Existuje riziko infekce zvířatpůvodcem lidské tuberkulózy?


M.: Is there a risk of animals being infected with thehuman tuberculosis agent?

On the basis of available literature there has been elaborated a review of the incidence of thehuman tuberculosis agent, Mycobacterium tuberculosis, in animals. It has been found thatM. tuberculosis was isolated from 92 (0.31%) out of 32,276 head of cattle and pigs examined inthe years 1958-1977 in England, Norway, FRG, Slovakia and the USA. In 474 non-humanprimates and free-living ruminants kept in various zoological gardens in the USA M. tuberculosishas been isolated in 29 (6.1%) animals, as revealed by an assessment in 1981. In the CzechRepublic M. tuberculosis has been isolated in 1984 only from tuberculous lungs of an old dogthe owner of which had treated pulmonary tuberculosis that was likewise caused by the speciesM. tuberculosis. On the basis of statistical data collected from the territory of six countries(Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, and Slovenia) in the years 1990 through1999, M. tuberculosis has been isolated from tuberculous tissue of 16 animals only in Polandand Slovakia.The infected animals were nine head of cattle and four domestic pigs from differentfarms, one African elephant (Laxodonta africana), one golden agouti (Dasyprocta aguti), anda South-American tapir (Tapirus terrestris) from a zoo in Poland. Most often the source ofinfection was a human shedding the causal agent of human tuberculosis in the sputum, lessoften in the urine or stool. In Slovakia M. tuberculosis was isolated from the water of a streaminto which led waste water lacking sufficient disinfection from tuberculosis sanatorium.

Key words:
Mycobacterium tuberculosis - Mycobacterium bovis - bovine tuberculosis - tuberculosisin animals - human tuberculosis - epidemiology.


Autoři: I. Pavlík;  I. Trčka;  L. Dvorská;  M. Macháčková
Působiště autorů: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, ředitel prof. MVDr. M. Toman, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (9): 515-518
Kategorie: Články

Souhrn

Na základě dostupných literárních údajů byl vypracován přehled výskytu původce lidskétuberkulózy Mycobacterium tuberculosis u zvířat. Bylo zjištěno, že M. tuberculosis bylo izolovánood 92 (0,31 %) ze 32 276 kusů skotu a prasat vyšetřených v letech 1958 až 1977 v Anglii,Norsku, NSR, Slovensku a USA. Ze 474 nehumánních primátů a divokých přežvýkavcůchovaných v různých zoologických zahradách v USA bylo M. tuberculosis při vyhodnocení v roce1981 izolováno od 29 (6,1 %) zvířat. V České republice bylo M. tuberculosis izolováno pouzev roce 1984 z tuberkulózně změněných plic jednoho starého psa, u jehož majitele byla léčenaplicní tuberkulóza způsobená rovněž druhem M. tuberculosis. V letech 1990 až 1999 bylo nazákladě statistických údajů z území šesti států střední Evropy (Chorvatsko, Česká republika,Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko) M. tuberculosis izolováno z tuberkulózních změn od16 zvířat pouze v Polsku a na Slovensku. Infikováno bylo devět kusů skotu a čtyři domácíprasata na různých farmách domácích zvířat, slon africký (Loxodonta africana), aguti zlatý(Dasyprocta aguti) a tapír jihoamerický (Tapirus terrestris) z jedné zoologické zahrady z Polska.Zdrojem infekce byl nejčastěji člověk vylučující původce humánní tuberkulózy sputem, méněčasto močí nebo stolicí. Na Slovensku bylo M. tuberculosis izolováno z potoční vody, do kterévytékaly odpadové vody bez dostatečné dezinfekce z tuberkulózní léčebny.

Klíčová slova:
Mycobacterium tuberculosis - Mycobacterium bovis - bovinní tuberkulóza -tuberkulóza u zvířat - lidská tuberkulóza - epidemiologie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se