Cyklistické úrazyz pohledu neurochirurga


Bicycle accidents from the neurosurgical point of view

In neurosurgery, bicycle injuries unequivocally predominate among those in sports. In a bicycleaccident there occurs most frequently an injury of the head, frequent are also injuries to thevertebral column and spinal chord. The authors present a ten-year series of 140 injuries treatedat the Department of Neurosurgery, University Hospital in Plzeň, sustained in bicycle accidents.Bicycle injuries occurred most frequently in the age group of 11-20 years. In 39 % of cases therehas been found alcohol in the blood. The most frequent head injury was brain concussion,frontobasal injury and epidural hematoma. Injuries to the spine were mostly localized in theneck and thorax. Ten percent of hospitalized have died. In most cases the cause of death wasbrain concussion with acute subdural hematoma. In 61% of cases the patients were treatedsurgically. The most frequent intervention was decompressive craniotomy and plastic surgeryof the anterior cranial depression. In spinal injuries therewasmostly carried out decompressionof nerve structures with subsequent fixation of the spinal fracture. Lethal injuries of bicyclistswere mostly caused by encounter with an automobile. The injures almost exclusively died dueto injury of the head. From the point of view of number of accidents bicycle paths are moredangerous than roads. The use of bicycle helmets has an irreplaceable role in the prevention ofcraniocerebral injuries.

Key words:
bicycle accident - neurosurgery - craniocerebral injury - bicycle helmet - bicycle path.


Autoři: J. Mraček;  M. Choc
Působiště autorů: Neurochirurgické oddělení FN, Plzeň, vedoucí prim. MUDr. M. Choc, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (9): 506-509
Kategorie: Články

Souhrn

V neurochirurgii dominují mezi sportovními úrazy jednoznačně úrazy cyklistické. Při haváriina kole dochází nejčastěji k poranění hlavy, časté je i poranění páteře a míchy. Autoři ve svémsdělení prezentují desetiletý soubor 140 zraněných, kteří se léčili na neurochirurgickémoddělení FN Plzeň po úrazu na bicyklu. Cyklistické úrazy se vyskytovaly nejčastěji ve věkovéskupině 11-20 let.U 39 % havarujících byl zjištěn alkohol v krvi. Nejčastějším poraněním hlavybyla kontuze mozku, frontobazální poranění a epidurální hematom. Poranění páteře a míchybylo převážně lokalizováno do krční a hrudní oblasti. Celkem 10 % hospitalizovaných zemřelo.Příčinou smrti byla ve většině případů kontuze mozku s akutním subdurálním hematomem.Celkem 61 % nemocných bylo léčeno operačně. Nejčastějším výkonem byla dekompresivníkraniotomie a plastika přední jámy lebeční. Při poranění páteře byla většinou provedenadekomprese nervových struktur s následnou fixací zlomeniny páteře. Smrtelná poranění cyklistůvznikla nejčastěji při střetu s automobilem. Zranění zemřeli téměř výlučně na poraněníhlavy. Cyklostezky jsou z hlediska počtu úrazů nebezpečnější než silnice. Používání cyklistickéhelmy má v prevenci kraniocerebrálních poranění nezastupitelný význam.

Klíčová slova:
cyklistický úraz - neurochirurgie - kraniocerebrální poranění - cyklistická helma- cyklostezka.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se