Profesor MUDr. Jan Černý, CSc.


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(11): 685-686
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Lékařskou a obec a celou medicínu zastupoval letos jako jediný vyznamenaný prof. MUDr. Jan Černý, CSc. Narodil se před sedmdesáti léty – toto kulaté výročí oslavil letos v únoru – a během svého dlouholetého působení především na poli kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stal ve svém oboru významnou osobnosti a světově uznávaným odborníkem. Byl jedním z průkopníků zavádění transplantace jater a srdce do klinické praxe u nás. O tom ostatně svědčí i řada dalších významných ocenění, kterých se mu za jeho práci dostalo. Medaili G. J. Mendela získal za svou experimentální činnost již v sedmdesátých letech minulého století, kdy spolu s prof. MUDr. V. Kořístkem, DrSc. na II. chirurgické klinice FN U sv. Anny v Brně vypracovali a v sérii pokusů na prasatech ověřili techniku transplantace jater. Díky těmto zkušenostem a výsledkům mohla být v roce 1983 u nás provedena první úspěšná transplantace jater. Za přínos k řešení této problematiky získal státní cenu.

Vedle otázek spojených s transplantacemi se prof. MUDr. Jan Černý, CSc. také intenzivně zajímal o cévní chirurgii. I díky jeho působení se II. chirurgická klinika stala jedním z předních pracovišť v tomto oboru. On sám má lví podíl na zavedení AV zkratů pro dialýzu, retroperitoneálního přístupu k břišní aortě či extraanatomických bypassů. Dokázal důležitost hluboké stehenní tepny pro rekonstrukční cévní operace na dolní končetině, zavedl horní hrudní sympatektomii a jako jeden z prvních přišel s chirurgickou léčbou thoracic outlet syndromu. Má nesporné zásluhy na vývoji a klinickém uplatnění první české pletené cévní protézy Mikrofroté, za což mu byla v roce 1987 udělena národní cena.

Jeho systematická a precizní výzkumná činnost spolu s brilantní chirurgickou technikou došly uznání již o rok dříve, kdy obdržel státní cenu; jako vedoucí chirurg rozhodujícím způsobem přispěl k světovému úspěchu programu totální srdeční náhrady. Zejména na poli záchovných operací na mitrální chlopni patřil k pionýrům tohoto přístupu u nás a dosáhl vynikajících výsledků. Jako vedoucí chirurg v týmu prof. MUDr. A. Vašků, DrSc. implantoval více než stovku různých typů mechanických srdečních podpor – od levostranné až po umělé srdce.

V roce 1972, v průběhu svého působení na II. chirurgické klinice FN U sv. Anny, složil atestaci II. stupně z chirurgie. O osm let později obájil kandidátskou dizertační práci a v roce 1984 získal docenturu. Profesorem chirurgie byl jmenován v roce 1991.

Díky svým opakovaně prokázaným vysokým odborným i organizačním schopnostem stanul v roce 1984 v čele Kardiovaskulárního a transplantačního oddělení FM U sv. Anny, z něhož se v roce 1991 stal samostatný subjekt – Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Prof. MUDr. Jan Černý, CSc. byl jmenován jeho prvním ředitelem.

Opodstatněnost tohoto kroku, stejně jako rostoucí význam, dokládá několik fakt. V roce 1985 zde bylo provedeno zhruba 300 výkonů. V roce 2002 stoupl počet uskutečněných srdečních operací na více než 1 400. To jasně ukazuje, že výrazně zlepšila dostupnost tohoto typu lékařské péče a že z někdejších výjimečných zákroků se stala takříkajíc standardní činnost. A nejen to. S rostoucím počtem výkonů a dokonalejším technickým zázemí se zvyšovaly a prohlubovaly zkušenosti operačních týmů, což se odrazilo ve výsledné úspěšnosti. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se tak stalo místem, které plně snese srovnání s obdobnými předními pracoviště v Evropě.

Vedle srdečních operací se prof. MUDr. Jan Černý, CSc. také dále věnoval rozvoji transplantační problematice. Transplantace jater se postupně staly rutinní operací s výbornými výsledky. Operační tým pod jeho vedením uskutečnil v roce 1992 první transplantaci srdce v Brně. V roce 1995 provedl jako první v České republice transplantaci srdce u dítěte, v roce 1998 první kombinovanou transplantaci srdce a ledviny a v roce 2005 první transplantaci současně tří orgánů (srdce, jater, ledviny).

Neméně důležitou a neopomenutelnou součástí profilu prof. MUDr. Jana Černého, CSc. je jeho vědeckovýzkumná a pedagogická činnost. Jeho jméno jako řešitele nebo spoluřešitele stojí pod dlouhou řadou vědeckovýzkumných projektů a grantů. Je také autorem či spoluautorem několika stovek odborných prací publikovaných doma i v zahraničí. Na svém kontě má mnoho přednášek prezentovaných jak na tuzemských akcích, tak tak na kongresech a sympóziích konaných v nejrůznějších zemích světa. A všeobecně známé jsou i jeho pedagogické schopnosti vysvětlit jednoduše a zajímavě i ty nejsložitější chirurgické postupy a problémy.

Během své dlouholeté praxe zastával prof. MUDr. Jan Černý, CSc. také řadu významných funkcí v odborných společnostech. Po dobu dvou funkčních období byl předsedou České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP, byl členem výboru České transplantační společnosti. Je i členem mezinárodních organizací – Evropské společnosti pro srdeční a hrudní chirurgii a Evropské společnosti pro srdeční a cévní chirurgii. Byl členem vědecké rady ministerstva zdravotnictví a členem vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Prof. MUDr. Jan Černý, CSc. se díky své vysoké odbornosti a neutuchajícímu zájmu o srdeční chirurgii a transplantace těší všeobecnému uznání široké lékařské i laické veřejnosti. Alfou i omegou veškeré jeho práce byl vždy pacient a jeho zdraví. Především díky tomuto vždy a za všech okolností důsledně uplatňovanému krédu stále zůstává dobrým příkladem pro mnohé chirurgy, a to hlavně v posuzování vlastní práce, v tom, že za neúspěchy viděl své chyby ať již v indikaci k operaci, v nesprávně zvolené operační taktice, či v technické chybě při operaci. Právě tento přístup spolu s nepochybným talentem a obrovskou předvídavostí vytvořily základ jeho až neuvěřitelné schopnosti bleskurychlého a neomylného rozhodování ve vypjatých okamžicích, v zachování správného úsudku v nejasných situacích. A to platí dodnes.

ri


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek Jubilea

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2011 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se