Projevy duševních porucha obtíže při jejich popisováníČást III. Skin picking


Symptoms of psychiatric disorders and problems with their assessment.Part III. Skin picking

The sin picking syndrome, characterized by repetitive, ritualistic, or impulsive skin picking thatlead to unintenional tissue damage and causes significant distress or impairment in dailyfunctioning, is not yet recognized as a symptom of a distinct ICD-10 or DSM-IV disorder. It isa chronic disorder with a high rate of psychiatric comorbidity. In ethological terms it is a formof pathological grooming behaviour and it is also detected in animals.The range of this syndromeand its clinical consequences are not limited only to psychiatry but extend to other fields ofmedicine. The article deals with clinical features and provisional diagnostic criteria of the skinpicking syndrome, differential diagnosis, and existing treatment modalities with, however, onlysparse and inconsistent results.

Key words:
skin-picking - compulsive behaviour - OCD - anxiety disorders - depression -Prader-Willi syndrome - trichotillomania - Münchhausen syndrome - diagnosis - treatment.


Autoři: G. O. Krizek 1;  R. Honzák 2,3
Působiště autorů: Psychiatr, Washington, DC, USA 2Psychiatrická katedra IPVZ, Praha, vedoucí prof. MUDr. K. Chromý, CSc. 3Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha, přednosta MUDr. B. Seifert 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (4): 181-185
Kategorie: Články

Souhrn

Skin picking je anglický termín, který dosud nemá oficiální český překlad a rozumí se pod nímpřehnané a chorobné oštipování, ďoubání kůže a jejích adnex, jejich okusování event. dalšímanipulace, která v rozporu s úmysly jedince vede ke zhoršení stávajícího stavu. Jde o impulzivní,opakované chování, jeho intenzita stoupá ve stresujících situacích, narušuje každodenníživot a vede ke zhoršení celkového psychického stavu. Ačkoli jde o chování na pomezí obsedantněkompulzivních rituálů, stav ještě nebyl zařazen do žádné diagnostické kategorie. Lidé, kteřítěmito obtížemi trpí, mají vysokou komorbiditu dalších psychických poruch. Z etologickéhohlediska jde o patologicky zvrhlé šlechticí chování; při některých poruchách nebo genovémanipulaci se s ním setkáme i v živočišné říši.Autoři přinášejí přehled klinické symptomatologie a ohraničení tohoto syndromu, provizornídiagnostická kritéria, diferenciální diagnostické postupy, doporučenou terapii, jejíž výsledkyjsou zatím skromné. Upozorňují na to, že syndrom se netýká pouze psychiatrie, ale ve svýchdůsledcích se prolíná mnoha obory.

Klíčová slova:
skin picking - kompulzivní jednání - obsedantně kompulzivní porucha - úzkostnéporuchy - deprese - trichotilomanie - syndrom Praderův-Williův - Münchhausenův syndrom -diagnostika - léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se