Závislost a chronickánenádorová bolest


Dependence and chronic nonmalignant pain

The article describes an occurrence of substance dependence during pharmacological treatmentof chronic non-malignant pain and deliminates biopsychosocial risks with emphasis on psychosocialcontraindications to treatment. The article focuses on the treatment of substancedependence with emphasis on psychotherapy, especially cognitive-behavioral therapy (CBT). Itdescribes CBT assessment, methods for increasing the better understanding of and coping witha relapse, training of skills including cognitive strategies. The author concludes, that as studiesreveal, the epidemiology of substance dependence in chronic nonmalignant pain patients is nothigh measure, but the basic preventive for decreasing dependence is effectively treated chronicpain including psychotherapeutic approaches in pain management.

Key words:
chronic nonmalignant pain - biopsychosocial risks for development of substancedependence - cognitive-behavioral therapy.


Autoři: J. Raudenská
Působiště autorů: Centrum pro léčbu bolesti a Subkatedra pro léčbu bolesti a akupunktury IPVZ, FN Bulovka, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (4): 196-200
Kategorie: Články

Souhrn

Článek specifikuje výskyt syndromu závislosti při farmakologické léčbě pacientů s chronickounenádorovou bolestí a vymezuje biopsychosociální rizika vzniku s důrazem na psychosociálníkontraindikace k léčbě. Zaměřuje se na léčbu závislosti s důrazem na psychoterapii, zejménakognitivně behaviorální terapii (KBT). Popisuje KBT vyšetření, postupy zvyšující náhled kezvládnutí relapsu, nácvik dovedností včetně kognitivních strategií. Shrnuje, že výskyt závislostiu pacientů s chronickou nenádorovou bolestí není podle studií vysoký, ale základním preventivnímopatřením, které zamezí vzniku závislosti, je efektivně léčená chronická bolest včetněpsychoterapeutických přístupů zvládání bolesti.

Klíčová slova:
chronická nenádorová bolest - biopsychosociální rizika vzniku závislosti - kognitivněbehaviorální terapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se