VII. medicínsko-literárny memoriál Franza Kafku v Tatranských Matliaroch a Tatranskej Lomnici pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia


Autoři: M. Mydlík ;  K. Derzsiová
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2013; 93(6): 285-286
Kategorie: Zprávy

Dňa 20. júna 2013 sa uskutočnil v poradí už VII. medicínsko-literárny memoriál Franza Kafku v Tatranských Matliaroch a Tatranskej Lomnici, tentoraz pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia (*3. júla 1883), (1, 2, 4–6).

Prvá časť memoriálu sa tradične konala pri pamätníku Franza Kafku v Tatranských Matliaroch. Po oficiálnom otvorení prof. MUDr. Miroslavom Mydlíkom, DrSc., prehovoril ako prvý primátor mesta Vysoké Tatry, Ing. Jozef Mokoš, ktorý vyzdvihol medzinárodný význam diela Franza Kafku z pohľadu literárne-historického, ale aj medicínsko-literárneho. Ing J. Mokoš zdôraznil skutočnosť, že Franz Kafka za svojho relatívne krátkeho života (41 rokov) sa liečil 8 mesiacov na tuberkulózu pľúc v Tatranských Matliaroch, vo Vysokých Tatrách (obr. 1) (3). Po jeho prejave nasledoval prednes poviedky Franza Kafku „Sen“, v podaní Ing. Kataríny Derzsiovej z Košíc. Na konci prvej časti memoriálu Franza Kafku zahrala Mgr. Brunhilda Linselová, zo Súkromnej základnej umeleckej školy v Košiciach, časť husľového partu zo VII. symfónie Ludwiga van Beethovena A-dur, op. 92, „Allegretto“.

Druhá časť VII. medicínsko-literárneho memoriálu Franza Kafku sa konala v Informačnom centre Štátnych lesov TANAP-u, v Tatranskej Lomnici (obr. 2). Pred začatím tejto časti memoriálu odznela DVD ukážka z operety Čárdašová princezna „Heja, heja, svoj domov mám vo vysokých horách“ od Emmericha Kálmána. Spievali Ingeborg Schöpf a Saský štátny operný zbor, Drážďanský štátny orchester dirigoval Christian Thielemann. V prvom prejave VII. memoriálu Franza Kafku prehovoril Ing. Marián Šturcel, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u na tému: „Priebeh a priebežné výsledky revitalizácie tatranských lesov po pamätnej vetrovej kalamite z 19. 11. 2004“. Z celkovej plochy poškodených lesov 12 600 ha majú Štátne lesy TANAP-u v priamej zodpovednosti necelých 9000 ha. Proces revitalizácie je nastavený na 15–20 rokov v záujme podpory lesov druhovo a vekovo, čo najviac diferencovaných. Je reálny predpoklad, že pomocou podporných aktivít človeka budúca návšteva bóry nepoškodí tatranský les v takej miere, ako sa to stalo 19. 11. 2004.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. z Prahy sa vo svojej prednáške zaoberal vzťahom medzi Franzom Kafkom a českým básnikom Jiřím Wolkerom, ktorí sa liečili na tuberkulózu pľúc vo Vysokých Tatrách – Franz Kafka v Tatranských Matliaroch a Jiří Wolker v Tatranskej Polianke. Títo literáti mali podobné detstvo, ktoré zanechalo stopy v ich literárnej tvorbe. Okrem toho viedli dlhú korešpodenciu s milovanými ženami (Franz Kafka s Milenou Jesenskou a Jiří Wolker s Máriou Koldovou). V literárnom diele obidvoch sa najprv prejavili pocity odtrhnutia od reality, neskôr nadšenie s následným sklamaním z  rozporu medzi životnou skúsenosťou a vnútorným svetom, až k podobnému zmierujúcemu harmonickému životnému tónu na konci života.

