Prevence problémů působených alkoholem v rodině – nová zjištění


Family-based prevention of alcohol related problems – new findings

Protective factors at the family level include, among others enough time spent with children, enforcing clear rules, including a ban on alcohol, and the ability of parents to solve their problems. More recently, it was found that low visibility and availability of alcohol at home are also very important. The problem is how to pass this information to parents. Family and other medical doctors can play an important role in this respect.

Keywords:
alcohol – children – adolescents – family – prevention


Autoři: K. Nešpor 1;  L. Csémy 1
Působiště autorů: Oddělení léčby závislostí – mužiPsychiatrická léčebna Bohnice, PrahaŘeditel: MUDr. Martin Hollý 1;  Psychiatrické centrum PrahaŘeditel: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2013; 93(2): 57-58
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

K ochranným činitelům na úrovni rodiny patří mimo jiné dostatek času strávený s dítětem, prosazovaní jasných pravidel včetně zákazu pití alkoholu a schopnost rodičů řešit problémy. Nověji se zjistilo, že velmi důležitá je i malá viditelnost a dostupnost alkoholu v domácím prostředí. Problém představuje to, jak rodičům uvedené informace předat. Praktičtí i jiní lékaři mohou v tomto směru sehrát významnou úlohu.

Klíčová slova:
alkohol – děti – dospívající – rodina – prevence

ÚVOD

Děti a dospívající v České republice patří z hlediska zneužívání alkoholu a jiných látek k nejohroženějším na světě. Podíl na tom má nízké zdanění alkoholu a nedostatečná a nedůsledně prosazovaná legislativa. O nestoudnosti zainteresovaných skupin svědčí např. snaha zařadit piva s obsahem 0,5 % alkoholu mezi limonády, aby bylo možné je propagovat mezi dětmi (8).

PREVENCE U DĚTÍ OBECNĚ

V prevenci je třeba se soustředit na ty činitele, které lze ovlivnit. K těm patří mimo jiné rizikové a ochranné faktory na úrovni rodiny, jimž se v této práci zabýváme. Tyto faktory vstupují do interakcí s jinými, a to pak rozhoduje o tom, zda u dítěte vzniknou problémy působené alkoholem nebo ne.

NĚKTERÉ OCHRANNÉ A RIZIKOVÉ ČINITELE NA ÚROVNi RODINY

Viditelnost a dostupnost alkoholu

Van den Eijnden et al. (9) zjistili, že omezení viditelnosti a dostupnosti alkoholu doma usnadnilo prevenci problémů působených alkoholem u dětí a dospívajících. Jednalo se o longitudinální studii, která kromě spotřeby alkoholu zjišťovala i s alkoholem související problémy u dětí. Faktor viditelnosti a dostupnosti vstupuje do interakce s dalšími. Například rodiče často reagují na problémy působené alkoholem u dětí tím, že sníží jeho dostupnost v domácím prostředí a začnou prosazovat ve vztahu k alkoholu přísnější omezení (9).

Dostatek času na dítě

S tím souvisí přiměřený dohled ze strany rodičů, který je zvláště důležitý během období časného a středního dospívání (3).

Jasná a prosazovaná pravidla a rozumná (tedy ne samoúčelná a přehnaná) disciplína

Ukázalo se, že tak lze posunout začátek pití alkoholu do vyššího věku, což je v prevenci důležité (10).

Zákaz pití alkoholu doma

Rodiče by rozhodně neměli dovolit dětem pití alkoholických nápojů v domácím prostředí, protože by tak zvyšovali riziko, že děti budou alkohol více zneužívat i mimo rodinu. Zvláště nebezpečné je nechat děti pít doma alkoholické nápoje v nepřítomnosti rodičů (2).

Příklad rodičů

Zdrženlivost rodičů ve vztahu k alkoholu je z tohoto hlediska velmi prospěšná. Zneužívání alkoholu nebo závislost rodičů zvyšují riziko u dětí (3). Zdá se, že tento faktor získává na velké důležitosti zvláště v době středního a pozdního dospívání a stává se ještě významnější než výchovný styl (5). Je také třeba brát v úvahu skutečnost, že nekontrolované pití alkoholu na straně rodičů pronikavě zhoršuje jejich schopnost konzistentně a efektivně prosazovat rozumná pravidla.

