Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou sestrou – kurz pro sestry


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2013; 93(2): 62

Praha, 21. až 25. ledna

Peritoneální dialýza je jednou z metod očišťování krve. Léčbu si provádí pacient běžně sám – jedná se tedy o self-care metodu. Nemocný má do dutiny břišní trvale zaveden katétr, jehož pomocí je do dutiny břišní napouštěn dialyzační roztok, do kterého přes pobřišnici přecházejí určité látky a voda, roztok je v pravidelných intervalech vypuštěn a opět je napuštěn roztok nový. Tento proces se provádí zpravidla 4krát za 24 hodin, běžně je prováděn manuálně, v indikovaných případech je možné použít přístroj (většinou v noční době).

Věk populace dialyzovaných nemocnýchse však zvyšuje a spolu s tím vzrůstá i počet nemocných, kteří jsou nějakým způsobem handicapováni. Tito nemocní jsou závislí na péči a pomoci svého okolí. Jednou z velkých výhod peritoneální dialýzy je možnost provádět léčbu ve vlastnímsociálním prostředí pacienta (byt,domov seniorů, denní stacionář, LDN). Pacienta léčeného peritoneální dialýzou není například nutné dopravovat 3krát týdně na hemodialýzu, transportovat sanitkou, stresovat čekáním na sanitu, nemusí mít vytvořen (často opakovaně)cévní přístup pro hemodialýzu, nemocný má významně menší dietní omezení a výkyvy ve vnitřním prostředí. Z uvedeného vyplývá, že nemocný, kterému může být poskytnuta odpovídající léčba a péče ve vlastním prostředí, má zcela jistě i vyšší kvalitu života. Vzhledem k tomu, že se jedná o léčbu dlouhodobou a úplné vyléčení není možné, je aspekt kvality života z pohledu pacienta zásadní.

Naším cílem je tedy umožnit provádění léčby ve vlastním sociálním prostředí nemocného a současně umožnit vykazování poskytnuté péče. Od roku 2010 je v Sazebníku výkonů s bodovými hodnotami kód 06141 – Provádění peritoneální dialýzy sestrou, určený odbornostem 108 – nefrologie, 911 – všeobecná sestra, 913 –sestra v sociálních službách a 925 – sestra v domácí péči. Sestry uvedených odborností mohou peritoneální dialýzu handicapovaným pacientům provádět a plátci péče následně vykázat (péče o nemocné ve vlastním prostředí vede jak ke zlepšení kvality života nemocného, tak ke snížení nákladů zdravotních pojišťoven).

Předpokladem k uzavření smlouvy s plátcem zdravotní péče je, aby sestra, která asistovanou PD provádí, absolvovala kurz certifikovaný MZ ČR – Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou. Od roku 2011 je možné absolvovat tento kurz ve VFN v Praze. Kurz trvá1 týden a sestry v něm získávají teoretické znalosti i praktické dovednosti úzce zaměřené na problematiku peritoneální dialýzy. Do současnosti proběhlo celkem sedm kurzů, ve kterých bylo vyškoleno 48 sester z různých pracovišť agentur domácí péče z celé České republiky (poslední dva kurzy byly organizovány ve spolupráci s IPVZ v Praze v rámci projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů, kterýje spolufinancován z grantu EU).

Zájem o poskytování asistované peritoneální dialýzy je ze strany agentur domácí péče velký. Zdá se, že zde agentury domácí péče projevují i určitou předvídavost, neboť, jak se ukazuje v jiných zemích (např.ve Francii, v Dánsku), je možné tímto způsobem léčit značné procento seniorů s chronickým selháním ledvin.

Je tedy do budoucna určitě žádoucí podporovat a rozvíjet tento typ domácí léčby. Přináší nejen zlepšení kvality života pacientům, ale i značné ekonomické úspory.

Ludmila Nermutová,

MUDr. Barbora Szonowská

Interní oddělení Strahov, VFN Praha

e-mail: ludmila.nermutova@vfn.cz

e-mail: barbora@szonovska@vfn.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se