níž se odstraňují všechny zbylé zuby, protože dosloužily, a zhotoví se kompletní nesnímatelný chrup na implantátech. Podrobněji popsal odlišnosti implantátů v horní a spodní čelisti. Během léčby (která je dlouhá) rozdělené do pěti fází pacient není nikdy bez zubů více než několik hodin a nikdy nenosí provizorní snímatelnou protézu. Tento postup aplikuje již od roku 2006.

Všichni přednášející poděkovali prof. Jiřímu Mazánkovi za spolupráci a přátelství.

Prof. Mazánek poděkoval přednášejícím za přednesené příspěvky. Stručně charakterizoval „milníky“ ve vývoji medicíny (od roku 1962 – doba jeho promoce, existence divadla Semafor, v módě minisukně) – éra penicilinu, streptomycinu, kortizonu, vývoj farmak, transplantace kloubů, orgá-nů, operace na srdci, transplantace srdce, endoskopická vyšetření, magnetická rezonance, protonová tomografie, molekulární genetika). Pochopitelně i ve stomatologii se uplatňují moderní metody a nové technologie. Poděkoval prof. Svačinovi jako představiteli společnosti, která mu udělila nejvyšší vyznamenání na zámku v Libochovicích, místu předávání cen velikánům české i slovenské medicíny, prof. Šedovi, děkanovi 1. LF UK, svým učitelům, kterými byli např. Toman, Fára a vídeňský Holzman. Poděkoval za přátelství kolegům a spolupracovníkům v době „přednostování“ na klinice; poděkoval i doc. MUDr. R. Foltánovi, Ph.D., přednostovi stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Nezapomněl poděkovat i svým rodičům.

V závěru slavnostního shromáždění blahopřál prof. Svačina jménem ČLS JEP prof. Blahošovi k jeho 85. narozeninám.

Klavírista Martin Levinský během slavnostního dopoledne vystoupil se skladbami Franze Schuberta, Leoše Janáčka a Sergeje Rachmaninova; jeho kvalitní přednes oceňovali posluchači aplausem.

Prof. V. Palička pozval zájemce ke komentované prohlídce zámeckých prostor a všechny účastníky slavnostního shromáždění na připravené pohoštění.

Ing. Alexandr Stožický, CSc.

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×