Světová konference WONCA Praha 2013


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2013; 93(2): 73
Kategorie: Zprávy

Mezinárodní aktivity Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně vyvrcholí za méně než 3 měsíce v Praze světovou konferencí praktických a rodinných lékařů WONCA. Pořádání světové konference lze vnímat jako završení emancipace generace všeobecných praktických lékařů v České republice, která se po letech nucené izolace prosadila i na mezinárodní scéně. Konference je obrovskou příležitostí zejména pro mladé praktické lékaře, kteří přebírají iniciativu a mohou přijmout nejen odborné poznatky a sdílet mezinárodní zkušenosti, ale také získat novou motivaci pro své působení v oboru.

Světová organizace WONCA (World Organization of National Colleges and Academies of General Practitioners and Family Physicians, www.globalfamilydoctor.com) je rozdělena na sedm regionů: Evropa, Jižní Asie, Severní Amerika, Iberoamerická oblast, Východní středomoří, Pacifická Asie a Afrika. Organizace sdružuje prostřednictvím národních organizací 300 000 lékařů ze 102 zemí. Regiony pořádají své konference každoročně, světová konference se koná jednou za 3 roky. Současným prezidentem je Richards Roberts z amerického Wisconsinu. Post v Praze převezme prof. Michael Kidd z Austrálie. Organizaci řídí exekutiva volená Světovou radou tvořenou zástupci jednotlivých národních organizací. Podobnou strukturu mají i regionální organizace. V rámci konference v Praze proběhnou významná jednání těchto rad a dalších organizací a sítí pracujících v rámci organizace WONCA.

Přípravu konference, která se uskuteční v Kongresovém centru v Praze 25. až 29. června, je v plném proudu. Denně stoupá počet registrovaných a 3 měsíce před konferencí již přesáhl jejich počet 1500. Vědecký výbor konference v těchto dnech zveřejnil v termínu vědecký program. Byl to výsledek mimořádného úsilí, při kterém prošlo nejprve bezmála 1800 abstrakt hodnocením více než 150 hodnotitelů z celého světa, s podporou sofistikovaného softwaru a administrativního zázemí organizačního partnera Guarant int. Závěrečný výběr superhodnotitelů rezultoval v zařazení více než 110 workshopů a 70 přednáškových sekcí v 17 paralelních programech. V posterové sekci se představí 1200 posterů. Zhruba 10 % prací nemohlo být přijato. Nejvíce přihlášek odborných sdělení obdržel vědecký výbor ze Španělska, Portugalska, Turecka, Brazílie, Velké Británie, Spojených států, Holandska, ale také např. z Jižní Koreje. Práce vědeckého výboru zdaleka nekončí; aktuálně provádí mezinárodní rekrutaci předsedajících, rozdělení jednotlivých sekcí do sálů a nekonečnou korespondenci s přednášejícími. V každém případě můžeme již teď konstatovat, že konference se těší obrovskému odbornému zájmu a že všechny zvolené náměty byly pokryty; témata klinická, organizační, zdravotně-politická, vzdělávání, výzkum, kvalita, otázky veřejného zdraví, prevence atd. Konference již obdržela vzdělávací kredity např. od Americké akademie rodinných lékařů.

Konferenci zdobí vynikající osobnosti v roli klíčových řečníků; v rámci úvodního ceremoniálu vystoupí dr. Margaret Chan (Hongkong), generální ředitelka WHO. Její sdělení má slibný název: „Family doctors in an era of inequality: from unsung heroes to rising stars“, což se dá přeložit jako „Rodinní lékaři v éře nerovností; z opomíjených hrdinů vycházející hvězdy“. V dalších dnech se představí prof. Michael Kidd (Austrálie) s projevem budoucího prezidenta WONCA, dr. Amanda Howe, významná osobnost Královské koleje britských lékařů, prof. Igor Šváb, bývalý prezident evropské WONCA, s úvahou o tom, v čem se odlišujeme od ostatních oborů a jak se sami sebe ceníme, a také prof. Jan Škrha, prorektor UK v Praze, na téma diabetu jako globální epidemie. S napětím očekáváme klíčové sdělení viceprezidenta společnosti INTEL, která se stala technologickým partnerem konference, Gordona Graylishe, který bude hovořit o tom, jak nové technologie mohou usnadnit a zefektivnit práci lékařů.

Máme podporu domácích autorit. Roste zájem sponzorů. V organizačním a vědeckém výboru konference je angažováno zhruba 30 českých a slovenských kolegů. Funkce předsedy Čestného výboru konference se ujal prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP.

V rámci světové konference proběhne v pátek 28. června Česko-slovenský den jako paralelní celodenní program v jednom z konferenčních sálů. Jednacím jazykem zde bude čeština a slovenština. V odborném programu bude sekce vakcinace, kardiovaskulární prevence, angiologie a inkontinence, dále je otevřen prostor pro krátká odborná sdělení českých a slovenských praktických lékařů.

Doprovodnou akcí konference bude Běh Vyšehradem, a to ve čtvrtek 27. června ráno. Vyvrcholením společenského programu bude tentýž den Český večer na Žofíně.

Před vlastní konferencí pořádá česká větev evropského hnutí mladých praktických lékařů Vasco de Gama prekonferenci mladých praktiků, která poprvé v historii nebude mít charakter pouze regionální (evropské), ale stane se setkáním zástupců podobných inicia-tiv z různých kontinentů.

Organizátoři rozdělili granty v celkové výši 30 000 dolarů na podporu praktických lékařů z ekonomicky méně vyspělých zemí na podporu jejich účasti na konferenci.

Pro české a slovenské lékaře platí dotovaný konferenční poplatek ve výši 425, resp. 475 dolarů. Mladí lékaři se mohou ucházet o další grantovou podporu, kterou poskytla firma Servier, např. na stránkách www.svl.cz nebo na stránce www.grant-servier-grant-wonca2013.cz. Českému praktickému lékaři účast na prestižní akci kromě aktuálních odborných informací přinese unikátní možnost kontaktu s kolegy z celého světa, mezinárodní výměnu zkušeností a získání globální perspektivy.

Jménem organizačního výboru konference vás srdečně zvu na WONCA World 2013.

doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD.

předseda organizačního výboru konference WONCA 2013


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se