Gynekomastie


Gynecomastia

In males, gynecomastia is equally a medical as well as a cosmetic problem. In question isa benign enlargement of the male breast which may be either physiological or pathological,caused by a disbalance in the serum levels of estrogens and androgens. There are three majortypes: a purely glandular formation, purely lipomatous tissue in pseudogynecomastia, and anintermediate for with varying proportions of the two types of tissue. While the physician isprompted to indicate surgical intervention in view of potential malignancy, the patient isinterested for cosmetic reasons. Therefore, the surgical approach should meet both requirements,i.e. the perfect elimination of the gland and the creation of a natural shape of the malechest.Under this diagnosis 102 patients have been operated on at the Department of Plastic Surgery,University Hospital Královské Vinohrady, Third Faculty of Medicine, Charles University,Prague 2, in the period 1998 through 2002. Indications for intervention were determined onendocrinological grounds, although the view of the patients was practically purely cosmetic.Theoperation as such constituted the extirpation of the gland through a periareolar incision,supplemented with liposuction to adjust the thickness of the subcutis at the site of the breasts.The intervention was a one stage operation. Satisfactory cosmetic results were attained in 95%of cases. The resected tissue underwent histological examination in every case. Although therehas been described an 8‰ occurrence of breast carcinoma in males, no malignancy has beenfound in the group operated on. Local complications of immediate healing occurred in 6.9% ofcases, most often seroma was in question. Late complications were represented first of all byaltered sensitivity of the nipple, namely in 22.5% of cases.The combination of gland extirpation with contouring the thoracic wall by liposuction can beconsidered to be a suitable method for treating this affection.

Key words:
gynecomastia - body contouring - breast tumors in males.


Autoři: M. Dušková ;  M. Čakrtová ;  R. Kufa
Působiště autorů: Klinika plastické chirurgie FN KV a 3. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Tvrdek, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (4): 188-192
Kategorie: Články

Souhrn

Gynekomastie je stejně často zdravotní jako kosmetický problém u mužů. Jde o benigní zvětšenímužského prsu, které je buď fyziologické, anebo patologické, způsobené nerovnováhou estrogenůa androgenů v séru. Existují hlavní 3 typy: čistě žlaznaté těleso, čistě lipomatózní tkáňu pseudogynekomastie, a přechodný typ s různě velkým podílem obou druhů tkáně. I kdyžlékaře vede více k indikaci operace možnost maligního zvratu, zájem nemocného je determinovánvíce kosmetickým výsledkem. Proto musí chirurgický přístup splňovat oba požadavky,tj. perfektní odstranění žlázy a vytvoření přirozeného tvaru mužského hrudníku.Pro tuto diagnózu bylo operováno v období 1998-2002 na Klinice plastické chirurgie FN KVa 3. LF UK v Praze 102 nemocných. Indikace byla postavena na požadavku endokrinologa,ačkoli důvod samotných nemocných byl téměř výhradně kosmetický. Vlastní operace sestávalaz exstirpace žlázy z periareolárního řezu a z liposukce k úpravě výšky podkoží stěny hrudnív místě prsů. Výkon byl proveden vždy v jedné době. Uspokojivého kosmetického výsledku bylodosaženo u 95 % nemocných. Všechny resekáty byly histologicky vyšetřeny. I když je popisován8‰ výskyt karcinomu mléčné žlázy u mužů, v této operované skupině se maligní nádornevyskytl. Místní komplikace bezprostředního hojení se vyskytly v 6,9 % případech, jde nejčastějio serom. V pozdních komplikacích byla zaznamenána především změna citlivosti bradavky,a to v 22,5 %.Kombinaci exstirpace žlázy s dokončením tvarování stěny hrudní pomocí liposukce lze tedyhodnotit jako vhodnou metodu pro toto onemocnění.

Klíčová slova:
gynekomastie - body contouring - nádory mléčné žlázy u mužů.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se