Živí dárci ledvinv dlouhodobém sledování


Live Kidney Donors - Long-term Follow-up

In 1966-1999 unilateral nephrectomy (Nx) was performed in 95 live donors for transplantationto relatives or friends. The mean age was 48.7 ± 7.8 years (26-69) and the mean follow-up periodwas 7.1 ± 7.5 years (2 months-31 years). The authors evaluated retrospectively the renalfunction (SCr, CCr, proteinuria) and blood pressure (BP) before removal of the kidney, duringthe 2ng, 6th, 12th month after Nx and during check-up examinations after one-years intervals.Comparison ofmean values before and afterNx revealed significant differences in SCr (p

Key words:
renal transplantation - live donors - retrospective evaluation.


Autoři: M. Horčičková;  O. Schück;  Š. Vítko;  V. Teplan;  J. Jirka;  I. Reneltová;  M. Adamec;  V. Lánská;  J. Skibová
Působiště autorů: Institut klinické a experimentálních medicíny, Praha, Transplantcentrum, přednosta MUDr. Š. Vítko, CSc., Klinika nefrologie, přednosta MUDr. V. Teplan, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (12): 735-738
Kategorie: Články

Souhrn

V letech 1966-1999 se provedla jednostranná nefrektomie (Nx) u 95 živých dárců k příbuzenskénebo emotivně spřízněné transplantaci. Průměrný věk byl 48,7 ± 7,8 roku (26-69 let) a průměrnádoba sledování činila 7,1 ± 7,5 roku (2 měsíce - 31 let).Retrospektivně jsme zhodnotili renálnífunkce (SKr, Ckr, proteinurii) a krevní tlak (TK) před odběrem ledviny, ve 2., 6., 12. měsíci poNx a dále při kontrolách v ročních intervalech. Porovnáním průměrných hodnot před Nx a poní jsme zjistili statisticky významné rozdíly (SKr (p

Klíčová slova:
transplantace ledvin - živí dárci - retrospektivní hodnocení.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se