Jedná se o rozšířený a závažný problém. To lze ilustrovat údaji z Velké Británie (4). Podle těchto autorů přibližně 30 % dětí ve věku pod 16 let žije v rodině, kde jeden z rodičů pije v tazích, 22 % žije v rodinách, kde jeden z rodičů pije alkohol rizikově, a 6 % v rodinách, kde je jeden z rodičů závislý na alkoholu. Vzhledem k vysoké spotřebě alkoholu v České republice nelze předpokládat, že by podobný výzkum provedený zde přinesl příznivější výsledky. Úspěšné protialkoholní léčení se příznivě projevuje i na chování děti z rodin závislých rodičů, zejména co se agresivity a delikvence týče (1).

Schopnost rodičů řešit problémy

Neřešené rodinné problémy vyvolávají v dětech nejistotu a napětí a mohou vést k tomu, že se děti pokoušejí unikat k alkoholu či jiným látkám. Z tohoto hlediska jsou velmi prospěšné manželské poradenství a rodinná terapie, které u nás poskytují např. poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

Volnočasové aktivity

V prevenci problémů působených alkoholem a jinými drogami se často zdůrazňuje prospěšnost kvalitních zálib, zejména sportovních. Údaje z české populace dospívajících ale naopak svědčí pro to, že některé sporty, jako fotbal nebo box, zvyšují riziko zneužívání alkoholu. Domníváme se, že je to způsobeno tím, že často dochází ke společnému pití alkoholu po tréninku nebo po zápase. Tento faktor svojí závažností často převáží pozitivní vliv fyzické aktivity (7).

VYUŽÍVÁNÍ POZNATKŮ V PRAXI

Gilligan et al. (2) správně upozorňují na skutečnost, že přenositelnost teoretických poznatků do výchovné praxe v rodinách představuje vážný problém. Z tohoto hlediska mohou sehrát významnou úlohu praktičtí lékaři, jiní zdravotníci i pedagogové, s nimiž přicházejí rodiče často do styku a kterým důvěřují. Další informace o prevenci v rodině lze nalézt v publikaci Nešpora a Csémyho (6). Tento materiál je volně ke stažení na www.drnespor.eu/adde03.doc.

Adresa pro korespondenci:

prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Psychiatrická léčebna Bohnice

Oddělení léčby závislostí – muži

Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8

e-mail: drnespor@gmail.com

www.drnespor.eu, www.youtube.com/drnespor


Zdroje

1. Andreas JB, O‘Farrell TJ. Alcoholics Anonymous attendance following 12-step treatment participation as a link between alcohol-dependent fathers‘ treatment involvement and their children‘s externalizing problems. J Subst Abuse Treat. 2009; 36(1): 87–100.

2. Gilligan C, Jahnson N, Lynagh M. Parental supply of alcohol and adolescent risky drinking. Drug Alcohol Rev 2012; 31(6): 754–762.

3. Latendresse SJ, Rose RJ, Viken RJ, et al. Parenting mechanisms in links between parents‘ and adolescents‘ alcohol use behaviors. Alcohol Clin Exp Res 2008; 32(2): 322–330.

4. Manning V, Best DW, Faulkner N, Titherington E. New estimates of the number of children living with substance misusing parents: results from UK national household surveys. BMC Public Health 2009; 9: 377.

5. Nešpor K. Prevence návykových nemocí v rodině. Alkoholizmus a drogové závislosti (Bratislava) 2012; 47(2): 115–120. Dostupné též na: www.drnespor.eu/PrevRo3.doc

6. Nešpor K., Csémy L. Alkohol, drogy a vaše děti. Jak problémům předcházet, jak je rozpoznávat, jak je zvládat. 5. revidované vydání. Praha: Sportpropag 2003; 104. Dostupné též na: www.drnespor.eu/adde03.doc

7. Nešpor K, Csémy L. Těsná aktivita a návykové nemoci: překvapivá zjištění. Lékařské listy ZDN 2012; 61(12): 29–30. Dostupné též na: www.drnespor.eu/TelAAd3.doc

8. Petr M. Pivovary chtějí přeřadit nealko piva mezi limonády. Můžou je pak nabízet dětem. Hospodářské noviny 21. 11. 2012. Dostupné též na: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-58705640-pivovary-chteji-preradit-nealko-piva-mezi-limonady

9. Van den Eijnden R, Mheen D, Vet R, Vermulst A. Alcohol-specific parenting and adolescents‘ alcohol-related problems: the interacting role of alcohol availability at home and parental rules. J Stud Alcohol Drugs 2011; 72: 408–417.

10. Van der Vorst H, Engels RC, Meeus W, Deković M. The impact of alcohol-specific rules, parental norms about early drinking and parental alcohol use on adolescents‘ drinking behavior. J Child Psychol Psychiatry 2006; 47(12): 1299–1306.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se