Znepokojivě nízká úspěšnost kontroly hypertenze u diabetiků v české populaci


Disturbingly low success in the control of hypertension in diabetics in the Czech Republic

Aims:
Hypertension in diabetic subjects is a common condition, leading to a substantially increased risk of cardiovascular disease. Hypertension control in diabetics considerably improves their prognosis. The present paper focuses on the prevalence, awareness, treatment and control in subjects with diabetes in the Czech population.

Methods:
A random sample of 6380 persons 45–69 years old in seven Czech towns was investigated in a cross-sectional survey. Participants completed a questionnaire and underwent a short examination, including the measuring of blood pressure. The presence of diabetes diagnosed by a doctor was established through a questionnaire. Hypertension was defined as blood pressure ≥140/90 mm Hg or antihypertensive treatment. We used two recommended target values for hypertension control: <140/90 mm Hg (recommended for the general population) and <130/80 mm Hg (recommended for diabetics).

Results:
There were 731 subjects with diabetes and 5649 non-diabetics (prevalence of diabetes 12 %). The prevalence of hypertension in diabetics was 85 % (compared with 64 % in non-diabetic subjects); 96 % of diabetics had blood pressure ≥130/80 mm Hg. Among hypertensive diabetics, 81 % were aware of their hypertension, 73 % was treated and 20 % were controlled. Among diabetics with blood pressure ≥130/80 mm Hg or on antihypertensive treatment, the target value of <130/80 mm Hg was achieved in 7 % of subjects (10 % of treated). Treatment and control of hypertension were more common in females than in males. The results were similar in diabetics who were and were not treated with insulin.

Conclusions:
The control of hypertension in subjects with diabetes in the Czech population is disturbingly low despite relatively high rates of awareness. To improve this situation, it is necessary to implement the existing recommendations, particularly knowledge of target blood pressure values and aggressive treatment with effective drugs and their combinations.


Autoři: M. Bobák 1;  P. Vojtíšek 2;  H. Pikhart 1;  A. Křížová 2;  N. Čapková 3;  R. Kubínová 3
Působiště autorů: International Centre for Health and Society, Department of Epidemiology and Public Health, University College London, Velká Británie 1;  Kardiologické oddělení interní kliniky, Krajská nemocnice, Pardubice 2;  Centrum hygieny životního prostředí, Státní zdravotní ústav, Praha 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(5): 297-301
Kategorie: Pro obor všeobecného lékařství

Souhrn

Cíle:
Společný výskyt hypertenze a diabetu je spojen s výrazně zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Kontrola hypertenze u diabetiků tedy významně zlepšuje jejich prognózu. V tomto sdělení jsme se zaměřili na ukazatele prevalence, znalosti, léčby a kontroly hypertenze u diabetiků v České populaci.

Metodika:
Náhodný vzorek 6380 osob ve věkové skupině 45–69 let byl vyšetřen v průřezovém šetření v sedmi českých městech. Účastníci studie vyplnili dotazník a podstoupili krátké vyšetření, které zahrnovalo i měření krevního tlaku. Přítomnost diabetu diagnostikovaného lékařem byla zjišťována dotazníkem. Hypertenze byla definována jako systolický tlak ≥140 mm Hg a/nebo diastolický tlak ≥90 mm Hg a/nebo užívání antihypertenzních léků. Jako cílové byly použity jak hodnoty kontroly krevního tlaku <140/90 mm Hg (doporučené pro obecnou populaci), tak <130/80 mm Hg (doporučené pro diabetiky).

Výsledky:
Ve vyšetřeném souboru bylo 731 diabetiků a 5649 nediabetiků (prevalence diabetu 12 %). U diabetiků byla prevalence hypertenze 85 % (oproti 64 % u nediabetiků), 96 % mělo krevní tlak ≥130/80 mm Hg. Mezi diabetiky s hypertenzí o své hypertenzi vědělo 81 %, léčilo se 73 % a hodnot <140/90 mm Hg bylo dosaženo u 20 %. Mezi diabetiky s krevním tlakem ≥130/80 mm Hg či antihypertenzní léčbou bylo cílové hodnoty <130/80 mm Hg dosaženo u 7 % (a u 10 % léčených osob). Léčba a kontrola hypertenze byly častější u žen než u mužů. Výsledky se výrazně nelišily mezi diabetiky užívajícími a neužívajícími inzulin.

Závěr:
Úspěšnost kontroly hypertenze u diabetiků je v české populaci znepokojivě nízká, a to i přes poměrně vysokou znalost hypertenze. Ke zlepšení situace bude nutno uvést do praxe existující doporučení, zvláště znalost cílových hodnot a důraznou léčbu efektivními farmaky a jejich kombinacemi.

Klíčová slova:
hypertenze – diabetes – kontrola – Česká republika.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2005 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se