Otvorenie prvej časti VII. medicínsko-literárneho memoriálu Franza Kafku pri jeho pamätníku v Tatranských Matliaroch
Obr. 1. Otvorenie prvej časti VII. medicínsko-literárneho memoriálu Franza Kafku pri jeho pamätníku v Tatranských Matliaroch

Druhá časť VII. medicínsko-literárneho memoriálu Franza Kafku v Informačnom centre Štátnych lesov TANAP-u v Tatranskej Lomnici
Obr. 2. Druhá časť VII. medicínsko-literárneho memoriálu Franza Kafku v Informačnom centre Štátnych lesov TANAP-u v Tatranskej Lomnici

Doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. z Prahy sa vo svojej prednáške venovala vzťahu Franza Kafku k jeho trom sestrám (Elli, Valli a Ottla). Dvaja bratia Franza Kafku zomreli v detskom veku, Georg zomrel vo veku 1,5 roka a Heinrich ako 6-mesačný. Franz Kafka bol teda jediným bratom, ktorý radil svojím sestrám a určitým spôsobom ich aj vychovával. Najbližší vzťah mal Franz Kafka ku sestre Ottle, najmä z pohľadu svojej choroby – tuberkulózy pľúc. Sestry Franza Kafku boli pre neho prvým publikom, ktorému predčítal zo svojich próz, a to predstavovalo pre neho veľkú oporu. Franz Kafka o tom píše vo svojom deníku: „.... Pred sestrami (...) som bol často iný človek ako pred ostatnými ľuďmi. Bol som bez strachu, otvorený, silný, prekvapujúci tak zaujatý, ako som bol iba pri písaní“. Všetky tri sestry zomreli v koncentračných táboroch pre svoj židovský pôvod.

Autori tohto článku predniesli poslednú prednášku na tomto memoriáli o liečebných pobytoch Franza Kafku od roku 1917 do roku 1924. Tuberkulóza pľúc Franza Kafku sa prejavila u neho chrlením krvi z pľúc (hemoptoe) v roku 1917 počas jeho pobytu Schönbornskom paláci v Prahe – Malej Strane a trvala až do jeho smrti. Franz Kafka zomrel 3. júna 1924, v sanatóriu dr. Hoffmanna v Kierlingu, Rakúsko. Mnohé pobyty v rôznych liečebniach a sanatóriách neprispeli k významnému zlepšeniu jeho choroby. V tej dobe, mnoho rokov pred érou použitia antituberkulotík, liečba tuberkulózy zahrňovala: klimatoterapiu, liečbu tuberkulínom, diétne opatrenia, hemostyptickú liečbu a inú symptomatickú liečbu (3).

Na záver VII. medicínsko-literárneho memoriálu Franza Kafku v Tatranskej Lomnici zaznela zo záznamu na DVD záverečná časť  amerického muzikálu „Chorus Line“ v réžii Richarda Attenborougha.

Organizátori z Košíc (Spolok lekárov, Lekárska Fakulta a Univerzita P. J. Šafárika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura) a Kežmarku (Dialcorp s.r.o.), v spolupráci so Štátnymi lesmi TANAP-u a Mestským úradom Vysoké Tatry si dôstojným spôsobom pripomenuli 130. výročie narodenia Franza Kafku, jedného z najvýznamnejších spisovateľov 20. storočia, ktorý sa 8 mesiacov liečil na tuberkulózu pľúc vo Vysokých Tatrách (3).

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

IV. interná klinika UN L. Pasteura

Rastislavova 43, 041 90 Košice, SR

e-mail: miroslav.mydlik@unlp.sk


Zdroje

1. Mydlík M, Derzsiová K. Franz Kafka v Tatranských Matliaroch. Vnitř. Lék. 2002; 48: 60–61.

2. Mydlík M, Derzsiová K. II. memoriál Franza Kafku v Tatranských Matliaroch. Tatry 2005; 2: 31.

3. Mydlík M, Derzsiová K. Tuberkulóza pľúc a dielo Franza Kafku. Prakt. Lék. 2008, 88: 484–486.

4. Mydlík M, Fleischer P, Solovič I, et al. IV. medicínsko-literárny memoriál Franza Kafku v Tatranskej Lomnici a v Tatranských Matliaroch. (Abstrakty). Med Monitor 2009; 1: 28–30.

5. Mydlík M, Derzsiová K. V. jubilejný medicínsko-literárny memoriál Franza Kafku, 18. septembra 2009, Tatranské Matliare a Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry. Vnitř. Lék. 2010; 56: 254–259.

6. Mydlík M, Derzsiová K. 10. výročie odhalenia pamätníka Franzovi Kafkovi v Tatranských Matliaroch. Prakt. Lék. 2011; 91: 552–553.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2013 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se