Indikace k operacím tyreopatií


Indications for surgical intervention in thyropathies

On the basis of many-year surgical experience with thyropathies, in collaboration with endocrinologists and other participating experts the authors present their own nine-year series (1995–2003). During that period the opinion on radical intervention in the separate types of thyropathy has been changing. Gradually, subtotal resections of the thyroid gland have been abandoned, so that at present, in agreement with endocrinologists, most frequently there are performed more radical surgeries – TTE, nTTE, TL, and nTL. Valid is the principle that all patients with thyropathies operated on, have to be under life-long dispensary care and endocrinological treatment, namely under substitution therapy that has been previously a prevention of recurring thyropathies in subtotal resection. Endocrinologists carry out dispensary examinations once to twice a year, in the meanwhile the patients are in the care of family physicians who prescribe medication. There have also been changing the surgical procedure in the sense that in more radical interventions there is now being carried out the identification of n. recurrens and the para-thyroid glands. In as it is well known that there is almost zero mortality in thyroid surgery, there has also been gradually shortened post-operation hospitalization. Although in the USA thyropathy surgery has been included in the group treated under the regimen of „one day surgery”, on the basis of our own experience we are of the opinion that in our conditions that would threaten the patients operated on, and that has been confirmed by reports from other central European facilities. The grounds for that may be delayed hemorrhage in the matrix at the site of thyroidectomy with compression of the trachea.

Key words:
indication for surgery of thyropathies – radicalness of surgical intervention – shortening of postoperation hospitalization


Autoři: V. Vlasák;  J. Jarošek;  M. Tomková
Působiště autorů: Chirurgické oddělení ÚVN, Praha přednosta pplk. prof. MUDr. M. Ryska, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(5): 293-296
Kategorie: Terapie

Souhrn

Na základě víceletých operačních zkušeností s tyreopatiemi ve spolupráci s endokrinology a dalšími participujícími odborníky uvádějí autoři vlastní devítiletou sestavu pacientů (1995–2003). Během tohoto období se měnily názory na radikalitu operací jednotlivých druhů tyreopatií. Postupně se ustupovalo od subtotálních resekcí štítné žlázy, takže dnes v souhlase s endokrinology jsou nejčastěji prováděny radikálnější výkony – TTE, nTTE, TL a nTL. Platí zásada, že všichni operovaní s tyreopatiemi musí být doživotně dispenzarizováni a endokrinologicky léčeni (substitucí), která byla již dříve při subtotálních resekcích prevencí recidivujících tyreopatií. Endokrinologové provádějí kontrolní dispenzární vyšetření 1–2krát ročně, v meziobdobí pečují o tyto nemocné a léky jim předpisují obvodní lékaři.

Měnil se také operační postup v tom smyslu, že při radikálnějších operacích se dnes vždy provádí identifikace n. recurrens a příštítných tělísek. Protože o operacích štítné žlázy je známo, že jsou zatíženy téměř nulovou mortalitou, zkracovala se postupně i doba pooperačního pobytu v nemocnici. Přestože v USA již byly operace tyreopatií zařazeny do skupiny léčené v režimu „one day surgery“, my se na základě vlastních zkušeností domníváme, a potvrzují to i zprávy ze středoevropských pracovišť, že by to v našich podmínkách vedlo k ohrožení operovaných. Důvodem je možné pozdní krvácení z lůžka po tyroidektomii s kompresí trachey.

Klíčová slova:
indikace k operacím tyreopatií – radikalita operací – zkrácení doby pooperační hospitalizace.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2005 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se