Profil rizikových faktorů vybraného souboru hypertoniků v ordinacích praktických lékařů a účinnost a snášenlivost léčebné strategie s použitím rilmenidinu Výsledky 2. a 3. fáze průzkumu DRIVE


The profile of risk factors in a selected series of patients suffering hypertension, in the offices of general practitioners, and the effectiveness and tolerability of the therapeutic strategy including rilmenidine. Results of the second and third stages of the DRIVE survey

The DRIVE survey was organized in the Czech Republic in the offices of 119 general practitioners from April 2004 through June 2004. In total, 1156 patients with diagnosis of hypertension were included. The first phase of the DRIVE survey was looking at the main cardiovascular risk factors and the concomitant treatment, the 2nd phase was evaluating the acceptability and effect of antihypertensive treatment with added rilmenidine – performed as a nonintervention clinical evaluation in patients, where adaptation of the antihypertensive treatment was necessary. The DRIVE survey showed a high frequency of the cardiovascular risk factors in the followed up group of hypertensive patients. The most frequent risk factors were obesity or overweight (82.9%) and hypercholesterolemia (74.7%). Smoking was presented relatively less frequently (19%). Treatment with rilmenidine significantly increased the percentage of controlled hypertensive patients from 0.7% to 40%. There was a major and significant reduction in patients with severe hypertension from 19.3% to 3.4%. Treatment with rilmenidine also led to a mild but significant reduction of the heart rate. Treatment with rilmenidine was well tolerated.

Key words:
cardiovascular risk factors – hypertension – rilmenidine.


Autoři: J. Widimský 1;  Sachovám. 2;  V. Lánská 3
Působiště autorů: Klinika kardiologie IKEM, Praha 1;  Servier, s. r. o., Praha 2;  Úsek náměstka pro odbornou činnost IKEM, Praha 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(5): 261-267
Kategorie: Přehledy

Souhrn

Průzkum DRIVE (názory, Diagnostika a faRmakoterapIe esenciální hypertenze V ordinaci praktického lékařE) proběhl v České republice v ordinacích 119 praktických lékařů v době od dubna 2004 do června 2004 a zařazeno bylo celkem 1156 pacientů s diagnózou hypertenze. Prvá fáze průzkumu DRIVE sledovala hlavní kardiovaskulární rizikové faktory, existující přidružená kardiovaskulární onemocnění a jejich průvodní léčbu, druhá fáze hodnotila snášenlivost a účinek antihypertenzní léčby s přidáním rilmenidinu – provedeného formou neintervenčního klinického sledování u pacientů vyžadujících úpravu antihypertenzní léčby. Průzkum DRIVE prokázal vysokou četnost rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u sledovaného souboru hypertoniků. Mezi nejčastější rizikové faktory patřily obezita nebo nadváha (82,9 %) a hypercholesterolémie (74,7 %). Kuřáctví bylo udáváno relativně méně často (19 %). Léčba rilmenidinem zvýšila výrazně procento účinně kontrolovaných hypertoniků, a to z původních 0,7 % na plných 40 %. Výrazně a významně také pokleslo procento pacientů s těžkou hypertenzí, a to z původních 19,3 % na 3,4 %. Léčba rilmenidinem zároveň vedla k mírnému, avšak významnému snížení tepové frekvence. Léčba rilmenidinem byla dobře snášena.

Klíčová slova:
kardiovaskulární rizikové faktory – hypertenze – rilmenidin.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2005 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se